НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ АНТИЧНОСТІ, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби античності, Середньовіччя та Відродження, зарубіжна література

Усе стирається часом, але сам час стає завдяки пам’яті нестаріючим і незнищенним.
Філострат

Перебіг заняття Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби античності, Середньовіччя та Відродження, зарубіжна література

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з епіграфом до уроку. Слово вчителя

— Саме згадавши слова Філострата, ми сьогодні зазирнемо в минуле — туди, де зароджувалася література, та пригадаємо, як вона розвивалась і змінювалася.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Повторення та узагальнення відомостей про літературу часів античності,

Середньовіччя та відродження (робота в групах)

Коментар. Учитель роздає групам таблиці із заповненими першим і другим стовпчиками. Учні мають заповнити третій стовпчик, використовуючи довідковий матеріал. Наприкінці роботи групи презентують свої таблиці, учитель формулює запитання щодо опрацьованого групою матеріалу для решти учнів.

  • У групах заповніть треті стовпчики таблиць: 1-ша група — щодо античної літератури; 2-га група — щодо літератури Середньовіччя; 3-тя група — щодо літератури епохи Відродження.

Очікуваний результат

Група, темаКритеріїПояснення учасників групи
1-ша. Антична літератураЩо? Де? Коли?Антична література → література давніх греків і римлян → І тис. до н. е. — початок н. е. → сформувались основні жанри → роди (епос, лірика, драма)
Естетика
МіфологічністьЯк підґрунтя
ПублічністьПритаманні публічні форми; спроба створення книжки
МузичністьМузичне виконання; постановки трагедій і комедій; ліричні вірші, епічні твори співали
ВіршованістьГекзаметр; рима відсутня; виникає «роман» як зразок прозового жанру
Традиційність
ЖанровістьДавніші та новіші (епос і трагедія — ідилія і сатира); жанри — «нижчі»/«вищі» (героїчний епос, трагедія); традиційна тематика, топіка
Особливості стилюНизький і високий стилі (риторика: добирання слів, поєднання слів та стилістичні фігури (метафори, метонімії тощо))
Світоглядні особливостіТісний зв’язок із релігією, філософією, політикою, мораллю, ораторським мистецтвом, судочинством
Ідейне наповнення та цінності
Гуманізм
Піднесення земної краси
Філософія
Етапи
ДавньогрецькаАрхаїка, класика, еллінізм
ДавньоримськаЧас Риму, перехід до Середньовіччя
Уплив на УкраїнуКолонізовані землі (починаючи з VII ст. до н. е.) → православне християнство → написання літер відповідно до грецького алфавіту
Визначні імена епохи
Що? Де? Коли?Середньовічна література (IV-V ст. ) → християнські Євангелія (І ст. ) → традиції народної творчості → уплив античного світу і християнства → кульмінація (ХІІ-ХІІІ ст.) — лицарська література, героїчний епос
Естетика
Деміфологізація
ЖанриТрадиції античності + розповідна проза (історичні перекази, дивовижний випадок або подія, побутовий елемент, моральне напучування)
ПоетикаЦілковите оновлення лексики
Християнство
Особливості світоглядуЯдро — віра; світ стає «вертикальним»: світ небесний — пекло; символ
Енциклопедичність
Внутрішнє життяПсихологічне та фізіологічне — гріх; внутрішнє — самоцінне
КласифікаціяСловесність племен, що зникли → літератури різних народів (Ірландії, Ісландії тощо → майбутніх націй (Франції, Англії, Іспанії, Київської Русі) → Італії → Візантії)
2-га. Середньовічна літератураТематика• Релігійна («література монастиря»);
• родової общини (героїчна, міфологічна, народна);
• лицарського замку (куртуазна);
• література міста
Періодизація• Раннє (V—ІХ-Х ст.);
• зріле (ІХ-Х—XV ст.)
Визначні імена епохи
3-тя Література епохи ВідродженняЩо? Де? Коли?ХІ-XIV ст. (в Італії); XV — початок XVІ ст. (решта країн Європи); 1616 р. — кінець (рік смерті В. Шекспіра і Сервантеса)
Ідейні підстави
Гуманізм
Повернення до античності
Християнство
Протестантизм
Естетика і поетика
Жанр утопіїПлатон, Аристотель, Томас Мор
Стихійний сенсуалізмПрагнення до насолод (Джованні Боккаччо, Франсуа Рабле)
Розквіт мистецтва
ТрагізмПафос смерті
Універсальність
Періодизація• Раннє — ХІV ст .;
• високе — XV-XVІ ст.;
• пізнє — порубіжжя XVІ-XVІІ ст.
Визначні імена епохи

2. Теорія літератури

Коментар. Учні пригадують літературознавчі терміни за темою уроку та озвучують їхні визначення.

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби античності, Середньовіччя та Відродження, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *