ОБРАЗИ «МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ» У РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття, зарубіжна література

Розум іде наперед, коли йдуть наперед усі моральні сили в людині.
М. Гоголь

Хід заняття Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

1. Повторення

Гра-змагання: робота в двох групах (поділ можна здійснити за рядами). Учасники груп по черзі висловлюють факти із життєвого та творчого шляху М. Гоголя. Перемагає група, яка назвала більшу кількість інформативних відомостей.

2. Написання етюдів (склад груп попередній)

Кожна група для роботи отримує декілька слів, серед яких кожен член групи обирає для себе одне. До обраного слова-теми учні підбирають по три слова-асоціації і, використавши підібрані слова, складають 3 речення, пов’язані за змістом. Учні за бажанням зачитують.

zl_9_15

Варіанти слів

І варіант. Сміх, нікчема, сум, втрата.

ІІ варіант. Самотність, безвихідь, душа, приреченість.

Приклад етюду

Слова-асоціації до слова «душа»: жага, страх, очищення.

Палаюча пекельна жага знищення. Вона може нести з собою страх пекла. У ній може бути живильна іскра очищення та життя.

ІІ. Узагальнення та систематизація знань за темою

1. «Запитання до автора» (на основі тексту повісті Гоголя «Шинель»)

Учні працюють у парах. Формулюючи запитання «до автора твору», вони озвучують сформульоване запитання своєму товаришу, який намагається на нього відповісти. Якщо пара не знаходить відповіді, по закінченню роботи в парах такі запитання озвучують, відповідь формулюють учні всього класу (учитель допомагає).

Примітка. Учням пропонується уникати буквальних і занадто простих за змістом запитань.

2. «Карусель». Робота в 4-х групах

Запитання для «Каруселі»

1) Які почуття викликає у вас Акакій Акакійович?

2) Що нового ви побачили в розкритті Гоголем теми чиновництва?

3) У чому, на вашу думку, криються причини трагічного становища Башмачкіна?

4) Як ви думаєте, чи міг Акакій Акакійович змінити своє життя?

Аргументуйте власну точку зору.

3. «Кола Вена»: образ «маленької людини». Порівняльна характеристика Акакія Акакійовича та Максима Максимовича

ІІІ. Рефлексія

Написання есе («вільного письма») на тему «Гоголь і життя»

IV. Домашнє завдання

Прочитати поему М. Гоголя «Мертві душі» (або комедію «Ревізор» — за вибором учителя); повторити значення термінів «поема», «роман».

Образи «маленьких людей» у російській літературі першої половини XIX століття, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *