ЖАНРОВА І СТИЛЬОВА СВОЄРІДНІСТЬ РОМАНУ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ». ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ ТА МОРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТВОРУ. РИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОМАНУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману, зарубіжна література

Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами, які передають вишукано-химерний хід думок естета і гедоніста.
Н. Соловйова

Хід заняття Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману, зарубіжна література

II. Мотивація навчальної діяльності

«Тут поєдналося все: краса і потворність життя, істина і брехня, ілюзія і правда, а текст насичений яскравими парадоксами, які передають вишукано-химерний хід думок естета і гедоніста»,— пише про роман О. Уайльда літературознавець Н. Соловйова (звернення до епіграфа уроку). Яке враження справив роман на вас, які проблеми ви в ньому побачили — поговоримо сьогодні на уроці.

ІV. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда

  • Опишіть (усно) свої враження від прочитаного роману «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда.
  • Які епізоди вас вразили найбільше? Чому?

2. Складання «сюжетного ланцюжка» твору

Очікувані відповіді

Художник Безіл Холлуорд пише портрет юного красеня Доріана Грея → під впливом слів лорда Генрі бажання Доріана, щоб старів його портрет, а не він сам, і готовність за це віддати «все» → здійснення бажання Грея → життя в насолоді → самогубство Сибіли Вейн → відображення змін на портреті → убивство Безіла Холлуорда → шлях насолоди, розпусти й деградації, вплив на інших людей Доріана → самогубство Алана Кембела → знищення портрета і смерть Доріана Грея.

V. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

1. Словникова робота

Естетизм — 1) збірна назва літературно-мистецьких течій, які у своїх маніфестах і творах висувають на перше місце естетичні програми та естетичні особливості мистецтва («парнасці», символісти, «неокласики» та ін.); 2) філософська теорія, яка обстоює пріоритет мистецтва, його художню автономність, вічну красу і силу.

Естет — людина, яка звертає особливу увагу на естетичні явища, будує життя за принципами прекрасного.

Гедонізм (у перекладі з грецької — насолода) — філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, сенсом життя.

Гедоніст — людина, яка живе, намагаючись отримати якомога більше насолоди від життя.

Парадокс — міркування, яке різко відрізняється від традиційного, загальноприйнятого, а іноді й суперечить здоровому глузду; інколи — різновид дотепу.

Денді — представник вищого світу з витонченими манерами, вишуканим одягом, який володіє знаннями з мистецтва та інших галузей, популярних у світському товаристві.

2. Виступ учнів із повідомленнями про виникнення задуму роману «Портрет Доріана Грея»; історію написання роману

3. Слово вчителя

Важливою художньою особливістю твору О. Уайльда є тісний зв’язок історії Доріана Грея з найвідомішими шедеврами світової літератури. Так, відомий мотив таємничої залежності долі людини від її портрета чи іншої речі, яка дає їй містичну владу над світом і, у свою чергу, робить своїм рабом (О. де Бальзак «Шагренева шкіра» та ін.); мотив подвійного існування героя, який має одне — моральне — обличчя для людей і зовсім інше — огидне — для себе (проза Е. Т. А. Гофмана, Г. К. Андерсена та ін.); мотив «учитель» (точніше «лжевчитель») — учень (твори Аристофана, Бальзака та ін.).

Саме тому «Портрет Доріана Грея» нерідко називають «літературним романом».

Але письменник іде до створення особливого типу прози — «інтелектуального роману». Його ознаками є зосередженість персонажів на розв’язанні релігійних, філософських, естетичних проблем, а також «цитування», що полягає у світовому запозиченні митцями різноманітних елементів текстів інших авторів, проте, на відміну від звичайного цитування, вони роблять у них зміни, необхідні для реалізації власного художнього завдання. Це переосмислення «чужих текстів» нагадує гру. «Інтелектуальний роман» О. Уайльда весь пройнятий складною морально-етичною проблематикою, а також питаннями, що стосуються культури в найширшому розумінні цього слова: крім літератури, тут ідеться про музику (Шуберт, Вагнер), живопис, ювелірне мистецтво, історію костюма, садівництво та ін.

О. Уайльд є новатором і в цьому: він поєднує «інтелектуальний роман» з елементами масової літератури (детективом, «сенсаційним романом», фантастикою).

Своєрідним є і стиль роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Передусім, це чудова мова з бездоганним синтаксисом та еквілібристикою слів. У творі багато описів чудових речей, екзотика коштовностей, блискуча мовна гра. Твір поглинає читача феєрверком думок, красою афоризмів, різкими контрастами.

4. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

  • Визначте проблематику роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

Очікувані відповіді

• Співвідношення насолоди й моралі (етики й естетики).

• Роль і вплив краси в житті.

• Роль мистецтва.

• Доброчесність і гріх.

• Добро і зло.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

Аналітичне коментування

Прокоментуйте висловлювання О. Уайльда й висловіть свою думку про те, як воно співвідноситься з романом «Портрет Доріана Грея»: «…Мистецтво — не іграшка і не забаганка, а неодмінна передумова людського життя… Це наочне виховання моралі. Навчитися любити природу простіше за допомогою Мистецтва. Воно ушляхетнює кожну польову квітку. І хлопчина, що бачить, якою дивовижно прекрасною є пташка, вирізьблена з дерева чи намальована на полотні, можливо, не жбурне… каменюки в живого птаха. Нам необхідна духовність у повсякденному житті…»

VII. Домашнє завдання

Знати зміст твору, характеризувати його проблематику, жанрові та стильові особливості.

Жанрова і стильова своєрідність роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *