ЧЕРГУВАННЯ [О] — [А], [Е] — [І], [Е] — [И], УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧЕРГУВАННЯ [О] — [А], [Е] — [І], [Е] — [И], УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧЕРГУВАННЯ [О] — [А], [Е] — [І], [Е] — [И], УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати текст. Визначити основну думку. Дібрати заголовок. Подумати, якими способами можна охороняти навколишній світ? Тваринний світ нашого краю був багатим і різноманітним. Непомітне полювання та розорювання степів привело до зникнення таких тварин, як дикий кінь, тарпан, кулан, сайгак, байбак та інші. Стали рідкісними птахи — дрохва звичайна, стрепет степовий, орел степовий. Лише розумне господарювання людей на своїй землі може врятувати ці види.

Людина не може жити без природи. Тому головним завданням зараз і на майбутнє є охорона всіх елементів природи — рослин, грибів, тварин. Необхідно берегти навколишнє середовище.

Діти, пам’ятайте, що не треба ламати та нівечити рослини, стріляти з рогатки у тварин (кішок, собак) тощо.

Необхідно допомогти дорослим у збережені тваринного і рослинного світу… (З підручника).

Виписати із тексту виділені слова. Дібрати до них спільнокореневі слова. Яке явище ви спостерігаєте? Назвати звуки, що чергуються.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими

Учитель пропонує п’ятикласникам розглянути найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулювати правила чергування голосних:

[о] — [а] перемогти — перемагати

[е] — [і] мести — вимітати

[е] — [и] здерти — здирати

[о], [е] — [і] ночі — ніч

[е] — [о] після [ж],[ч], [ш] шести — шостий

[г] — [ж] — [з] крига — крижина — на кризі

[к] — [ч] — [ц] жінка — жіночий — жінці

[х] — [ш] — [с] горох — горошок — у горосі

Доповнити кожний ряд двома власними прикладами.

Скласти зв’язну розповідь про чергування звуків в українській мові.

Розподільний диктант

Прослухати. Розподілити слова у дві колонки:

1) слова, в яких відбувається чергування голосних,

2) чергування приголосних.

Пекти — випікати, крига — крижина, котити — катати, берег — узбережжя, нести — носити, клонити — кланятись, свекруха — свекрушин, мести — замітати, вечоріє — вечір, брести — бродити, гонити — ганяти, деру — задирати, воля — вільний, жінка — жінчин, нога — нозі, рух — у русі.

З однією парою слів скласти речення. Назвати частини мови, якими виражені члени речення. Поставити до них запитання.

Словниковий диктант

Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Підкреслити орфограму. Перевірити правильність написаного за орфографічним словником. Зб..рати, м..настир, вип..кати, солдатський, г..няти, завм..рати, ву..
ко, шк..льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп..рати, ру..ці, вим..сти.

До виділеного слова дібрати синоніми.

Творче аудіювання

Прослухати. Довести, що це текст. Пояснити, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йдеться.

У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов’язковій охороні. Всі громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю… (З підручника).

До виділених слів дібрати спільнокореневі слова. Довести, чи відбувається в них чергування голосних.

VI. Систематизація й узагальнення знань

1. Для чого необхідно знати різні випадки чергувань?

2. Які ви знаєте види чергування голосних звуків?

3. Які ви знаєте чергування приголосних звуків?

4. Як дізнатися про те, що у слові відбувається чергування?

5. Навести приклади чергувань голосних і приголосних звуків.

VIII. Домашнє завдання

Скласти зв’язне висловлювання в науковому стилі з вивченої теми «Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]». Використати власні дібрані приклади.

ЧЕРГУВАННЯ [О] — [А], [Е] — [І], [Е] — [И], УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *