НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХVII І XVIII СТ., А ТАКОЖ ХІХ СТ. (ДОБИ РОМАНТИЗМУ), ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму), зарубіжна література

Хід заняття  Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму), зарубіжна література

І. Мотивація навчальної діяльності

ХVІІ ст. — складний і бурхливий період у розвитку суспільного життя, художнього пізнання дійсності. Роблять відкриття Галілей, Ньютон, Декарт, Кеплер та ін. На зміну Ренесансу в європейській культурі приходять бароко і класицизм. Ці художні напрями тісно пов’язані з Відродженням, виросли на його ґрунті, але разом із тим стали наслідком розчарування в історичному оптимізмі ренесансних гуманістів. На перший план висувається зображення внутрішніх протиріч людини, конфлікту між високими ідеалами й дійсністю, між почуттям і обов’язком людини. Література бароко намагається справити враження на читача. Життя зображується як сон, ілюзія, сповнені загадкових символів та алегорій. На відміну від бароко, новий художній напрям — класицизм — свідомо прагнув точно, зрозуміло, без зайвих прикрас сформулювати думку, яка втілюється в простій, прозорій будові твору. Складні явища дійсності не поєднуються, як у бароко, а розділяються за жанрами: для трагічного, високого — одні жанри, герої, теми, художні засоби; для комічного, низького — зовсім інші.

Але літературне життя важко підкорити якійсь схемі. Нові часи — а це ХVІІІ століття — висувають нові проблеми й, відповідно, ставлять нові завдання. Цей час увійшов в історію людства як вік Просвітництва. Головними стали такі поняття: Розум, Природа, Знання. Це й наштовхнуло на ідею видання французької «Енциклопедії», спричинило появу журналістики. А «Пригоди Робінзона Круза» Д. Дефо, «Мандри Гулівера» Дж. Свіфта, «Страждання молодого Вертера» Ґете вірою в можливості людини навіть випередили теоретичні висновки просвітницької філософії.

На зміну бароко прийшов стиль рококо, суттєвих змін зазнав класицизм, виникли сентименталізм, просвітницький реалізм. Події Французької буржуазної революції змусили просвітителів критично переосмислити свої погляди, адже кривавий терор революції зовсім не був схожий на обіцяне ними «царство розуму». У художній літературі внаслідок такого переосмислення виник романтизм.

Нашим завданням на уроці й буде пригадати, як усе це втілилося в конкретних художніх творах.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Заслуховування усних творів «Найяскравіші для мене сторінки літератури доби античності, Середньовіччя й Відродження».

IV. Систематизація й узагальнення вивченого про здобутки літератури XVII, XVIII ст., доби романтизму (ХІХ ст.)

1. Виконання завдань

Поєднайте письменників з назвами їхніх творів.

1) П. Кальдерона) «Міщанин-шляхтич»
2) Ж. Б. Мольєрб) «Простак»
3) Вольтерв) «Життя — це сон»
4) Й. В. Ґетег) «Крихітка Цахес…»
5) Й. К. Ф. Шиллерд) «Фауст»
6) Е. Т. А. Гофманж) «Вільгельм Телль»

Для довідок: 1 — в; 2 — а; 3 — б; 4 — д; 5 — ж; 6 — г.

ŠŠВизначте твір та автора твору, з якого герой.

· Сехісмундо — («Життя — це сон» П. Кальдерона).

· Журден — («Міщанин-шляхтич» Ж. Б. Мольєра).

· Гурон, Гордон, мадемуазель де Сент-Ів — («Простак» Вольтера).

· Маргарита, Мефістофель — («Фауст» Й. В. Ґете).

· Геслер — («Вільгельм Телль» Ф. Шиллера).

· Балтазар — («Крихітка Цахес…» Е. Т. А. Гофмана).

· Мазепа — («Мазепа» Дж. Байрона).

Укажіть літературний стиль, напрям за найхарактернішими ознаками:

а) Пишна, навіть надмірна метафоричність (кінь — гіппогриф ярий, безлуска риба і безкрилий птах). (Бароко)

б) Перебільшена сила бажання героїв, прагнення виховати читача («не будьте такими, як оцей…»), «промовляючи» прізвища, імена. (Класицизм)

в) Раціоналізм; головні герої — не люди, а філософські ідеї; ідея «природної людини». (Просвітництво)

г) Заперечення раціоналізму, культ почуттів людини; увага до особистості, її індивідуальних рис; неприйняття буденності та звеличення «життя духу»; провідні мотиви самотності, світової скорботи (національної туги), бунту, нескореності; історизм творів і захоплення фольклором (Романтизм).

2. Милуємося художнім словом: виразне читання за особами (або постановка інсценівки) уривка з комедії Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич». Обмін враженнями про твір, його зв’язок з українською літературою пізніших часів («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

3. Характеристика образу Фауста з однойменної трагедії Й. В. Ґете

zl_11_104. Коментування висловлювань із трагедії

1) «Я — тої сили часть, // Що робить лиш добро, бажаючи лиш злого»

2) «Зупинися, мить!»

5. Заповнення анкети головного героя твору Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»

Ім’яЦахес Ціннобер
Віквід дворічного віку до загибелі
Батькибідні селяни, з життя яких не вибували нещастя; мати — пані Ліза
Покровителькафея панна фон Рожа-Гожа
Опікунпастор
ЗовнішністьПотворна, але після втручання феї цього ніхто не помічає
Чиї таланти й досягнення він забравПоета Бальтазара, скрипаля Сбіока, співачки Бра-

гаді, референдарія Пульхера та ін.

ПосадаПерший міністр держави
Нагородикавалер ордена Зелено-плямистого Тигра з двадцятьма ґудзиками
Риси характерупихатий, нахабний, славолюбний, безсоромний, привласнює чуже тощо
Засоби творенняіронія, сатира, гротеск, фантастика в поєднанні з буденним

6. Виразне читання віршів Г. Гейне, Дж. Н. Г. Байрона, А. Міцкевича (за вибором), висловлення своїх уподобань

7. Характеристика «байронічного героя», романтичного героя, характерного для доби романтизму, з наведенням прикладів

(Самотній, нескорений, вільнолюбний бунтар зі страдницькою душею; це ліричні герої поезії Гейне, Байрона, Міцкевича, Лермонтова; Мазепа з однойменної поеми Байрона; романтичні герої Печорін із роману Лермонтова «Герой нашого часу», частково Онєгін із роману Пушкіна «Євгеній Онєгін», частково герої творів Гоголя.)

V. Домашнє завдання

Давати характеристику доби, провідних літературних напрямів і течій XVII–XVIII ст., наводити приклади.

Індивідуальне завдання: підготувати розповідь про літературний твір, що справив найсильніше враження. Виразно читати уривки із прозових творів, віршів.

Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і XVIII ст., а також ХІХ ст. (доби романтизму), зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *