И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Виконання системи практичних завдань

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Дібрати до тексту заголовок. Скласти план висловлювання й усно переказати прочитане.

Усе своє життя, усі свої сили вкладала бабуся Світлана у догляд за Вітею, у Вітине виховання. Вона водила його всюди, куди тільки могла, — у зоопарк, у цирк, у театри. Вона хотіла, щоб Вітя вповні бачив усе живе, а не з екрана телевізора.

І ще — вона інколи водила його в музеї. Хотіла, щоб він змалку звикав до справжнього мистецтва. Бабуся Світлана в музеях завжди говорила пошепки. Це Віті теж подобалося, бо надавало якоїсь таємничості, незвичайності.

Найчастіше вони ходили в Музей українського мистецтва — величний, з колонами, де над довгими сходами обабіч входу сидять два сірі гривасті леви. Був ще один лев — усередині музею, у залі на першому поверсі.

Вони довго ходили по залах музею, мовчки роздивлялися картини, скульптури. І старих часів, і сучасні. Але наприкінці завжди приходили в зал, де висіли картини художника Крижицького. І відшукували картину, яка називалася «Дуби».

Картина справді була незвичайна. Від неї просто віяло чистим морозним повітрям. І здавалося, ступи вперед — і зарипить під ногами сніг… (За В. Нестайком).

Виписати з тексту спочатку прислівники, у кінці яких уживається буква и, потім — прислівники з буквою і. Назвати орфограму і за допомогою теоретичного матеріалу підручника з’ясувати правила написання.

Творчий диктант

Утворити прислівники шляхом поєднання іменників з прийменником в. Пояснити написання.

В(глибина), в(гора), в(далечінь), в(далина), в(ніч), в(ранок), в(середина), в(купа), в(кінець).

З виділеними прислівниками скласти словосполучення. Назвати головне і залежне слова, з’ясувати, як вони з’єднані (за змістом і граматично чи тільки за змістом).

Розподільний диктант

Записати слова у дві колонки: 1) и в кінці прислівників; 2) і в кінці прислівників. Позначити орфограму.

Удвіч.., заоч.., восен.., взагал.., декол.., звідк.., дедал.., надвор.., навпомацк.., вширшк.., всюд.., наодинц.., напровесн.., втрич.., упівсил.., досередин.., віднин.., зовн.., навколішк..

З’ясувати, від яких частин мови утворені прислівники.

Запам’ятати наголошування й правопис прислівників взнаки, утямки, вскоки. За допомогою тлумачного словника з’ясувати їх лексичне значення. Скласти з ними речення.

Дослідження-відновлення

Відновити й записати прислів’я, дібравши їх продовження з другої колонки. Пояснити правопис наявних прислівників. Назвати орфограми.

Що маєш робити, …

Без діла жить — …

Хто спішить, …

Лінивому …

Грамоті вчиться — …

Письменний бачить поноч(и,і) більше, …

Хто нічого не робить, …

все нікол(и,і).

той нікол(и,і) не має часу.

завжд(и,і) пригодиться.

то зроби сьогодн(и,і).

як неписьменний удень.

тільк(и,і) небо коптить.

той двіч(и,і) робить.

З’ясувати тематику прислів’їв.

Ситуативне завдання (робота в парах)

Уявити, що ви знаходитесь у музеї (краєзнавчому, художньому, історичному або якогось письменника). Скласти діалог з однокласником, використовуючи прислівники з орфограмою «И та і в кінці прислівників».

V. Підсумок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Яка закономірність простежується у вживанні букв и та і наприкінці прислівників?

2. Поміркувати: и чи і потрібно писати в кінці прислівників, якщо перед голосним стоїть шиплячий приголосний? Навести приклади таких прислівників.

VІ. Домашнє завдання

1. Записати, уставивши и або і. Указати на спосіб творення прислівників. Скласти автобіографічне оповідання про один із випадків, що трапився у вашому житті, використовуючи подані прислівники.

Увечер.., вовік.., навкруг.., відтод.., навшпиньк.., напрот.., напередодн.., момивол..

2. Розкрити зміст вислову Вчитися ніколи не пізно. Свої міркування оформити у вигляді твору-мініатюри.

И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *