СПЕЦИФІКА ВИРІШЕННЯ ТЕМИ КОХАННЯ У РОМАНІ О. УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ». СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ ТВОРУ. ДИСКУСІЯ «ЧИ МОЖНА ВВАЖАТИ «ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ» «МОРАЛЬНОЮ» АБО «АМОРАЛЬНОЮ» КНИГОЮ?», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?», зарубіжна література

Хід заняття Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?», зарубіжна література

II. Мотивація навчальної діяльності

Англійський письменник кінця XIX — початку XX століття Оскар Уайльд у своєму інтелектуальному романі «Портрет Доріана Грея» порушує досить складні філософсько-естетичні й моральні проблеми, замислюючись над співвідношенням і роллю краси та моралі в житті особистості. Про ці проблеми подискутуємо й ми сьогодні на уроці.

ІV. Розвиток мовлення

1. Виконання завдань пошуково-дослідницького характеру

Дослідіть історію кохання Доріана й Сибіли Вейн. У чому специфіка його зображення?

Очікувані відповіді

Доріан покохав не Сибілу, а те, що було втілено в її образі. Йому сподобалися Дездемона, Джульєтта та інші героїні, яких талановито, із пристрастю грала актриса; її костюми, декорації. Тобто закохався в мистецтво та в Сибілу як його «інструмент». Коли дівчина покохала сама й не змогла грати чужі пристрасті, Доріанові вона стала нецікавою.

Юнак сподівається повернутися до Сибіли, шкодує, що обійшовся з нею жорстоко. Але був, мабуть, не дуже одвертим самим із собою, бо зміни на портреті не зникали. Грей, аналізуючи останню розмову із Сибілою, уважає, що в усьому винна вона, адже він так страждав. Його більше цікавлять власні почуття та розчарування. Доріан запитує себе: «Може, у мене немає серця?» І зізнається собі, що ця трагедія (самогубство дівчини) не вразила його душі.

Специфіка вирішення автором теми кохання полягає в тому, що, відповідно до своїх естетичних переконань (Мистецтво — найвища краса), герой любить не реальну дівчину, а театральне мистецтво в ній, кохає її як втілення майстерності акторської гри.

 • ŠŠ Визначте символіку образів твору. (Перш за все, це — портрет Доріана Грея.)
 • ŠŠ Як ви вважаєте, що символізує портрет Доріана Грея? (Душу героя, його совість. Містичну силу, якій герой продав свою душу за вічну молодість і красу; вічне Мистецтво.)
 • ŠŠ З чим були пов’язані зміни в портреті? (Із хибними, злочинними діями та вчинками героя)
 • ŠŠ Чому благородний учинок Грея не поліпшив зображення на портреті? (Зміни в душі незворотні; відмова від того, щоб знеславити сільську дівчину — чи такий уже це благородний учинок?)
 • ŠŠ Чи можуть бути символами інші образи роману? Якщо так, то якими?
 • ŠŠ Складіть схеми за образами-символами роману.

Очікувані результати

ŠŠzar_lit_10_14Визначте основні риси стилю творчості письменника.

Очікувані відповіді

Для художнього світу О. Уайльда є характерними:

— художнє дослідження взаємин людини й мистецтва, естетики та моралі, краси та зла;

— зображення внутрішнього життя особистості не за допомогою ретельного психологічного аналізу, а крізь призму ідей, що нею керують, а також за допомогою символів, які позначають її психічні стани;

— особлива увага до процесу чуттєвого пізнання світу і зіставлення його результатів із усталеними нормами моралі, соціальної поведінки;

— наявність парадоксів через схильність письменника до сумнівів та заперечення очевидних істин;

— використання запозичених сюжетів, персонажів, образів (міфологічних або біблійних), які він нерідко іронічно переосмислює з точки зору сучасності;

— стильова довершеність мови, афористичність та підкреслена риторичність мови персонажів; яскрава метафоричність описів.

2. Дискутування за романом О. Уайльда

 • ŠŠ Чи можна вважати «аморальною» книгою роман «Портрет Доріана Грея»?

У романі О. Уайльда є згадка про «отруйну книгу», що так вплинула на головного героя і підштовхнула його до аморального способу життя, виправдання пороків. Тому, можливо, твір «Портрет Доріана Грея» також є такою книгою, як стверджували багато сучасників Уайльда?

Очікувані відповіді («за» і «проти»)

— «За». Абсолютизуючи красу, Мистецтво, показуючи привабливість пороку, богемного життя, автор викликає заздрість, бажання наслідувати, «спробувати все». Тому книга є «аморальною».

— «Проти». Звільняючи красу від моралі, автор показує, як таке вивільнення діє на особистість. За скоєне Греєм розплачується портрет — уособлення душі героя. Чим бридкішими є вчинки, тим відразливішою стає душа. Урешті-решт, вони гинуть разом.

— Ані «за», ані «проти». Книга сама по собі не може бути ані «моральною», ані «аморальною». Усе залежить від того, як сприймає читач, що думає, що відзначає для себе. На підтвердження цього наведемо висловлювання філософів:

 • «Щоб запобігати усім гріхам і перемогти їх, передусім потрібно визнати, що корінь кожного гріха — у поганих думках. Ми всі — тільки наслідки того, що ми думаємо» (Будда);
 • «Визначає долю людини те, як вона розуміє себе» (Торо);
 • «Усе, що відбувалось у житті окремої людини і людських суспільств, мало початок у думці. І тому пояснення всього того, що відбувалося з людьми,— не в попередніх подіях, а в думках, що передують цим подіям» (Л. Толстой).
 • «Працюй над очищенням твоїх думок. Якщо у тебе не буде поганих думок, не буде й поганих учинків» (Конфуцій);
 • «Намагайся не думати про те, що вважаєш поганим» (Епіктет);
 • «Навряд чи є щось більш потрібне для знання, для спокійного життя і для успіху будь-якої справи, ніж уміння людини володіти своїми думками» (Дж. Локк).
 • Сам О. Уайльд вважав: «Немає книг моральних або неморальних. Є книги добре написані або погано написані».

3. Інтерактивна вправа «Займи позицію та обґрунтуй її»

 • ŠŠ Чи можна вважати «аморальною» книгою роман О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»?

zar_lit_10_15Очікуваний висновок

Як бачимо, одностайної думки немає. Безсумнівним є одне: цей інтелектуальний роман вимагає значної праці розуму й душі читача; наштовхує на думку, що немає Краси абсолютної і вона невіддільна від Моралі.

V. Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи.

Специфіка вирішення теми кохання у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Символіка образів твору. Дискусія «Чи можна вважати «Портрет Доріана Грея» «моральною» або «аморальною» книгою?», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *