СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, ЇХ ТВОРЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення, українська мова

Хід заняття Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення, українська мова

III. Розвиток пошукової пізнавальної діяльності

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати подані форми прикметників. З’ясувати, чи змінюється значення прикметників при утворенні нової форми.

Легкий — легший — найлегший; більш (менш) легкий — найбільш легкий; короткий — коротший — найкоротший; більш (менш) короткий — найбільш короткий.

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Коментар. Якісні прикметники виражають ознаку, яка може виявлятися більшою або меншою мірою, тому їм властиві ступені порівняння — вищий і найвищий.

Прикметники, які показують, що в предметі більше тієї самої якості, ніж в іншому, є формами вищого ступеня порівняння: Берізка стрункіша за тополю.

Прикметники, які показують, що в предметі найбільше тієї самої якості, порівняно з іншими предметами, є формами найвищого ступеня порівняння: Ірина — моя найкраща подруга.

Робота з таблицею

Ступені порівняння прикметників

Ступені порівнянняФормаСпосіб утворенняПриклади
ВищийПростаЗа допомогою суфіксів -іш-, -ш- від інших основМудрий — мудріший; малий — менший
СкладенаЗа допомогою додавання до звичайного прикметника слів більш (менш)Короткий — більш короткий; гіркий — менш гіркий
НайвищийПростаЗа допомогою додавання до прикметників вищого ступеня префікса най-. Значення вищого ступеня можна посилити префіксами як-, що-Вищий — найвищий; якнайменший, щонайменший
СкладенаЗа допомогою: а) слів найбільш, найменш; б) прикметників вищого ступеня і слів від усіх, над усеНайбільш здібний, найменш освічений; миліший від усіх, дорожчий над усе

Увага! Не мають ступенів порівняння прикметники:

1) з суфіксами -ав(ий), -яв(ий): білявий, чорнявий;

2) з суфіксами -уват(ий), -юват(ий): білуватий, синюватий;

3) з суфіксами -еньк(ий), -есеньк(ий), -езн(ий), -енн(ий): біленький, тонесенький, величезний, здоровенний;

4) з префіксом пре-: предобрий, премудрий, преславний;

5) прикметники, що мають непорівнювану ознаку: сліпий, кривий, лисий, босий, живий, голий, хворий, порожній, готовий, сивий, русий.

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Лексико-фразеологічна розподільна робота

Прочитати подані фразеологічні звороти, які у своїй будові мають прикметники. Заповнити таблицю, записавши фразеологічні звороти у відповідну колонку. Від якісних прикметників утворити вищий і найвищий ступені порівняння.

За холодну воду не братися; заяча душа; за милу душу; вивести на чисту воду; наче турецький святий; співати старих пісеньок; як з телячого хвоста сито; як солоного зайця ганяти; у свинячий голос; до нових віників пам’ятати; золоті верби ростуть; сон рябої кобили.

Фразеологічні звороти з якісними прикметникамиФразеологічні звороти з відносними прикметникамиФразеологічні звороти з присвійними прикметниками

Розтлумачити фразеологічні звороти (див. довідку).

Довідка: ледарювати, боягуз, охоче, з великим задоволенням, викрити кого-небудь у нечесних діях, дуже бідний, пропагувати відоме, часто хибне, нікудишній, бігати без передишки, занадто пізно, запам’ятати надовго, нічого путнього не виходить, вигадувати, говорити неправду, пусте.

Творча робота (у групах)

Уявити ситуацію: вам випала нагода виступити перед своїми ровесниками з темою «Майбутнє у наших руках». Скласти усний твір-мірку-вання, використовуючи прикметники різних ступенів порівняння.

Вибіркова робота

З наведених прикметників виписати ті, що не утворюють ступенів порівняння. Свій вибір аргументувати.

Старезний, зеленавий, старуватий, маленький, охайний, свіжий, прекрасний, крутий, рідкуватий, дрібнесенький, талановитий, пахучий, видний, синій, милий, здоровенний, кривий.

Пояснювальний диктант

Записати текст під диктовку. Знайти прикметники, у яких ознака може виявлятися більшою або меншою мірою.

Не раз приходили ми на це місце і восени, і взимку, і напровесні. І кожного разу нам відкривалась усе нова й нова краса. Наступного року лан залило біле цвітіння гречки. Блакить неба заграла новими відтінками, а смарагдові крони дерев у байраці стали ніжнішими, ласкавішими (За В. Сухомлинським).

Гра «хто швидше?»

Від поданих слів утворити вищий ступінь порівняння прикметників, записати в одну колонку форми з суфіксом -ш-, а в другу — з суфіксом -іш-. Далекий, широкий, дешевий, новий, старий, рідкий, гіркий, тонкий, товстий, гладкий, глибокий, мілкий, зелений, тихий, вигідний.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Як утворюється проста форма прикметників вищого й найвищого ступенів порівняння?

2. Як утворюється складена форма вищого й найвищого ступенів порівняння?

3. Які прикметники не утворюють ступені порівняння? Чому?

4. Яку роль відіграють у мовленні прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння?

VIII. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на лінгвістичну тему «Ступені порівняння якісних прикметників у текстах наукового стилю».

2. Із художньої літератури виписати 3—5 речень, у яких уживаються прикметники, які виражають ознаку, що може виявлятися більшою або меншою мірою. Зробити синтаксичний розбір одного з речень.

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *