СЛОВ’ЯНСЬКІ МІФИ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Слов’янські міфи про створення світу, зарубіжна література

Людина, яка не любить свій народ і якій не милий конкретний образ його, не може любити людство.
М. Бердяєв

Хід заняття Слов’янські міфи про створення світу, зарубіжна література

І. Актуалізація опорних знань

1. «Знайди відповідність»

2. Перевірка домашнього завдання

(Переказ давньогрецького міфу про створення світу за схемою (див. попередній урок))

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Робота з епіграфом

— Поясніть слова М. О. Бердяєва: «Людина, яка не любить свій народ і якій не милий конкретний образ його, не може любити людство».

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Слово вчителя

Відомості про слов’янську міфологію

— У чистому вигляді слов’янські міфи не збереглися. Ранні відомості про східнослов’янську міфологію беруть свій початок у літописних джерелах. «Повість минулих літ» розповідає, що князь Володимир Святославович здійснив спробу 980 року створити загальнодержавний язичницький пантеон.

У Києві на пагорбі поза межами княжого двору були поставлені ідоли богів Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Сімаргла і Мокоші. Головними божествами пантеону були громовержець Перун і Велес (Волос). Введення християнства в слов’янських землях (з IX ст.) поклало кінець офіційному існуванню слов’янської міфології.

2. Читання давньослов’янського міфу про створення світу

На початку часу світ перебував у пітьмі. Та Всевишній явив Золоте Яйце, в якому знаходився Рід — Батько всього сущого. Рід народив Любов — Ладу-матінку і, силою Любові зруйнувавши свою темницю, породив Всесвіт — безліч зіркових світів, а також наш земний світ.

Сонце вийшло тоді з обличчя Його.

Місяць світлий — з грудей Його.

Зірки часті — з очей Його.

Зорі ясні — з брів Його.

Ночі темні — з дум Його.

Вітри буйні — з подиху…

(«Книга Коляди»)

Так Рід породив усе, що ми бачимо навкруги,— все, що при Роді, все, що ми звемо Природою. Рід відділив світ видимий, тобто Яв, від світу невидимого, духовного — Нові. Рід відділив Правду від Кривди. У колісниці вогняній Рід утвердив Грім гримлячий. Бог Сонця, що вийшов з обличчя Рода, був утверджений у золотій лодочці, а Місяць — у срібній. Рід випустив зі своїх вуст Дух Божий — птаха Матір Сва. Духом Божим Рід народив Сварога — Небесного Батька. Сварог закінчив створення світу. Він став хазяїном земного світу, владикою Божого Царства. Сварог утвердив 12 столпів, що підпирають небосхил. Рід став Небесним Джерелом і породив води Великого Океану. З піни вод Океану з’явилася Світова Качечка, що породила багатьох богів ясунів і демонів дасунів. Рід народив Корову Земун і Козу Седунь, молоко яких розлилося і стало Молочним Шляхом. Потім він створив камінь Алатирь, яким він і став збивати це молоко. З отриманого таким чином масла й була створена Мати Сира Земля.

Бесіда

— Яких слов’янських богів ви знаєте? (Сварог, Перун, Даждьбог, Лада, Стрибог, Велес)

— Як, за міфом, утворилася Земля, Молочний Шлях, боги?

— Порівняйте міфи різних народів про створення світу. (В усіх прочитаних нами міфах світ постає з Хаосу — безпорядку, відсутності стабільності і системи. У багатьох міфах описується виникнення бога-прародителя з яйця, яке плаває у безмежному Океані. У більшості міфів бог-прародитель протягом тривалого часу створює те, що буде названо всесвітом: і небо,і землю, і зорі, і людей. Існує чимало різних легенд про створення людей: вони походять від богів або виникають з каменю, глини, сліз, комах за бажанням або велінням богів.)

IV. Підбиття підсумків уроку

— Чому ж у різних народів з’являються схожі елементи в міфах про створення всесвіту? По-перше, причиною таких збігів може бути запозичення елементів міфології одного народу іншим народом; по-друге, може спостерігатися не взаємопов’язане, паралельне виникнення схожих елементів у міфології різних народів, зумовлене схожістю умов життя, інтересів, життєвих прагнень, ідеалів людей різних куточків світу.

V. Домашнє завдання

Написати власний міф про виникнення будь-якого природного явища (веселки, граду, тайфуну тощо), використовуючи мотив перетворення.

Слов’янські міфи про створення світу, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *