ТВОРЕННЯ ФОРМ ВИЩОГО Й НАЙВИЩОГО СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ЯКІСНИХ ПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, українська мова

Хід заняття Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, українська мова

III. Виконання системи творчих завдань

Робота з деформованим текстом

Прочитати. Уставити в текст потрібні за змістом слова — прикметники (див. довідку). Чи можуть вони утворювати ступені порівняння?

Записати висловлювання. З’ясувати тип мовлення. Дібрати заголовок, який виражав би тему тексту.

Та ще не все ми втратили! Наша планета ще може лишатися … і …, якщо ми опам’ятаємося, вернемося у лоно Матері-Природи синами, а не загарбниками.

Богом дарована нам земля … на чорноземи, що коли б дати всьому лад, могла б прогодувати півсвіту. … мірою усвідомити себе не сиднями, а господарями допоможе мудрість тих, хто був … до праці, … і … (За Н. Міщенко).

Довідка: голубою, зеленою, вдячними, багата, великою, удатніший, більш умілий і старанний.

Дослідження-конструювання

Від поданих прикметників утворити просту і складену форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Скласти з ними словосполучення.

Добрий, далекий, смачний, чесний, дзвінкий, бурхливий, худий, великий, гарний, поганий.

Навчальне редагування

Прочитати речення. З’ясувати, чи правильно в них ужиті ступені порівняння прикметників. Записати, виправляючи помилки й аргументуючи свій вибір.

1) Найбільш досконаліший проект щодо захисту навколишнього середовища був виданий Академією наук України.

2) Через тиждень дерева стоятимуть більш голі.

3) Учорашній туман був сивіший за сьогоднішній.

4) Поганіший настрій у мене тоді, коли йде дощ.

5) Груші солодше, ніж яблука.

6) Річка ширша від ставка.

7) Наш край самий красивий.

Творче моделювання

Подані сполучення слів увести в прості речення, ускладнені однорідними членами, звертаннями, вставними словами.

1) Дуб крислатіший, ніж клен.

2) Немає нічого кращого, як жити у гармонії з природою.

3) Дніпро ширший за Десну.

Коментар. Прикметники вищого ступеня в реченнях уживаються з прийменниками від, за або сполучниками ніж, як.

Прикметники вищого ступеня узгоджуються в роді, числі та відмінку з іменниками (займенниками).

V. Домашнє завдання

1. Скласти або виписати з художньої чи наукової літератури 2—3 речення, у будові яких є прикметники вищого ступеня з прийменниками від, за або сполучниками ніж, як.

2. Утворити від прикметників поганий, дужий, небезпечний, видний, відповідальний вищий і найвищий ступені порівняння.

Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *