ТЕМАТИЧНА АТЕСТАЦІЯ «ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ. РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.», ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література

Хід заняття Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література

Варіант I

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть прізвища письменників — представників «золотої доби» російської літератури:
а) Гончаров, Пушкін, Некрасов;
б) Пушкін, Лермонтов, Гоголь;
в) Пушкін, Гоголь, Тургенєв;
г) Лермонтов, Гоголь, Толстой.

2. Укажіть причину «світлої печалі» ліричного героя у вірші «Я вас кохав…»:
а) кохання, яке згасає;
б) нерозділене почуття любові;
в) ревнощі;
г) кохання, що раптово відродилось.

3. Укажіть вірш Лермонтова, поява якого стверджувала той факт, що в Росії з’явився новий геніальний поет, послідовник Пушкіна:
а) «Кавказ»;
б) «Вітрило»;
в) «Смерть поета»;
г) «Бородіно».

4. Укажіть причину, яка спонукала Печоріна стривожити спокій мирних контрабандистів:
а) бажання розкрити темні справи порушників закону;
б) бажання мати певний матеріальних зиск;
в) спроба стати «своєю людиною» для злочинців;
г) бажання пережити пригоду, пов’язану з розкриттям таємниці.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, як М. Гоголь визначив жанр свого твору «Мертві душі»:
а) поема;
б) роман;
в) повість;
г) роман-епопея.

6. Укажіть, чим займався Акакій Акакійович Башмачкін у конторі:
а) формував архів;
б) реєстрував папери;
в) переписував папери;
г) наглядав за іншими.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть, що вплинуло на поведінку Євгенія Онєгіна, коли він погодився на дуель з Ленським:
а) бажання помститися;
б) світські правила;
в) думка таких, як Зарецький;
г) бажання розвіяти нудьгу.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

8. Установіть відповідність між героями роману «Євгеній Онєгін» та їхніми авторськими характеристиками.
а) Євгеній Онєгін;                           1) «Як рано міг він хитрувати,
б) Ленський;                                          Ховать надію, ревнувати…»;
в) Тетяна Ларина;                          2) «Він майстер був посперечатись,
г) Ольга Ларина.                                   І гостро, й тупо відказати…»;
3) «Слухняна, завжди непримхлива,
Весела завжди, як весна…»;
4) «Печальна, дика, мовчазлива,
Неначе сарна, полохлива…»;
5) «Душею мрійник геттінгенський,
Красунь, стрункий, як очерет, Поклонник Канта і поет…»

Ключ (а1, б5, в4, г3)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, щоб події, які в них зображуються, були в хронологічній послідовності:
а) «Бела»;
б) «Максим Максимович»;
в) «Княжна Мері»;
г) «Тамань».

Ключ (г, в, а, б)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть жанр роману, якому відповідає визначення: «Роман, сюжет якого складає дослідження процесів внутрішнього бутя особистості, психології людини, її внутрішніх конфліктів, називається…» (морально-психологічним).

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чому Онєгін став «зайвою» людиною, «розумною непотрібністю»? Як ви вважаєте, чи міг він щось виправити у своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть ім’я видатного російського письменника, який подарував О. Пушкіну свій портрет із написом: «Переможцю-учню від переможеного вчителя»:
а) Г. Державін;
б) І. Крилов;
в) В. Жуковський;
г) М. Карамзін.

2. Укажіть, як вплинув на почуття головного героя роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» лист, написаний Тетяною Лариною:
а) зворушив;
б) залишив байдужим;
в) обурив;
г) розвеселив.

3. Укажіть, хто такий «Герой нашого часу», за словами М. Лермонтова:
а) портрет його знайомого;
б) портрет, складений із пороків усього сучасного йому покоління;
в) його особистий портрет;
г) жахлива і потворна вигадка автора.

4. Укажіть тему, яку розкриває Лермонтов у вірші «На дорогу йду я в самотині…»:
а) осуд бездіяльності й моральної ницості свого покоління;
б) герой та натовп;
в) любов до батьківщини;
г) потяг до волі, гармонії, повноти буття.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика:
а) герой, який шукає своє місце у світі, позбавленому гармонії;
б) ідеальна людина;
в) громадянин-патріот, який підкоряється суспільству;
г) герой-подвижник ідей.

6. Укажіть, чому Башмачкін вирішив пошити нову шинель:
а) намагався привернути до себе увагу начальства;
б) попередню в нього вкрали;
в) стара стала непридатна для носіння;
г) намагався гарно виглядати.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте, що приваблює Пушкіна в Тетяні Лариній:
а) розум;
б) любов до книг;
в) любов до няні;
г) її зовнішність;
д) любов до природи;
е) почуття гумору.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.
а) Реалістичність зображення;                                         1) Романтизм;
б) аналіз душевних поривань особистості;                2) реалізм.
в) герой — соціальний тип епохи;
г) аналіз соціальної дійсності.

Ключ (а2, б1, в2, г2)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна:
а) повернення до Петербурга після мандрів;
б) зустріч з Тетяною Лариною в саду;
в) приїзд в село;
г) дуель з Ленським.

Ключ (в, б, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть пропущене в тексті словосполучення: «Ще на початку роботи над «Євгенієм Онєгіним» Пушкін писав В’яземському, указуючи на особливості жанру нового твору: «…я тепер пишу не роман, а… — диявольська різниця». (Роман у віршах)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте.

Варіант III

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть назву літературного журналу, засновником якого став О. Пушкін:
а) «Отечественные записки»;
б) «Вестник Европы»;
в) «Современник»;
г) «Русский вестник».

2. Укажіть, чому, на думку Пушкіна, має підкорятися його Муза:
а) Божому велінню;
б) бажанню прославитися;
в) думці оточуючих;
г) життєвим обставинам.

3. Укажіть, взаємодією яких художніх напрямів відзначається «золота доба» російської поезії.
а) Класицизму і романтизму;
б) романтизму і реалізму;
в) класицизму і бароко;
г) бароко і романтизму.

4. Укажіть, кого по-справжньому кохає Печорін.
а) Белу;
б) княжну Мері;
в) ундіну;
г) Віру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

5. Укажіть навчальний заклад, який закінчив М. Гоголь:
а) Царськосельський ліцей;
б) Ніжинську гімназію вищих наук;
в) Школу гвардійських підпрапорщиків;
г) Петербурзький університет.

6. Укажіть причину, з якої Акакій Акакійович довго не міг придбати нову шинель:
а) не мав достатньо грошей;
б) було вже досить тепло;
в) боявся, що це не сподобається начальству;
г) не міг вибрати собі до вподоби.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте причину, з якої Печорін наполегливо домагався кохання княжни Мері:
а) вона була гарною і подобалась йому;
б) він хотів показати свою перевагу над іншими;
в) хотів довести, що кращий за Грушницького;
г) йому подобалось скоряти жіночі серця.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між героями та їхніми характерними рисами.
а) Євгеній Онєгін;                           1) Запальність;
б) Тетяна Ларина;                         2) легковажність;
в) Ольга Ларина;                            3) егоїзм;
г) Володимир Ленський.            4) вірність.

Ключ (а3, б4, в2, г1)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, як це зробив у творі автор:
а) «Тамань»;
б) «Максим Максимович»;
в) «Княжна Мері»;
г) «Фаталіст»;
д) «Бела».

Ключ (д, б, а, в, г)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть жанр твору, якому відповідає визначення: «Особливий жанр у літературі, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам — …» (Роман-поема)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чи є певні риси реалізму в деяких українських та петербурзьких повістях Гоголя? Якщо так, то які саме й у яких повістях? Свою точку зору аргументуйте.

Варіант IV

Початковий варіант (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть період у творчості О. Пушкіна, який вважається найпродуктивнішим:
а) Болдинська осінь 1830 р.;
б) період південного заслання;
в) період «петербурзької юності»;
г) Михайлівський період 1824–1826 рр.

2. Укажіть, як склалася доля Онєгіна після дуелі з Ленським:
а) він повернувся до Петербурга;
б) виїхав за кордон на лікування;
в) залишився у маєтку;
г) вирушив у подорож без мети.

3. Укажіть, що найбільше вразило офіцера-оповідача під час зустрічі з Печоріним:
а) маленька аристократична рука з тонкими пальцями;
б) очі, які не сміялися, коли він сміявся;
в) по-жіночому ніжна шкіра;
г) його стрункий юнацький стан.

4. Укажіть, над яким питанням задумався Печорін перед дуеллю:
а) для чого він жив, задля якої мети народився;
б) чи не можна уникнути дуелі;
в) що буде з його коханою, якщо він загине;
г) про причину дуелі.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть назву твору, сюжет якого М. Гоголю подарував О. Пушкін:
а) «Шинель»;
б) «Сорочинський ярмарок»;
в) «Портрет»;
г) «Мертві душі».

6. Укажіть, чому привид, який довго з’являвся біля Калінкіного мосту, перестав з’являтися:
а) насправді його не було, усе це вигадка;
б) отримав те, чого хотів;
в) він перебрався в інше місце;
г) втрутилися священики.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть теми, які розкриває М. Лермонтов у вірші «І нудно, і сумно…»:
а) любов до рідних, близьких;
б) кохання;
в) розчарування в житті;
г) трагічна самотність;
д) невпевненість у собі;
е) дружба.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між назвами глав роману «Герой нашого часу» та можливими їх підзаголовками.
а) «Тамань»;                      1) Печорін і горці;
б) «Фаталіст»;                 2) Печорін і контрабандисти;
в) «Княжна Мері»;         3) Печорін у козачій станиці;
г) «Бела».                           4) Печорін і «водяне» товариство.

Ключ (а2, б3, в4, г1)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події, які відбувалися в повісті М. Гоголя «Шинель»:
а) поява примари мерця на вулицях Петербурга;
б) придбання Башмачкіним нової шинелі;
в) вечірка в товариша по службі;
г) походи Башмачкіна до начальства, «значної особи»;
д) пограбування на вулиці.

Ключ (б, в, д, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть назву, якій відповідає визначення: «Строфічна форма, створена О. Пушкіним у романі «Євгеній Онєгін»,— строфа з 14-ти рядків (як у сонеті), побудована за схемою: «а б а б, а а б б, а б б а». (Онегінська строфа)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Укажіть імена персонажів роману Лермонтова «Герой нашого часу», яких можна було б віднести до романтичних образів «природних людей». Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі? Відповіді аргументуйте.

Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *