СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Лінгвостилістичне спостереження

Виразно прочитати висловлювання. Визначити тип мовлення. Довести, що це складне синтаксичне ціле. Звернути увагу на особливості авторського стилю (інформативність, місткість викладу, виразність). Пояснити, якого стилістичного ефекту досягає автор такою побудовою речень і якими мовностилістичними засобами характеризується образність змісту.

Доводилося вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні? Міряли ви її безмірні шляхи зелених та рівних степів, де ніщо не забороняє вашим очам виміряти їх і вздовж,

і вшир, і впоперек; де одні тільки високі могили нагадують вам про давнє життя людське, про бої та чвари, хижацькі заміри та криваві січі; де синє небо, побратавшись з веселою землею, розгортає над нею своє блакитне, безмірно-високе, безодньо-глибоке шатро; де тоне ваш погляд у безкрайому просторі, як і ваша душа — у безмірній безодні того світу та сяйва, синьої глибини та сизо-прозорої далечизни?.. Якщо вашим очам доводилося хоч раз бачити все те, то не забути вам того довіку (Панас Мирний).

Яку стилістичну функцію відіграють розділові знаки в тексті?

Визначити структуру другого речення. Як вона впливає на інтонацію висловлювання? Накреслити схему.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Дослідження-моделювання

Переставити речення так, щоб вони становили складне синтаксичне ціле. Записати утворене висловлювання. Визначити структурні частини у змодельованому тексті: зачин — розвиток думки — кінцівка (висновок).

1. Чумацькі неписані закони — то соціальна справедливість, зокрема при розподілі прибутків з промислу, то почуття братерства, людяності до бідних, скривджених, тому були вони людьми чесної праці, правдивого слова та вчинку й користувалися щирою повагою та пошаною.

2. Можливо, на наш сучасний погляд, подекуди надто жорстокі або ж відверто забобонні, не в усьому нам зрозумілі.

3. Це одна з передумов, завдяки яким зміг проіснувати стільки століть чумацький промисел.

4. Традиції, звичаї, правила, норми були в чумаків на всі випадки.

5. Та вони допомагали невеликій групі людей вижити в екстремальних умовах, вистояти, оборонитися від нападників, що навіть у чотири рази переважали їх (За Б. Леськів).

Ключ. 4, 2, 5, 1, 3

Дослідити вид речень, що входять до складного синтаксичного цілого. Проаналізувати пунктуацію в них.

Вибірково-розподільна робота з усним обґрунтуванням

Дослідити змістове оформлення речень. Визначити, яким із них характерний перспективний міжфразовий зв’язок, а яким — ретроспективний. Свою думку обґрунтувати.

1. Саме це допомогло Тарасові подолати відчай і не зрадити свою долю.

2. Трапилося це восени минулого року.

3. Відносини людини і тварини. Якими вони повинні бути в цивілізованому суспільстві?

4. Саме так людина може досягти гармонії з усім живим.

5. Що відрізняє творчу людину з-поміж інших?

6. Це спричинило конфлікт між учнями.

7. Чи уважні ми до проблем старості?

8. Багаті традиції в нашій сім’ї.

Дослідження-стилістичне конструювання

Скласти два варіанти зв’язного висловлювання у формі складного синтаксичного цілого так, щоб подане речення стояло: а) на початку тексту;
б) у кінці.

Дослідити, за яких умов зв’язок буде перспективним, а за яких — ретроспективним. Цікаво слухати, як батьки розповідають про своє дитинство.

З’ясувати, чи зміниться логічний наголос у поданому реченні зі зміною способу зв’язку. Висновок прокоментувати.

Методичний коментар. За перспективного зв’язку речень у тексті логічний наголос падатиме на другу частину речення, адже саме словосполучення про своє дитинство визначатиме зміст подальшої розповіді. За ретроспективного зв’язку, ніби підсумовуючи сказане, логічним наголосом треба виділити слово цікаво.

Дослідження-трансформація

Утворити висловлювання, змінюючи прості речення на складнопідрядні з одним або кількома підрядними. З’ясувати особливості семантики і структури кожного типу складнопідрядного речення.

ПРАВИЛА ТЕЛЕФОННОЇ РОЗМОВИ

1. Розмова по телефону не може бути тривалою. Говорити треба коротко і ясно.

2. Ви дзвоните. Назвіть себе.

3. Вас неправильно з’єднали і вам відповіли: «Це поліклініка». У цьому разі слід попросити вибачення і покласти слухавку.

4. Ви дзвоните в довідкове бюро. Вітатися не обов’язково. Це займає час і лінію.

5. Вам доводиться телефонувати у справах до когось додому. Треба вибачитися, коротко викласти суть і домовитись про ділову зустріч. Ділові розмови ведуться тільки по службовому телефону.

Чи становить змодельоване висловлювання складне синтаксичне ціле? Відповідь аргументувати.

Визначити стильову належність висловлювання.

Дослідження-трансформація

Трансформувати текст публіцистичного стилю у висловлювання науково-популярного стилю. З’ясувати, чи зміниться тема й основна думка висловлювання. Визначити стилістичну доцільність використання складних речень у текстах.

Відшукайте на карті острів Пасхи. Це малесенький клаптик суші, що загубився в безмежному Тихому океані. Таку назву дали йому європейці, які відкрили острів напередодні релігійного свята Пасхи. Кілька століть він збуджував уяву дослідників гігантськими кам’яними постатями таємничих людей, котрі хтозна-як туди потрапили. Та велетенські статуї вперто мовчали. Порівняно недавно, 1955 року, вони відкрили свою таємницю нашому сучасникові — хороброму вченому й мандрівникові норвежцю Туру Хейєрдалу.

Рослини і тварини були предметом пильної уваги наших предків: адже свою залежність від них люди відчували на кожному кроці. Дикун гадав, ніби природа живе за тими самими законами споріднення, що й він, і немов між ним та природою існують особливі зв’язки. В уяві стародавніх різноманітні види рослин і тварин жили так само, як вони. Більше того, люди вважали навіть, що рослини й тварини є тими далекими предками, від яких бере початок їхній рід, іменами котрих вони себе називали. Роди й племена, що займалися рибальством, мали за священних риб, морських тварин; мисливці обирали кенгуру, ведмедя; у збирачів коріння, ягід, горіхів священними були корисні їм рослини (З часопису).

Творчий диктант на розширення висловлювання

За поданим початком написати невеликий твір-розповідь з елементами опису в художньому стилі, використовуючи різні види складних речень.

Сонечко вигульнуло з-за високої гори, примружило спочатку одне око, потім друге й вигукнуло: «Доброго ранку! Доброго веселого ранку!» І вклонилися сонечку високі смереки, вклонилися ялини, розлогі дуби, буки і граби. Так почався новий день у Зеленій долині…

Творчий диктант на доповнення висловлювання

Доповнити текст власним роздумом про те, як людині досягти гармонії з усім живим. Використати синтаксичні конструкції з різними типами смислових відношень.

Ми залежні від землі більше, ніж вона від нас, і, зрештою спільно переживаємо природні катаклізми, смертельно небезпечні для таких маленьких істот, як люди, хоча найменші, комахи, черв’яки, бактерії, не так потерпають.

Людство терпить через повені, пожежі, землетруси, урагани так само, як унаслідок воєн. Результатом цього є голод, мор, бездомність. Тільки любов до життя дає людині змогу, оплакавши рідних, побудувати новий дім. Треба бути постійно готовим до стихійного лиха, уміти рятуватися від нього. Це не війна проти людства і не слід її проклинати.

Людина нині здатна спотворити лице землі, цю тонесеньку плівку, що зветься ноосферою, але їй не дано проникнути до самого серця. Нам не дано осягнути свідомість Землі, бо хіба частка пізнає ціле? Але людина може вийти на контакт з усіма свідомостями Всесвіту, вийшовши з мушлі власної свідомості. Не технічний прогрес і добробут зроблять її щасливою, а гармонія з усім живим (З журналу).

Визначити, зі скількох складних синтаксичних цілих складається висловлювання. Назвати тематичні речення в кожному абзаці.

VІ. Домашнє завдання

Використовуючи різні види складних речень, скласти висловлювання на тему «Здоров’я людини — в її руках». Скористатися запропонованим планом, пункти якого мають розкрити загальну тему. Визначити основну думку тексту, дібрати заголовок. З’ясувати стиль і тип мовлення.

План

1. Обмін між організмом і довкіллям — основа життя людини.

2. Культура харчування.

3. Ставлення людей до раціонального харчування.

4. Основні принципи здорового способу життя.

5. Повноцінне здоров’я — активне довголіття.

СТРУКТУРУВАННЯ СКЛАДНИХ СИНТАКСИЧНИХ ЦІЛИХ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО РІЗНИХ ТИПІВ МОВЛЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *