НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Виконання системи практичних завдань на вдосконалення орфографічних умінь і навичок

Дослідження-пошук

Звернути увагу на наголошування прислівників. За допомогою тлумачного словника згрупувати їх за значенням, утворивши синонімічні ряди: а) зі значенням «немає звідки»; б) зі значенням «жодного місця».

1) Нізвідки, нізвідки, нізвідкіль, нізвідкіль, нізвідкіля, нізвідкіля. 2) Нівідкіль, нівідкіль, нівідкіля, нівідкіля.

З одним прислівником кожного синонімічного ряду скласти речення. З’ясувати синтаксичну роль ужитих прислівників.

Поміркувати, яку роль відіграє наголос у словах нікуди і нікуди.

Пояснювальний диктант

Записати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис часток не і ні.

1) (Ні)як я барвами досхочу своїх очей (не)напою.
2) (Не)дарма ми гибли, до правди йдучи (Олександр Олесь).
3) Лиш росою буде плакати жито і пливтимуть (не)помітно віки.
4) Геніїв між нами (не)багато, то чому б не поклонятись їм!
5) (Не)можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль.
6) Тут я почну зажинок, бо кращий урожай (не)жде мене (ні)де.
7) Цілий тиждень живу і ходжу між левами, (не)даремно ж і місто взивається — Львів (В.Симоненко).

Виписати з художньої літератури 5–6 речень із прислівниками, у яких уживаються частки не і ні. Позначити орфограми.

Зробити морфологічний розбір виділених прислівників.

Дослідження-відновлення

Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом прислівники з часткою ні.

1) Голкою… ткнути.
2) Як… нічого.
3) …у світі.
4) І вгору глянути…
5) …б не подумав.
6) Далі вже…
7) …не годиться.
8) Переводиться на…

Довідка: нікуди, нікуди, нінащо, ніде, ніде, нізащо, ніколи, ніколи.

Назвати синонімічний фразеологізм звороту ні за які гроші.

Виділені фразеологічні звороти ввести в самостійно складені речення.

Творче конструювання з елементами зіставлення

Скласти речення з поданими парами слів. Пояснити різницю в значеннях прислівників.

Ніяк — ніяк, ніколи — ніколи.

Указати на спосіб творення прислівників.

Зробити синтаксичний розбір одного зі складених речень.

Орфографічний практикум

Записати під диктовку слова. Пояснити правопис не і ні з прислівниками. Визначити, у яких випадках не і ні виступають часткою, у яких — префіксом, а в яких — частиною кореня.

Ні/трохи, ні/защо, ні/звідки, ні/туди ні/сюди, ні/так ні/сяк, ні/коли, не/дуже, не/задовго, не/влад, не/даремно, не/інакше, ні/чогісінько, ні/яково, не/одноразово, ні/скільки, ні/почім.

До виділених прислівників дібрати синоніми й антоніми.

ІV. Узагальнення й систематизація знань

37

Гра «Фразеологічний аукціон»

Назвати фразеологізми, до складу яких входять прислівники з частками не і ні. Перемагає той, хто дає правильну відповідь останнім.

Виписати із фразеологічного словника 3–4 фразеологізми, у яких уживаються прислівники з частками не і ні.

VІ. Домашнє завдання

Записати 5–6 прислів’їв та приказок з прислівниками, у яких уживається частка ні. Зробити морфологічний розбір двох прислівників.

НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *