ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ТВЕРДОЇ І М’ЯКОЇ ГРУП, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відмінювання прикметників твердої І м’якої груп, українська мова

Хід заняття Відмінювання прикметників твердої І м’якої груп, українська мова

II. Актуалізація мотиваційних резервів

Творче спостереження з елементами аналізу

Виразно прочитати текст уголос, ставлячи прикметники у відповідному відмінку. Виписати прикметники, визначивши граматичні ознаки (рід, число, відмінок).

В одному (рибальський) селі на самому березі жив (старий) рибалка. Звали його Білоусом. І була в нього донька — (білявий) красуня. Любила вона розпустити (білий) коси на (високий) кручі над морем, щоб вітер ними бавився. Підніме догори руки й гукає:

— Вітре (буйний)! Не боюся тебе. Одного разу вибігла на кручу і загукала:

— Вітре-вітрило, забери мене до себе в гості! І тут здійнявся вихор, не встигла й опам’ятатись, як полетіла в простір (синій) неба. (Дужий) вітер підкорив і поніс її до себе в гості.

Опустилася на якомусь (загадковий) острові. Кругом лише море (безкраїй), а на острові (казковий) краса: (дивовижний) дерева, трави, квіти. Особливо вабили зір квіти, а серед них — квітка (білий) троянди. Довго милувалася тією красою, а тоді вже злякалася, що опинилася хтозна-де (сам-самісінький). Сіла на травичку і затужила за батечком (Л. Павленко).

Визначити стиль і тип мовлення тексту. З’ясувати жанр висловлювання.

Вибірково-розподільний диктант

Записати слова у дві колонки: 1) прикметники твердої групи; 2) прикметники м’якої групи. Усно поставити їх у форму давального відмінка однини.

Земляні, смішні, братні, брудні, босі, вчорашні, голі, вірні, житні, рідні, заячі, майбутні, сухі, смішні, незабутні, могутні, брудні, заможні.

Визначити розряди прикметників за значенням.

Указати на прикметники з непохідними основами. Свій вибір обґрунтувати.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Робота за варіантами

Провідміняти прикметники український — українське — українська — українські (варіант 1); верхній — верхнє — верхня — верхні (варіант 2). Виділити закінчення.

Колективно заповнити таблицю закінчень прикметників твердої і м’якої груп. Зробити висновок про особливості відмінювання прикметників.

Відмінки Однина Множина
Чоловічий і середній рід Жіночий рід Тверда групаМ’яка група
Тверда групаМ’яка групаТверда групаМ’яка група
Називний

Родовий

Давальний

Знахідний

Орудний

Місцевий

Опрацювання теоретичного матеріалу

Особливість правопису відмінкових закінчень прикметників полягає в тому, що у прикметниках м’якої групи перед закінченнями пишеться м’який знак, який указує на м’якість попереднього приголосного основи (давній — давнього, давньому).

В інших непрямих відмінках однини й множини у твердій групі виступають закінчення -им (добрим), -их (добрих), -ими (добрими), а в м’якій — -ім, -їм (давнім, безкраїм), -іх, -їх (давніх, безкраїх), -іми, -їми (давніми, безкраїми).

V. Виконання системи практичних завдань творчого характеру

Дослідження-моделювання

Змоделювати ланцюги відмінкових форм прикметників, розташувавши їх у правильній послідовності. Виділити закінчення, назвати відмінки.

1) Гіркому, на гіркому, гіркий, гірким, гіркого.

2) На нижнім, нижній, нижньому, нижнього, нижнім.

3) Правильна, правильною, правильної, правильну, на правильній, правильній.

4) Справжніми, справжніх, справжні, на справжніх, справжнім.

5) Вродливим, вродливими, вродливі, на вродливих, вродливих.

6) Заключним, на заключному, заключного, заключному, заключне.

Дослідити, до якого відмінка належать прикметники у словосполученнях на мальовничому березі і на мальовничім березі. Зробити висновок про особливості вживання закінчень у цьому відмінку.

Коментар. Прикметники чоловічого й середнього роду в місцевому відмінку однини можуть мати паралельні закінчення: на вечірньому — на вечірнім, на глиняному — на глинянім.

Визначити прикметник, до якого можна дібрати омонім зі значенням «зовнішньо потворний, який має фізичні вади» (виродливий — зовнішньо потворний; вродливий — красивий).

Коментоване письмо

Записати словосполучення, уставляючи в закінчення прикметників букву и або і. Визначити відмінки. Виділити закінчення. Невелик..й став, у чист..й воді, весел.. хлопці, на чуж..й землі, живо-

дайн.. краплини, широк..й долині, велик..м співом, могутн..й дуб, на величним святі, задумлив..м поглядом, щаслив..й долі, народн.. гуляння, пінист..й воді.

Зробити синтаксичний розбір виділеного словосполучення.

Дібрати синоніми до прикметника веселий (життєрадісний, превеселий). Скласти з ними речення.

Дослідження-зіставлення

Пояснити розбіжність у вживанні голосних и та і у словосполученнях дружній привіт і дружний учинок. При потребі скористатись тлумачним словником. Провідміняти подані словосполучення. Виділити закінчення.

Дружній — заснований на дружбі, взаємній прихильності, довір’ї, доброзичливості. Дружний — який відбувається одночасно, спільно, злагоджено.

Дослідження-порівняння

Поставити подані словосполучення у формі знахідного відмінка однини. Пояснити розбіжність у закінченнях прикметників. Свою думку обґрунтувати.

Проворний юнак, вітряний день; материнський погляд, молодий жайвір; вороний кінь, вічний образ; дерев’яний стіл, польовий птах; поганий настрій, розумний учень.

Творча робота

Записати прикметники, додавши до них іменники. Виділити закінчення. Визначити групу прикметників та іменників за м’якістю. Кривош.., городн.., дорожн.., природн.., самобутн.., порожн.., потужн.., безробітн.., дочірн.., завтрашн.., домашн.., дорожн.., коричнев…

Провідміняти по одному прикметнику твердої і м’якої групи. Виділити закінчення.

Навчальне редагування

Прочитати словосполучення. Знайти помилки, пояснити їх суть. Записати виправлений варіант. Визначити граматичні ознаки прикметників (рід, число, відмінок).

Хатний оберіг, тутешний звичай, літний чоловік, дорожний знак.

VI. Самостійна робота творчого характеру

Дослідження-відновлення

Відновити деформований текст, уставивши в нього прикметники з довідки у відповідному відмінку. Виділити закінчення, визначити відмінок.

Коли в … степи приходила … весна, по селах починали лаштуватися в … дорогу чумаки. Минали … дні перед виходом валок із сіл, і ось уже випливали … вози у … подорож.

Проводжали чумаків урочисто, усім селом. Співали пісень, виголошували напуття, а … у громаді чоловік благословляв їх перед … дорогою (М. Слабошпицький).

Довідка: величезний, ранній, останній, неблизький, нелегкий, український, далекий, найшановніший.

Розподілити прикметники на групи за м’якістю.

Розібрати за будовою прикметники величезний, найшановніший.

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти словниковий диктант із 8 прикметників твердої групи і 8 прикметників м’якої групи. Провідміняти по одному прикметнику кожної групи.

2. Провідміняти прикметник круглолиций. Зробити висновок.

Відмінювання прикметників твердої І м’якої груп, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *