КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Рівень І

Продовжіть речення або визначте правильне твердження.

1. Повість, якою В. Винниченко дебютував у літературі.
А «Сила і краса»;
Б «Сонячна машина»;
В «Чорна Пантера і Білий Ведмідь»;
Г «Гріх».

2. Першим українським науково-фантастичним романом є:

А «Момент»;
Б «Слово за тобою, Сталіне!»;
В «Сонячна машина»;
Г «Між двох сил».

3. Неореалізм — це…

4. Темою новели «Момент» є…

5. Драматичний етюд — це…

6. Складний шлях пошуку ідеалу життя розкрито у творі:
А «Момент»;
Б «По дорозі в Казку»;
В «Інфанта»;
Г «Чари ночі».

7. До патріотичної лірики О. Олеся належить вірш:
А «Чари ночі»;
Б «З журбою радість обнялась.»
В «О слово рідне! Орле скутий!..»
Г «Любов».

8. Визначте віршовий розмір:

Поглянь, уся земля тремтить
В палких обіймах ночі,
Лист квітці рвійно шелестить,
Траві струмок воркоче.

А Хорей;
Б ямб;
В дактиль;
Г анапест.

9. З яким твором перегукується драматичний етюд О. Олеся «По дорозі в Казку»?
А «Лісова пісня» Лесі Українки;
Б «Мойсей» І. Франка;
В «Момент» В. Винниченка;
Г «Земля» О. Кобилянської.

10. У якому вірші М. Вороний задекларував принципи власної поетичної творчості?
А «Іванові Франкові»;
Б «Блакитна панна»;
В «Інфанта»;
Г «Молодий патріот».

11. Виділені слова є:

Акордами проміннострунними
День хвилював і тихо гас.
Над килимами вогнелунними
Венера кинула алмаз.

А Загальновживані;
Б архаїзми;
В неологізми;
Г терміни.

12. У поданому уривку визначте художні тропи.

А вона, як мрія сну
Чарівна,
Сяє вродою святою,
Неземною чистотою,
Сміючись на пелюстках,
На квітках
Променистою росою.

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь на питання.

1. Розкрийте зміст рядків М. Вороного

Моя девiза — йти за вiком
I бути цiлим чоловiком!

2. Розкрийте особливості творчого стилю М. Вороного.

3. Визначте жанр, тему, ідейний зміст поезії О. Олеся «Чари ночі».

4. Охарактеризуйте образи-символи в ліриці О. Олеся.

5. Охарактеризуйте образ Панни з новели В. Винниченка «Момент».

6. На прикладі новели «Момент» охарактеризуйте жанр новели.

Рівень ІІІ

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

  • «Країна Казка — реальність чи мрія в драматичному етюді О. Олеся «По дорозі в Казку”».
  • «Плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності…
  • Філософський підтекст новели «Момент” В. Винниченка».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ТВОРЧІСТЬ М. ВОРОНОГО, О. ОЛЕСЯ, В. ВИННИЧЕНКА, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *