ПРИКМЕТНИКИ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП. ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання , українська мова

Хід заняття Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників, українська мова

IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Спостереження над мовним матеріалом

З’ясувати, на який приголосний закінчуються основи слів крихкий, вразливий, тривожний, внутрішній, літній, довколишній.

Коментар учителя. Залежно від того, на твердий чи на м’який приголосний закінчуються основи прикметників, вони поділяються на тверду і м’яку групи.

Тверда група прикметників (основа закінчується на твердий приголосний)М’яка група прикметників (основа закінчується на м’який приголосний, у т. ч. на [й])
Більшість якісних і відносних прикметників (зелений, сільський), усі присвійні (дядьків, Сергіїв), короткі форми (ладен)Нинішній, довговіїй, довгошиїй
Прикметники на -лиций відмінюються за окремим зразком

Відмінкові закінчення прикметників

Відмінки Однина Множина
Тверда група М’яка групаТверда група М’яка група
Чоловічий і середнійЖіночий рід Чоловічий і середнійЖіночий рід
Н.-ий, -е-ій, -є
Р.-ого-ої-ого-ої-их-іх
Д.-ому-ій-ому-ій-им-ім
З.= Н. або Р.= Н. або Р.= Н. або Р.= Н. або Р.
О.-им-ою-ім-ою-ими-іми
М.-ому(-ім)(на) -ій(на) -ому (-ім)(на)-ій(на) -их(на) -іх

V. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибірково-розподільна робота

Записати прикметники у формі називного відмінка однини чоловічого роду. Указати на групи прикметників за типом відмінювання.

Прибережн…, братн…, пшеничн…, сінешн…, заможн…, природн…, художн…, мужн…, висок…, дружн… .

Розтлумачити слова дружній і дружний.

Довідка: дружній — приязний, дружний — одностайний.

Коментоване письмо

Записати під диктовку текст. Підкреслити прикметники. Визначити групу, рід, число, відмінок.

Традиційним типам хат різних регіонів України надавали своєрідності такі елементи, як ґанок, значні виноси даху та галерея. Подальше ускладнення плану хати йшло через виокремлення в сінях комори, а в житловому приміщенні — кухні (З енциклопедії).

Розтлумачити виділені слова й дібрати до них синоніми.

Ґанок (крильце, калідор, рундук) — прибудова, присінок біля входу в будинок із майданчиком, на який ведуть східці.

Галерея (рукійма, лавочки) — критий чи відкритий коридор, що з’єднує два або кілька приміщень; довгий балкон уздовж будинку.

Комора (комірка, комірчина, кліті, підкліті, хитки, чулан, кладочка) — 1. Окрема будівля для зберігання зерна. 2. Приміщення в житловому будинку, де тримають продукти харчування.

Творча робота

Записати словосполучення в орудному відмінку однини, пояснити правопис. Скласти 2—3 речення, використовуючи подані сполучення слів.

Вужча кімната, більша площа, нижча круча, домашня локшина, порожня скриня, старожитній звичай, хатній посуд, зовнішній вигляд.

Навчальне редагування

Прочитати прикметники. Знайти неправильні форми слів. Записати, виправляючи недоліки.

Кварцевий, помаранчовий, шавлієвий, грушевий, вишньовий, життьовий, миттьовий.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які прикметники належать до твердої, а які — до м’якої групи?

2. Які особливості відмінювання прикметників твердої групи?

3. Які особливості відмінювання прикметників м’якої групи?

4. Як відмінюються прикметники на -лиций?

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язне висловлювання у науковому стилі на тему «Особливості відмінювання прикметників твердої і м’якої груп».

2. Дібрати синоніми до слів братній, навколишній, трикутний, свіжий. Визначити їх групи за типом відмінювання (тверда чи м’яка).

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *