НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РОМАНТИЗМУ (XVII — СЕРЕДИНА ХІХ СТ.), ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.), зарубіжна література

Перебіг заняття Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.), зарубіжна література

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

 • Коли і за яких умов виникла література?
 • Назвіть перших митців слова.
 • До якого жанру належать «Пісня про Нібелунґів» та «Пісня про Роланда»?
 • Чому епоха Відродження має таку назву?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На попередньому уроці ми пригадали, як народжувалася література, простежили її «дитячі та юнацькі роки». Сьогодні ми згадаємо шляхи подальшого розвитку мистецтва слова. Звісно, наш екскурс буде доволі нетривалим, однак хочеться процитувати вислів Маттіаса Клайдіуса: «Мудрий не той, хто думає, що все знає, а той, хто розуміє, що знає мало». Отже, з’ясуймо, що ми вже знаємо!

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

 • За повідомленнями однокласників складіть опорний конспект найвидатніших здобутків зарубіжної літератури доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.).

Критерії складання опорного конспекту

XVII ст. (історія): історичний фон. Науково-технічний розвиток. Філософія Релігія.

XVII ст. (історія): національна самосвідомість, становлення національних мов, багатомовність.

XVII ст. (література): поетика й естетика. Жанри літератури. Розквіт оповідної літератури, побутовий елемент Публіцистика Народна творчість, її вплив на літературу.

XVII ст. (література): розквіт драматургії. Психологічність. Особливості лірики. Література за регіонами.

XVIII ст. (культура): естетика (стилі, національний характер, просвітницька естетика, сентименталізм, герой, природа).

XVIII ст. (література як складова культури): література Близького і Середнього Сходу, Південної та Південно-Східної Азії.

XVІІІ ст. (література як складова культури): літератури Далекого Сходу. XVIII ст. (література як складова культури): спільне і відмінне (оптимізм — песимізм, роль традицій, реалістичність, літературна мова та літературне мовлення).

Перша половина XIX ст. (історія та література як складові культури): період новітньої історії розвитку світу та літератури в цьому світі.

2. Інтерактивний прийом «Кубування» за темою «Основні художні напрями в літературі й культурі першої половини ХІХ ст. — романтизм і реалізм».

 • Схарактеризуйте напрям у літературі за схемою «кубування».

Схема «кубування»

 • Опиши це.
 • Порівняй це.
 • Добери асоціації.
 • Проаналізуй (що містить).
 • Як його використати (який мав уплив).
 • Що в ньому «доброго» і що «поганого»: за та проти (відповідь на останній пункт бажано дібрати порівну щодо за та щодо проти).

3. Інтерактивний прийом «Методика взаємозапитань»

Коментар. Учні озвучують запитання за змістом творів цієї доби, однокласники відповідають на них Якщо учні не згадають про якусь важливу подробицю, запитання формулює вчитель.

4. Інтерактивна вправа «хто є хто?»

Коментар. Учитель по черзі демонструє портрети поетів та письменників, учні називають імена зображених, стисло розповідають: які твори написала ця людина або чим вона відома.

5. Теорія літератури

Коментар. Учні пригадують літературознавчі терміни за темою уроку та озвучують їхні визначення.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити літературу доби реалізму та раннього модернізму (друга половина XIX ст.).

2. Індивідуальне (для охочих): скласти кросворди, головоломки за темою, знайти цікаві факти про письменників чи твори цього періоду.

Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Доби романтизму (XVII — середина ХІХ ст.), зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *