ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З УТОЧНЮВАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З УТОЧНЮВАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З УТОЧНЮВАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі виконання практичних завдань

Колективне опрацювання схеми

За допомогою схеми підготувати невелике повідомлення про відокремлені уточнювальні члени речення. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

ul_8_23

Дослідження-характеристика

Прочитати речення, дотримуючись відповідної інтонації. Визначити уточнювальні члени. Указати на їх вид і спосіб морфологічного вираження.

1. Коло діда, на старому яблуневому пні, сидів його давній товариш і побратим Григорій (О. Довженко).

2. Згодом, з розвитком промисловості, господарської діяльності, вплив людини на природу стає все помітнішим, призводить до зміни флори (В. Протопопова).

3. Край шляху, у долині, догорає вогнище (М. Коцюбинський).

4. Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).

5. Шлях із Південної Африки, туди й назад, нараховує двадцять п’ять тисяч кілометрів (О. Потапенко).

6. Криниці, священні для українців місця, копали біля верби (О. Потапенко).

7. До Десни верст п’ять ґрунтової дороги, хоч і дуже складної (О. Довженко).

Дослідження-аналіз з елементами зіставлення

Дослідити, у яких реченнях сполучник або приєднує уточнювальну прикладку, а в яких — з’єднує однорідні члени. Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки й виділяючи відокремлені уточнювальні прикладки та однорідні члени.

1. Твердження, правдивість якого перевіряють за допомогою логічних міркувань, що спираються на аксіоми або на раніше доведені твердження, називають теоремою.

2. Сума — результат дії додавання двох або кількох доданків.

3. Якщо проектуючі прямі паралельні між собою, проекцію називають паралельною або циліндричною.

4. Найбільш уживаною циліндричною проекцією є ортогональна або прямокутна.

5. Система числення — спосіб називання чисел за допомогою слів або зображення їх за допомогою невеликої групи індивідуальних знаків.

6. Теорія чисел або вища арифметика — галузь математики, головним завданням якої є вивчення властивостей цілих чисел.

7. У геометрії фігурою або геометричним образом узагалі називають будь-яку сукупність точок.

8. Систему або сукупність символів, які застосовуються в певній науці або якійсь іншій ділянці людської діяльності для позначення різних об’єктів, понять або співвідношень між ними, називають символікою (З матем. словника).

Лінгвістична діагностика

Прочитати речення. Пояснити розділові знаки. З’ясувати різницю у змісті речень правого і лівого стовпчиків.

1. Збоку, над горами, горить платинове, пекуче коло сонця (В. Винниченко).

2. Колись, ще дівчиною, вона приїжджала сюди, на Блакитне узбережжя, відпочивати (Г. Костюк).

3. На другий день, надвечір, до матері приїхав син­хлібороб із далекого села (В. Сухомлинський).

4. Унизу, піді мною, в золотистому вечірньому тумані, залягла між горами долина (В. Винниченко).

5. У кутку, під образами, горить лампадка (С. Плачинда).

 Збоку над горами горить платинове, пекуче коло сонця.

Колись ще дівчиною вона приїжджала сюди на Блакитне узбережжя відпочивати.

На другий день надвечір до матері приїхав син-хлібороб із далекого села.

Унизу піді мною в золотистому вечірньому тумані залягла між горами долина.

У кутку під образами горить лампадка.

Визначити вид відокремлених уточнювальних членів. Які з них є поширеними, а які — ні?

Творче моделювання

Сформулювати визначення наукових понять, використовуючи відокремлені уточнювальні прикладки, що приєднуються сполучниками або, чи (в значенні тобто).

Зразок. Полісиндетоном, або багатосполучниковістю, називають фігуру нагромадження сполучників або інших службових частин мови.

Алфавіт, текст, лінгвістика.

Лінгвістичний експеримент

Поширити подані речення відокремленими уточнювальними членами. Визначити, який член речення вони уточнюють.

1. Унизу блідне золотиста жовтявість зелені (В. Винниченко).

2. До школи Сашко ходив далеченько (М. Вінграновський).

3. І всюди вас супроводжуватиме дух старовини, історії, віри й народної мудрості (О. Ірванець).

4. Нижче золотилися маківки монастиря, танули в кучерявих гаях (З. Тулуб).

5. Тут Емма Андрієвська разом з іншими переселенцями з України утворює гурток поетів, який здійснив справжню революцію в письменстві української діаспори.

Скориставшись алгоритмом, схарактеризувати відокремлені уточнювальні члени.

Алгоритм
характеристики уточнювального члена речення

ul_8_24

Пунктуаційний практикум

Записати речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити уточнювальні члени, визначити їх значення.

1. Саме тут на Київщині Емму Андрієвську застала війна.

2. Недалеко той час, коли людина одержить у свої руки надзвичайне джерело сили атомну енергію (О. Марискевич).

3. Народився Олександр Потебня в Україні на Полтавщині (Л. Семака).

4. Тут світло всюдисуще тобто божественне (С. Кримський).

5. Стежка піднімалася ще вище на саму гору, під якою западав Чорний яр (В. Врублевська).

6. А так по-злодійськи зустрічатися не варто (К. Мотрич).

7. Над Сашком пролітало обличчя Чепіжного, воно швидко летіло туди у степи у яри за Буг до лиманів (М. Вінграновський).

8. Це зараз на відстані кількох десятків літ пам’ять і зір малюють найбільш характерні картини тої пори (В. Гей).

9. Духовна культура зв’язана з матеріальною культурою міцними нитками хоч і невидимими (В. Русанівський).

10. Вони оті володарі посли купці поети лиш можуть наблизитися до трону, здаля покланятися (Р. Іванченко).

Назвати односкладне речення, указати на його вид.

Дослідити, чим ускладнені речення, крім уточнювальних членів.

ІV. Виконання самостійної роботи

Дослідження-відновлення

Відновити й записати текст, увівши з довідки опущені відокремлені члени речення. Визначити, які з них виконують роль уточнювальних.

Мені сьогодні щось не повелося з полюванням. Я був уже на своєму місці, … , коли мої очі запримітили якийсь ледве відчутний рух між високими стеблами оситнягу. Я притьмом зняв з плеча рушницю й присів, … . Прогримів постріл. Непорушна качка безсило занурила глибоко у воду голову, а коло неї безпорадно крутилися жовтенькі, пухнасті каченята, … .

Мені було прикро, що я, … , забив її і посиротив недолітків-чирят. Але нема чого робити. І я, … , побрів підбирати свою здобич. Коли я став наближатися, каченята кинулись урозтіч, і тільки одне не знало чогось, куди йому кинутись. Я обережно, … , взяв його. Проте маленька пташина, … , виявилася завзятою і не хотіла без бою віддаватися. … чирятко силкувалося дряпатися своїми маленькими ніжками, дзьобало тупим холоднуватим дзьобиком мого вказівного пальця, …. Та це не могло йому зарадити.

Надвечір я повернувся на село, щоб вечірнім пароплавом повернутись до Києва. На березі, … , я вийняв чиря з сітки, щоб востаннє перед дорогою спробувати напоїти його. Я опустив руку з чирям у воду, але воно навіть не нахилилося до води (За Б. Антоненком-Давидовичем).

Довідка: не завдаючи мені ані найменшого болю; недалеко пристані; хлюпаючи чобітьми у мілкій воді; проти середини озера; тихо спускаючи пальцем запобіжника на бойовий удар; ця пухнаста кулька життя; перелякані громом мого пострілу; намагаючись не притиснути тендітні розпростерті крильця; не роздивившись; схоплене за тулуб.

Дослідити, як впливають на зміст і стилістичне забарвлення тексту уточнювальні члени.

VІ. Домашнє завдання

1. Записати 3–4 визначення фізичних, біологічних або хімічних понять, використовуючи відокремлені уточнювальні прикладки.

2. Виписати з художньої літератури 4–5 речень, ускладнених відокремленими уточнювальними членами речення. Зробити синтаксичний розбір одного з них.

ВІДОКРЕМЛЕНІ УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З УТОЧНЮВАЛЬНИМИ ЧЛЕНАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *