ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 («МИ УКРАЇНЦІ»), УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тематична контрольна робота № 4 («Ми українці»), українська література

Хід заняття Тематична контрольна робота № 4 («Ми українці»), українська література

ІV. Завдання для проведення тематичної контрольної роботи

І варіант

Початковий рівень

1. Проблема індивідуальності й натовпу порушується у творі:
а) А. Дімарова «Блакитна дитина»;
б) В. Симоненка «Перехожий»;
в) В. Голобородько «Ми йдемо».

2. Художній твір, герой якого несе батькові їжу у поле:
а) В. Голобородько «З дитинства: Дощ»;
б) А. Малишко «Вогник»;
в) Л. Кисельов «Стати б хоч на менти лічені».

3. З’ясуйте назву твору та автора поетичних рядків:

Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть

а) Л. Кисельов «Додому»;
б) В. Голобородько «Я впевнений…»;
в) В. Симоненко «Лебеді материнства».

Середній рівень

4. Від чого застерігають предки сучасників? (А. Малишко «Приходять предки»)

5. Як В. Голобородько ставиться до рідної мови? («Наша мова»)

6. Чим поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» нагадує колискову?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Дослідіть, чому люди намагалися порозумітися з силами природи (за поетичними творами В. Голобородька).

8. Що, на ваш погляд, допомагало дітям долати труднощі під час Великої Вітчизняної війни? («За твором А. Дімарова» Блакитна дитина».)

9. Засобами художнього слова створіть поетичний герб, символ лірики А. Малишка.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. «Рушник зі скрині моєї матусі».

11. «Можна все на світі вибирати сину
Вибрати не можна тільки Батьківщину».

12. Лелека — щастя, добробут людини (за твором В. Голобородька «Лелека»).

ІІ варіант

Початковий рівень

1. Містом всіх кохань Л. Кисельов у творі «Додому» називає:
а) Москву;
б) Київ;
в) те, де народився сам.

2. Вільний вірш — це твір:
а) урочистий і музичний на слова символічно-програмового змісту;
б) без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини;
в) дошкульного змісту з несподіваною кінцівкою.

3. Визначте назву твору та автора поетичних рядків:

Там юність ходила у росах до хати
І жевріла цвітом вона.

а) А. Малишко «Вогник»;
б) В. Голобородько «Ми йдемо»;
в) В. Симоненко «Гей, нові Колумби й Магеллани».

Середній рівень

4. Стисло охарактеризуйте настрій ліричного героя Л. Кисельова («Додому»), який залишає Москву і їде до Києва.

5. Який художній засіб В. Голобородько найчастіше використовує у поезіях «Я вплетений…», «З дитинства: Дощ»? Наведіть приклади.

6. Висловіть основну думку поезії В. Симоненка «Гей, нові Колумби й Магеллани».

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. В чому полягає вселюдське і національне значення образу української Мадонни (Л. Кисельов «Катерина»)

8. Що, на думку, А. Малишка, є найвищими цікавими цінностями. (За творами А. Малишка.)

9. Якою, на ваш погляд, хоче бачити В. Симоненко людину? Відповідь обгрнутуйте.

Високий рівень

10. Волелюбність — основна риса українців (за твором В. Голобородька «Ми йдемо!»).

11. Перехожий у сучасному житті (за твором В. Симоненка «Перехожий»).

12. Мова — невичерпне джерело нашої культури.

ІІІ варіант

Початковий рівень

1. Жанр художньої літератури, на думку В. Голобородька («Наша мова»), де записане кожне слово нашої мови.
а) літопис;
б) повість;
в) роман.

2. Композитор, який поклав на музику більшість поезій А. Малишка:
а) А. Штогаренко;
б) П. Майборода;
в) С. Козак.

3. Визначте назву твору та автора поетичних рядків:

Дідові — дзвінкого песика,
Щоб не жив на самоті…

а) В. Голобородько «Я вплетений»;
б) Л. Кисельов «Стати б хоч на менті лічені»;
в) В. Симоненко «Перехожий».

4. Хто є головним героєм твору А. Дімарова «Блакитна дитина»?

5. Кого ліричний герой з поезії Л. Кисельова «Стати і хоч на менти лічені» намагається зробити щасливими?

6. Як сприйняли люди те, що перехожий спіткнувся (В. Симоненко «Перехожий»)?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7. Обґрунтуйте думку: «Рушник матері для своєї дитини — щастя, доля, любов» (за твором А. Малишка).

8. Доведіть актуальність поезії В. Голобородька «Ми йдемо».

9. Висловіть власну думку стосовно того, яким вважає людське щастя ліричний герой поезій Л. Кисельова.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10. Виконання волі нащадків — обов’язок кожного (за творами А. Малишка, В. Голобородька).

11. Цілую руки матері (за творами А. Малишка, В. Симоненка).

12. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині (за твором А. Дімарова «Блакитна дитина»).

Тематична контрольна робота № 4 («Ми українці»), українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *