СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА РІК, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА РІК, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА РІК, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

II. Гра «Літературний Олімп»

Етап перший «Розминка»

Одна група називає твір, інша — його автора.

Етап другий «Хто швидше закінчить речення»

1) Література — це … (вид мистецтва).

2) Твори художньої літератури відображають світ у … (художніх образах).

3) Вирізняють три роди літератури … (лірика, епос, драма).

4) Люди, зображені у творах, називаються … (дійовими особами, персонажами, героями).

5) Фольклор — це … (усна народна творчість).

6) Народне оповідання про незвичайні, часом фантастичні події називається … (казкою).

7) Прозова народна розповідь про якусь подію називається … (переказом).

8) Прозова народна розповідь про якусь незвичайну фантастичну подію називається … (легендою).

9) Вимовлення важливого слова в мовленнєвому такті з більшою силою голосу називається … (логічний наголос).

10) Один із видів усної народної творчості, у якому в надзвичайно стислій формі викладається повчальна думка, називається … (прислів’ям).

11) Образний вислів, який стисло і влучно визначає якесь поняття, називається … (приказкою).

12) Невеликий за обсягом твір, в якому в прихованій формі описується задуманий предмет, який слід відгадати, називається … (загадкою).

13) Швидкість виразного читання або мовлення називається … (темпом).

14) Твір, створений автором, називається … (авторським).

15) Існує дві форми мови — … (прозова та віршована).

16) Висловлювання персонажів у художньому творі називається … (мовою дійових осіб).

17) Засоби образності у художньому творі називаються … (тропами).

18) Художній засіб, за допомогою якого один предмет зіставляються з іншим, чимось на нього схожим, називається … (порівнянням).

19) Художнє означення називається … (епітетом).

20) Художнє перенесення ознак з одного предмета на інший називається … (метафорою).

21) «Оживлення природи» — це … (персоніфікація).

22) Опис природи у художньому творі називається … (пейзажем).

23) Опис зовнішності дійової особи в художньому творі називається … (портрет).

Етап третій «Інтелектуальний футбол»

Умови гри: кожна група ділиться на дві частини — «захисників» та «нападаючих». Нападаючий повинен кидати м’яч-запитання конкретному захисникові з протилежної команди. За умови, якщо захисник не може відповісти, він має право передати м’яч воротареві (як правило, у ролі воротаря виступає лідер команди). Якщо і воротар не в змозі відповісти, команді зараховується гол. Питання мають поглибити знання, продемонстровані на попередньому турі гри. Наприклад: «Чим відрізняється казка від легенди чи переказу?»

Етап четвертий «Доведи свої знання»

Зробити аналіз художнього твору за схемою:

1. Рід літератури, до якого належить твір.

2. Жанр (вид) твору.

3. Тема твору.

4. Ідея твору.

5. Художні засоби у творі.

Назви творів обираються учнями жеребкуванням зі скриньки.

Етап п’ятий «Конкурс капітанів команд»

Імпровізована усна розповідь на тему «Мій улюблений твір».

IV. Домашнє завдання

Написати твір на тему: «Мої улюблені герої літературних творів»

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА РІК, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *