ЧЕРГУВАННЯ [О], [Е] З [І], УКРАЇНСЬКА МОВА

Чергування [о], [е] з [і], українська мова

Хід заняття Чергування [о], [е] з [і], українська мова

ІV. Генералізація знань (відтворення теоретичних відомостей)

Творче спостереження над мовним матеріалом

Проаналізувати народні повір’я. Що лежить в їх основі?

1) Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

2) Якщо на Благовіщення лежить сніг — літо неврожайне.

3) На Благовіщення птиця гнізда не в’є.

4) На Благовіщення чорногуз прилітає і ведмідь встає.

5) Коли на Благовіщення дощ, то вродиться жито й гриби, а коли мороз — огірки.

Знайти слова, в яких відбувається чергування. Дібрати до них спіль-нокореневі слова, назвати вид чергування.

Коментар. В українській мові у багатьох коренях як при зміні, так і при утворенні слів [о], [е] чергуються з [і]. Звуки [о], [е] вимовляються у відкритих складах, звук [і] — у закритих: слово — слів, семи — сім, воля — вільний, творити — твір. Це чергування відбувається і в суфіксах слів: батькова — батьків, радості — радість.

У процесі розвитку мови нашарувалося чимало винятків із цих правил. Так, не чергуються [о], [е] з [і] у закритому складі, коли вони вставні (веселка — веселок) або випадні (колосок — колоска); у звукосполученнях -оло-, -оро-, -еле-, -ере- (холод, мороз, шелест, берег, але: поріг, моріг, зберіг); у сполученнях звуків -ев-, -ов-, -ер-, -ор- (лев, повний, чорний, шерсть).

У деяких словах звуки [о], [е] вимовляються в закритих складах, [і] — у відкритих: будов, стіжок.

V. Виконання системи практичних завдань

Пояснювальне письмо

Прочитати. Дібрати до поданих слів словоформу або спільнокоре-неве слово зі звуками [о], [е], щоб відбулося чергування. Пояснити чергування голосних або його відсутність.

Зірка, рішучість, піч, вечір, джміль, ворона, матір, веселка, вісім, весілля, робітник, Поділ, вільний, лебідь, коліс.

Виділені слова та дібрані до них поділити за складами, підкресливши однією лінією відкриті склади, а двома — закриті.

Прочитати пари слів. У кожному слові виділити корінь. Які зміни відбулися у звуковому складі коренів?
Перенести — приніс, везе — віз, овес — вівса, печі — піч, гребти — вигрібати, село — сільський.

Скласти 3—4 речення, використовуючи подані слова.

Пояснювальне письмо з конструюванням діалогічного висловлювання

Списати. Замість крапок вставити пропущені букви. Обґрунтувати свій вибір.

Бер..гти, зб..рігати, л..тіти, л..тати, т..рти, розт..рати, с..ло, селянський, в..ля, в..льний, вих..д, вих..дити.

Створити невелику розмову з другом (подругою) про святкування Благовіщення у вашій родині.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Як би ви назвали його?

На Великдень кожний селянин старався бодай кілька разів смикнути за мотузок і вдарити у дзвін. Бо це, за народним віруванням, приносило щастя, зокрема… родила гречка.

Після розговіння кожний поспішає першим вийти на дзвіницю і задзвонити, будучи певний, що від цього буде добрий урожай гречки на його ниві.

На Великдень цілий день дзвонять. Хвалять собі, як хто перший, укусивши паски або свяченого яйця, задзвонить. Проте молоді парубки, що ближче церкви сидять, перебігаються, аби перший задзвонив. Коли з’їдять обід, приходять до церкви і старі, і молоді… (За О. Воропаєм).

Визначити орфограми. Виділені слова розібрати за будовою. Виписати спільнокореневі слова до іменника дзвін.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Назвіть найпоширеніші чергування голосних звуків.

2. З яким звуком чергується [о] та [е] при словозміні та словотворенні?

3. У яких складах вимовляється [о], [е], а в яких — голосний [і]?

4. Чи можливе чергування у суфіксах слів? Наведіть приклади.

5. У яких випадках чергування [о], [е] з [і] у закритому складі не відбувається?

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язну розповідь про чергування [о], [е] з [і].

2. Виписати з творів художньої літератури 5—6 речень зі словами, в яких відбувається чергування [о], [е] з [і].

Чергування [о], [е] з [і], українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *