ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ З ОДНІЄЇ ГРУПИ В ІНШУ. ПОВНІ Й КОРОТКІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників, українська мова

Хід заняття Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Спостереження над мовним матеріалом

Дослідити, чому подані прикметники у словосполученнях належать до різних груп. Що зумовило перехід з однієї групи в іншу?

1) Лебедине гніздо (присвійно-відносний), лебедина вірність (присвійно-якісний).
2) Дерев’яний паркан (відносний), дерев’яні пальці (відносно-якісні).

Коментар. Взаємоперехід прикметників з одного розряду в інший зумовлений здатністю прикметників широко вживатися у переносному значенні. Межі між розрядами прикметників до певної міри умовні. Частина відносних прикметників, уживаючись у переносному значенні, набуває значень якісних прикметників. Присвійні прикметники, уживаючись у переносному значенні, теж можуть ставати якісними.

З’ясувати, чи відрізняються за значенням і способом уживання виділені в реченні прикметники.

Ой зійди, зійди, зірочко вечірняя, ой вийди, вийди, дівчино моя вірная (Нар. творчість). Вечірня година.

Коментар. Виділені в реченнях прикметники не відрізняються за значенням, а за способом уживання відрізняються.

У сучасній українській мові прикметники мають повну (відмінювану) і коротку (невідмінювану) форми.

Повні, або членні, мають закінчення у всіх відмінках і вживаються в усіх стилях і жанрах мови: Молодий я, молодий, повний сили та одваги (П. Тичина).

Повні прикметники у формах жіночого і середнього роду називного і знахідного відмінків однини та множини існують у двох морфологічних варіантах: стягненому й нестягненому: Личко біле рум’янеє, серце ж моє коханеє (Нар. творчість).

Часто нестягнені форми прикметників у поетичних творах використовуються для надання мові піднесеного характеру: Усе таке чарівне, таємниче, повне соку, життя і снаги (М. Стельмах).

Короткі, або нечленні, прикметники вживають лише у формі називного (знахідного) відмінка однини чоловічого роду і становлять чисту основу. Вони не змінюються ні за родами, ні за числами, ні за відмінками: зелен, годен, славен, красен, певен, ладен: Пливе човен води повен (Т. Шевченко).

Значення непрямих відмінків передаються повними прикметниками. Короткі прикметники вживаються в розмовному мовленні, у фольклорі та в поезії, де вони використовуються для стилізації під народнопоетичну мову: Та й у тої брівоньки чорні, як шнурочок, та й у тої видочок повен, як гурочок (Нар. творчість).

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних умінь з теми

Пояснювальний диктант

Записати під диктовку речення. Виділити прикметники, визначити їх розряд за значенням. Чи можуть перейти в інший розряд виділені прикметники?

Батькова хата — це те, що завжди згадується, сниться, що ніколи не забувається і гріє теплом спогадів. Традиційна українська хата — воістину колиска нашого народу. В інтер’єрі хати, у всій організації внутрішнього її простору відбиваються багаточисленні українські народні традиції, символи, життєві правила, звичаї та обряди (З журналу).

Вибіркова робота

Виписати словосполучення, в яких відносні чи присвійні прикметники мають значення якісних. Свій вибір обґрунтувати.

Крижане серце, гаряча вода, пшеничне поле, каштанове волосся, куряча пам’ять, персикова блузка, золотий характер, заячий хвіст, ведмежий слух.

Пошукова робота (за варіантами)

Прочитати поезії. Знайти прикметники, визначити їх форми (повна чи коротка).

Варіант 1

В’ється дорога далекая
В хату крізь синю парчу.
Мамо, до вас я лелекою
В горі і щасті лечу.
Хата моя, біла хата,
В білім ти світі одна.
Пахне любисток і м’ята,
Мальви цвітуть край вікна.
(Л. Луценко)

Варіант 2

Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,
Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.
Щоб геть аж під яснії зорі
Полинути співом дзвінким,
Упасти на хвилі просторі,
Буяти над морем хибким.
Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне
Ясніше, ніж зорі яснії,
Гучніше, ніж море гучне.
(Леся Українка)

Творче конструювання

Від поданих прикметників утворити нестягнену повну та коротку форми. У якому стилі можуть уживатися такі форми і з якою метою?

Святий, таємнича, повний, давній, чарівна.

Увести три прикметники у прості ускладнені речення на тему «Інтер’єр хати», використовуючи матеріал довідки.

Довідка: Піч займала внутрішній кут хати; по діагоналі від печі влаштовували парадний кут, де розміщували ікони; під іконами ставили стіл; попід тильною стіною розміщували довгу дерев’яну лаву.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Що зумовлює перехід одних форм прикметників в інші?

2. Які морфологічні варіанти мають повні форми прикметників?

3. Яка особливість характерна для коротких форм прикметників?

VIII. Домашнє завдання

1. Із творів усної народної творчості виписати 5 речень з короткою формою прикметників та 5 з нестягненою повною формою. Прикметники ввести у словосполучення так, щоб вони належали до різних розрядів за значенням.

2. Дібрати пари словосполучень, у яких прикметники належатимуть до різних розрядів за значенням.

Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *