Урок № 68 Тема. Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література, 9 клас

Урок № 68 Тема. Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література, 9 клас

Мета: перевірити якість знань учнів за темою «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: контроль знань учнів.

 

 

Хід уроку № 68 Тема. Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література, 9 клас

 

І. Оголошення теми та мети уроку

 

ІІ. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант I

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть прізвища письменників — представників «золотої доби» російської літератури:
а) Гончаров, Пушкін, Некрасов;
б) Пушкін, Лермонтов, Гоголь;
в) Пушкін, Гоголь, Тургенєв;
г) Лермонтов, Гоголь, Толстой.

2. Укажіть причину «світлої печалі» ліричного героя у вірші «Я вас кохав…»:
а) кохання, яке згасає;
б) нерозділене почуття любові;
в) ревнощі;
г) кохання, що раптово відродилось.

3. Укажіть вірш Лермонтова, поява якого стверджувала той факт, що в Росії з’явився новий геніальний поет, послідовник Пушкіна:
а) «Кавказ»;
б) «Вітрило»;
в) «Смерть поета»;
г) «Бородіно».

4. Укажіть причину, яка спонукала Печоріна стривожити спокій мирних контрабандистів:
а) бажання розкрити темні справи порушників закону;
б) бажання мати певний матеріальних зиск;
в) спроба стати «своєю людиною» для злочинців;
г) бажання пережити пригоду, пов’язану з розкриттям таємниці.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, як М. Гоголь визначив жанр свого твору «Мертві душі»:
а) поема;
б) роман;
в) повість;
г) роман-епопея.

6. Укажіть, чим займався Акакій Акакійович Башмачкін у конторі:
а) формував архів;
б) реєстрував папери;
в) переписував папери;
г) наглядав за іншими.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть, що вплинуло на поведінку Євгенія Онєгіна, коли він погодився на дуель з Ленським:
а) бажання помститися;
б) світські правила;
в) думка таких, як Зарецький;
г) бажання розвіяти нудьгу.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

8. Установіть відповідність між героями роману «Євгеній Онєгін» та їхніми авторськими характеристиками.
а) Євгеній Онєгін;                           1) «Як рано міг він хитрувати,
б) Ленський;                                          Ховать надію, ревнувати…»;
в) Тетяна Ларина;                          2) «Він майстер був посперечатись,
г) Ольга Ларина.                                   І гостро, й тупо відказати…»;
3) «Слухняна, завжди непримхлива,
Весела завжди, як весна…»;
4) «Печальна, дика, мовчазлива,
Неначе сарна, полохлива…»;
5) «Душею мрійник геттінгенський,
Красунь, стрункий, як очерет, Поклонник Канта і поет…»

Ключ (а1, б5, в4, г3)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, щоб події, які в них зображуються, були в хронологічній послідовності:
а) «Бела»;
б) «Максим Максимович»;
в) «Княжна Мері»;
г) «Тамань».

Ключ (г, в, а, б)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть жанр роману, якому відповідає визначення: «Роман, сюжет якого складає дослідження процесів внутрішнього бутя особистості, психології людини, її внутрішніх конфліктів, називається…» (морально-психологічним).

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чому Онєгін став «зайвою» людиною, «розумною непотрібністю»? Як ви вважаєте, чи міг він щось виправити у своєму житті? Відповідь аргументуйте.

 

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть ім’я видатного російського письменника, який подарував О. Пушкіну свій портрет із написом: «Переможцю-учню від переможеного вчителя»:
а) Г. Державін;
б) І. Крилов;
в) В. Жуковський;
г) М. Карамзін.

2. Укажіть, як вплинув на почуття головного героя роману О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» лист, написаний Тетяною Лариною:
а) зворушив;
б) залишив байдужим;
в) обурив;
г) розвеселив.

3. Укажіть, хто такий «Герой нашого часу», за словами М. Лермонтова:
а) портрет його знайомого;
б) портрет, складений із пороків усього сучасного йому покоління;
в) його особистий портрет;
г) жахлива і потворна вигадка автора.

4. Укажіть тему, яку розкриває Лермонтов у вірші «На дорогу йду я в самотині…»:
а) осуд бездіяльності й моральної ницості свого покоління;
б) герой та натовп;
в) любов до батьківщини;
г) потяг до волі, гармонії, повноти буття.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть, який новий тип романтичного героя представила світові російська класика:
а) герой, який шукає своє місце у світі, позбавленому гармонії;
б) ідеальна людина;
в) громадянин-патріот, який підкоряється суспільству;
г) герой-подвижник ідей.

6. Укажіть, чому Башмачкін вирішив пошити нову шинель:
а) намагався привернути до себе увагу начальства;
б) попередню в нього вкрали;
в) стара стала непридатна для носіння;
г) намагався гарно виглядати.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте, що приваблює Пушкіна в Тетяні Лариній:
а) розум;
б) любов до книг;
в) любов до няні;
г) її зовнішність;
д) любов до природи;
е) почуття гумору.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.
а) Реалістичність зображення;                                         1) Романтизм;
б) аналіз душевних поривань особистості;                2) реалізм.
в) герой — соціальний тип епохи;
г) аналіз соціальної дійсності.

Ключ (а2, б1, в2, г2)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події життя Євгенія Онєгіна:
а) повернення до Петербурга після мандрів;
б) зустріч з Тетяною Лариною в саду;
в) приїзд в село;
г) дуель з Ленським.

Ключ (в, б, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть пропущене в тексті словосполучення: «Ще на початку роботи над «Євгенієм Онєгіним» Пушкін писав В’яземському, указуючи на особливості жанру нового твору: «…я тепер пишу не роман, а… — диявольська різниця». (Роман у віршах)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Хто винен у тому, що Печорін став «моральним калікою»? Чому, на вашу думку, він нічого не змінює в своєму житті? Відповідь аргументуйте.

 

Варіант III

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть назву літературного журналу, засновником якого став О. Пушкін:
а) «Отечественные записки»;
б) «Вестник Европы»;
в) «Современник»;
г) «Русский вестник».

2. Укажіть, чому, на думку Пушкіна, має підкорятися його Муза:
а) Божому велінню;
б) бажанню прославитися;
в) думці оточуючих;
г) життєвим обставинам.

3. Укажіть, взаємодією яких художніх напрямів відзначається «золота доба» російської поезії.
а) Класицизму і романтизму;
б) романтизму і реалізму;
в) класицизму і бароко;
г) бароко і романтизму.

4. Укажіть, кого по-справжньому кохає Печорін.
а) Белу;
б) княжну Мері;
в) ундіну;
г) Віру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

5. Укажіть навчальний заклад, який закінчив М. Гоголь:
а) Царськосельський ліцей;
б) Ніжинську гімназію вищих наук;
в) Школу гвардійських підпрапорщиків;
г) Петербурзький університет.

6. Укажіть причину, з якої Акакій Акакійович довго не міг придбати нову шинель:
а) не мав достатньо грошей;
б) було вже досить тепло;
в) боявся, що це не сподобається начальству;
г) не міг вибрати собі до вподоби.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Позначте причину, з якої Печорін наполегливо домагався кохання княжни Мері:
а) вона була гарною і подобалась йому;
б) він хотів показати свою перевагу над іншими;
в) хотів довести, що кращий за Грушницького;
г) йому подобалось скоряти жіночі серця.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між героями та їхніми характерними рисами.
а) Євгеній Онєгін;                           1) Запальність;
б) Тетяна Ларина;                         2) легковажність;
в) Ольга Ларина;                            3) егоїзм;
г) Володимир Ленський.            4) вірність.

Ключ (а3, б4, в2, г1)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте глави роману «Герой нашого часу» так, як це зробив у творі автор:
а) «Тамань»;
б) «Максим Максимович»;
в) «Княжна Мері»;
г) «Фаталіст»;
д) «Бела».

Ключ (д, б, а, в, г)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть жанр твору, якому відповідає визначення: «Особливий жанр у літературі, який поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам — …» (Роман-поема)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Чи є певні риси реалізму в деяких українських та петербурзьких повістях Гоголя? Якщо так, то які саме й у яких повістях? Свою точку зору аргументуйте.

 

Варіант IV

Початковий варіант (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Укажіть період у творчості О. Пушкіна, який вважається найпродуктивнішим:
а) Болдинська осінь 1830 р.;
б) період південного заслання;
в) період «петербурзької юності»;
г) Михайлівський період 1824–1826 рр.

2. Укажіть, як склалася доля Онєгіна після дуелі з Ленським:
а) він повернувся до Петербурга;
б) виїхав за кордон на лікування;
в) залишився у маєтку;
г) вирушив у подорож без мети.

3. Укажіть, що найбільше вразило офіцера-оповідача під час зустрічі з Печоріним:
а) маленька аристократична рука з тонкими пальцями;
б) очі, які не сміялися, коли він сміявся;
в) по-жіночому ніжна шкіра;
г) його стрункий юнацький стан.

4. Укажіть, над яким питанням задумався Печорін перед дуеллю:
а) для чого він жив, задля якої мети народився;
б) чи не можна уникнути дуелі;
в) що буде з його коханою, якщо він загине;
г) про причину дуелі.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть назву твору, сюжет якого М. Гоголю подарував О. Пушкін:
а) «Шинель»;
б) «Сорочинський ярмарок»;
в) «Портрет»;
г) «Мертві душі».

6. Укажіть, чому привид, який довго з’являвся біля Калінкіного мосту, перестав з’являтися:
а) насправді його не було, усе це вигадка;
б) отримав те, чого хотів;
в) він перебрався в інше місце;
г) втрутилися священики.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть теми, які розкриває М. Лермонтов у вірші «І нудно, і сумно…»:
а) любов до рідних, близьких;
б) кохання;
в) розчарування в житті;
г) трагічна самотність;
д) невпевненість у собі;
е) дружба.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання на встановлення відповідності

8. Установіть відповідність між назвами глав роману «Герой нашого часу» та можливими їх підзаголовками.
а) «Тамань»;                      1) Печорін і горці;
б) «Фаталіст»;                 2) Печорін і контрабандисти;
в) «Княжна Мері»;         3) Печорін у козачій станиці;
г) «Бела».                           4) Печорін і «водяне» товариство.

Ключ (а2, б3, в4, г1)

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте в хронологічній послідовності події, які відбувалися в повісті М. Гоголя «Шинель»:
а) поява примари мерця на вулицях Петербурга;
б) придбання Башмачкіним нової шинелі;
в) вечірка в товариша по службі;
г) походи Башмачкіна до начальства, «значної особи»;
д) пограбування на вулиці.

Ключ (б, в, д, г, а)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Впишіть назву, якій відповідає визначення: «Строфічна форма, створена О. Пушкіним у романі «Євгеній Онєгін»,— строфа з 14-ти рядків (як у сонеті), побудована за схемою: «а б а б, а а б б, а б б а». (Онегінська строфа)

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Укажіть імена персонажів роману Лермонтова «Герой нашого часу», яких можна було б віднести до романтичних образів «природних людей». Для чого автор змушує Печоріна час від часу зустрічатися з такими людьми? Які психологічні, етичні та естетичні наслідки мають такі зустрічі в романі? Відповіді аргументуйте.

 

III. Домашнє завдання

Повторити вивчене протягом року, підготуватись до уроку узагальнення та систематизації знань.

Урок № 68 Тема. Тематична атестація «Від романтизму до реалізму. Російська література початку ХІХ ст.», зарубіжна література, 9 клас

Повернутися на сторінку Конспекти уроків зарубіжної літератури 9 клас

Комментарии закрыты.