ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань із правопису суфіксів

Робота з узагальнювальною таблицею

Користуючись таблицею, повторіть правопис суфіксів.

УмовиСуфіксиПравило

Приклади

Загальні правила правопису, у тому числі і суфіксів-аль-, -тель-, -ість-, -ецьМ’який знак пишеться після м’яких приголосних у кінці слівскрипаль;  мислитель; ніжність;  молодець
Правопис суфіксів іменників-альник-, -ильник-, -івальник-, -иськ-, -іськ-М’який знак пишеться після м’яких приголосних перед твердиминачальник; прихильник; уболівальник; хлопчисько
Правопис суфіксів прикметників-ськ-, -зьк-, -цьк-, -оньк-, -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-М’який знак пишетьсяукраїнський; запорізький;  вінницький; дівчинонька; рідненька; яснесенький; гарнісінький; малюсінький
Суфікси іменників-ичок-Від іменників із суфіксом -ик-;вогник — вогничок
-ичк-,Із суфіксом -иц-;травиця — травичка
-ячк-Від іменників середнього роду на -я з пестливим значенням;пір’я — пір’ячко
-очок-, -ечок- (-єчок-)-ечк- (-єчк-)Від інших іменників;садочок; вершечок; краєчок; річечка; лієчка
-ив-Зі значенням продукту праціпечиво, прядиво
Суфікси прикметників-ев- (-єв-), -ов-Після твердих та м’яких приголосних;  -ов- також після шиплячих, якщо наголос на закінченні, та після й;казковий; малиновий; дощовий; крайовий; квітневий; грушевий; життєвий
-уват-, -юват-,Для вияву неповної ознаки;довгуватий;  синюватий
-оват-Під наголосом;Плисковатий
-овит-Вказує на високий ступінь ознаки;гордовитий;  талановитий
Дієслівні суфікси-ова-Коли наголос на першому голосному в суфіксі;надрукований;  сформований
-ува- (-юва-)Коли наголос на іншому голосному в словівивершувати — вивершуваний; копіювати
Дієприкметникові суфікси-ен- (-єн-)Пишуться з одним нпобілений;  присвоєний

IV. Повторення і закріплення навичок правопису суфіксів

Тренувальні вправи

Утворіть нові слова з допомогою зазначених суфіксів, поясніть їх правопис.

1) -очк-, -ечк-, -ичк-, -ячк (іменники). Берег, сонце, внук, Рая, доня, батько, пшениця, книга, здоров’я, десятикласниця, літо, розумниця, серце, волосся, канарейка;

2) -ов-, -ев- (-єв-) (прикметники). Ромашка, жолудь, калій, підсумок, борщ, замша, яблуня, граб, соя, вишня, дуб, лід, слива;

3) -ив- (іменники). Плести, місити, мережити, морозити, палити, марити;

4) -уват- (-юват-) (прикметники). Коричневий, сирий, кислий, малий, синій, сизий, пізній, солоний.

Перекладіть українською мовою; запишіть, підкресліть суфікси дієслів і поясніть їх правопис.

Копировать, иллюстрировать, бронировать, дозировать, телефонировать, контролировать, маршировать, информировать, комментировать, тренировать, завоёвывать.

З поданими словами складіть словосполучення, запишіть їх, вставляючи пропущені букви е (є), о (ьо), йо; виділіть у цих словах суфікси і поясніть їх правопис.

Бо..вий, квітн..вий, ключ..вий, нул..вий, деш..вий, черепах..вий, алич..вий, раді..вий, емал..вий, га..вий, кизил..вий, вермішел..вий, овоч..вий.

Перекладіть слова українською мовою, запишіть. Виділіть суфікси іменників, прикметників, дієприкметників і поясніть їх правопис.

Деревянный, несравненный, соломенный, распроданный, гречневый, организованность, бессонница, стеклянный, вежливость, воссозданный, собранный, преданность, военкомат, безветренный, печенье.

З допомогою префіксів і суфіксів утворіть прикметники і дієприкметники; поясніть їх правопис.

Без- (ім’я, сон, дно, захист, підстава).
Роз- (нести, сипати, чистити, брати, стелити, в’язати).
Під- (жарити, креслити, пушити, гнати, сікти).
Від- (значити, ломити, гнути, дати, правити).
Об- (вітрити, городити, плести, бити, мостити, морозити).

Виразно прочитайте текст. Яка основна думка його? Складіть план тексту. Усно перекажіть за планом. Випишіть 7–10 слів із суфіксами і поясніть їх правопис.

МОВА — ІНСТРУМЕНТ ЧАРІВНИЙ І ТОНКИЙ

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше вона має володіти, звичайно, рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова невід’ємна частина Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтонші й найніжніші струни душі.
Мова — це щось далеко більше за зв’язок між людьми, це — відбиток свідомості, це — вияв самої особистості. З того, як говорить людина, можна уявити собі її загальний розвиток, освіту й культурний рівень. Що культурнішою вона є, то розвиненішою і лексично багатшою буде її мова, розмаїтішою вживання прислів’їв, приказок. У природі не буває людей, які визначались би високим інтелектом і водночас примітивною мовою.
Боротьба за чистоту й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усього засмічення й за дальше піднесення її рівня — це обов’язок усього суспільства, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою — учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакцій і видавців, викладачів рідної мови (За Б. Антоненком-Давидовичем).

VІІ. Домашнє завдання

Від слів вітер, зелень, холод утворіть за допомогою суфіксів слова з новим значенням і з новим відтінком у значенні.

Зразок. Береза — березняк; берізка, берізочка, берізонька (здрібнілість, пестливість); березище (згрубілість).

Увести по одному слову кожного значення чи відтінку в речення і записати.

ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *