УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ РОЗПОВІДНОГО ХАРАКТЕРУ З ЕЛЕМЕНТАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму, українська мова

Хід заняття Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами, українська мова

ІІІ. Колективна робота з текстом

Прочитати текст

З’ясувати тему висловлювання. Дібрати заголовок. Переказати його стисло, зберігаючи тип і стиль мовлення.

Покоління народу проходять одне за другим, але результати кожного покоління залишаються в мові — у спадщину нащадкам. У скарбницю рідного слова складає одне покоління за другим плоди глибоких сердечних порухів, плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і пережитої радості, словом, увесь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові.

Мова є найбільш живий, найбільш різноманітний і міцний зв’язок, що з’єднує минулі, сучасні й прийдешні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле. Вона не тільки виражає собою життєвість народу, але є, власне, саме життя. Коли зникає мова — народу немає більше! (К. Ушинський).

Коментар учителя. Тексти типу роздуму бувають розгорнуті та стягнені. Розгорнутий роздум має три частини:

1) Теза, яку треба довести.

2) Доведення (або кілька доведень) на підтвердження тези.

3) Висновок.

Стягнений роздум має дві частини:

1) Тези.

2) Доведення.

Аналіз структури тексту

1. Довести, що поданий текст належить до розповіді. Назвати, з яких частин складається висловлювання розповідного характеру.

2. На які три частини можна поділити розповідь? Чи містить текст висновок?

3. Скласти й записати простий план.

Докладний переказ почутого (усно).

IV. Самостійна робота з текстами для сприймання й усного відтворення

Читання текстів мовчки

Текст 1.

Учитель…Просте, звичайне слово, яке щодня повторюємо і ми, і наші діти. А скільки воно таїть у собі найкращих, незабутніх спогадів! Скільки пов’язано з ним вдячних перемог і звершень кожної людини! Учитель навчив нас писати й читати перше слово — мати. Потім такі, як земля, сонце, народ, праця. І не тільки навчив писати й читати ці слова, а й допоміг збагнути їх глибинний зміст, прищепив нам почуття обов’язку, допоміг поступово знаходити своє місце у житті… (В. Кучер).

Текст 2.

Спілкування людей може мати двоякий характер: один тільки говорить, а інший тільки слухає або ж мовець і слухач міняються ролями. У першому випадку це буде монолог, а в другому — діалог (полілог). Діалог характеризується наявністю двох або більше співрозмовників. Ця форма спілкування використовується у повсякденному житті людей і має різні форми: розмова в сім’ї, на вулиці, судове слідство, шкільний урок тощо. Дотримання правил мовного етикету в діалозі — обов’язкова умова при спілкуванні й невід’ємна ознака високого рівня мовної культури… (З підручника).

Порівняти тексти. З’ясувати, який з них належить до роздуму. Переказати його, доповнюючи власною інформацією і дотримуючись визначеного типу мовлення.

Визначення теми й основної думки тексту. Добір заголовка.

Типологічний аналіз тексту. Поміркувати, чи впливає тип мовлення на стиль тексту. Якщо так, то обґрунтувати відповідь у формі роздуму. Порівняти свою думку з думкою товариша. Скласти плани висловлювань.

Стилістичний аналіз тексту

1. З’ясувати стилі висловлювань.

2. Які стильові ознаки характерні кожному тексту?

Змістовий аналіз тексту

1. У якій мовленнєвій ситуації може бути використаний кожний текст? Навести приклади.

2. Подумати, чи можна перебудувати кожний із текстів так, щоб вийшов текст іншого типу мовлення? Як це зробити?

V. Усне переказування тексту-роздуму

Переказуючи текст-роздум, можна скористатися пам’яткою про структуру цього типу мовлення.

Структура тексту типу роздуму

1. Роздум (міркування) — твір або частина твору, в якій автор висловлює свої думки, переживання, почуття.

2. Роздум обов’язково включає три частини: тезу, доведення, висновки.

3. Теза — положення, висловлене в тексті, що коротко й чітко формулює основну ідею твору, правдивість якого треба довести.

4. Доведення — логічна форма встановлення правильності будь-якого судження на підставі інших суджень, істинність яких перевірена практикою.

5. Висновок — остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, зроблений на основі спостережень, міркувань.

6. Текст типу роздуму найчастіше будується у формі монологу. Скласти усний докладний переказ тексту-розповіді відповідно до плану, використовуючи елементи роздуму.

VII. Домашнє завдання

Оформити письмово переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму одного із текстів, опрацьованих на уроці.

Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *