БУКВИ Е, О, И У ПРИКМЕТНИКОВИХ СУФІКСАХ -ЕВ- (-ЄВ-), -ОВ-, -ИН- (-ІН-), -ИЧН- (-ІЧН-), УКРАЇНСЬКА МОВА

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-), українська мова

Хід заняття Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-), українська мова

II. Актуалізація опорних знань

Коментоване письмо

Записати народні вислови. Виділити граматичні основи. З’ясувати синтаксичну роль прикметників. Визначити суфікси, пояснити їх правопис. 1) Мозольові руки годують. 2) Маленька праця краща за велике безділля. 3) Хороша книга яскравіша за зірку. 4) Хоч і молодий ще, а старечий розум має. 5) Людське око бачить глибоко (Нар. творчість).

Назвати суфікси, за допомогою яких утворені прикметники, ужиті у прислів’ях. Навести власні приклади прикметників із цими суфіксами.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Творче спостереження над мовним матеріалом у висловлюванні

Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Виписати виділені прикметники. Визначити в них суфікси.

Проти мене сидить у клітці і дивиться спокійним поглядом своїх карих покірних очей омелюх. Тепер підняв коричневий з рожевим відблиском чубчик. Повів малесеньким дзьобом по пір’ї в крилах. А там у нього такий чудовий збіг кольорів. Спочатку червона смужка горить, далі чорні пір’їнки обведені яскраво-жовтою смужкою, ще й біленькі плями на жовтувато-оранжевому тлі (За Ю. Старостенком).

Пояснити лексичне значення слова омелюх (невеликий лісовий птах ряду горобцеподібних з яскравим оперенням).

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу на основі схеми

усі уроки української мови 6 клас-289

Словниковий диктант (взаємоперевірка)

Списати, замість крапок уставляючи потрібні букви. Виділити суфікси, пояснити їх уживання.

Березн..вий, вітр..вий, грош..вий, сутт..вий, овоч..вий, служб..вий, ді..вий, алюміні..вий, ситц..вий, святк..вий, дощ..вий, бой..вий, значеннєвий, нуль..вий, стиль..вий, край..вий, марш..вий, со..вий, дуб..вий, слив..вий, магні..вий, підсумк..вий, матч..вий, душ..вий, борщ..вий.

За допомогою словника наголосів перевірити наголос у виділених прикметниках.

Ігрове завдання «Третє зайве»

Проаналізувати написання прикметникових суфіксів у поданих рядах словосполучень. Виділити зайве. Свій вибір обґрунтувати.

1. Дуб..вий гай, коричн..ве пальто, лісник..ва хата.

2. Малин..ве варення, сталев..й трос, емал..вий казан.

3. Брат..ва ідея, франк..ві твори, стал..вий кран.

4. Крем..ве плаття, вишн..вий джем, метал..вий стіл.

5. Ондатр..ва шапка, батьк..ва порада, марганц..вий розчин.

Вибірково-розподільна робота на основі конструювання

Від іменників І відміни утворити присвійні прикметники у формі чоловічого роду. Записати їх до відповідної колонки таблиці.

Суфікс -ин- (після приголосного)Суфікс -ін- (після голосного)

Галя, Марія, Маруся, Надія, тітка, Ольга, сестра, бабуся, Софія, дочка, Наталя.

Записати імена ваших однокласників, що належать до І відміни. Утворити від них присвійні прикметники за допомогою суфікса -ин-(-ін-). Пояснити правопис.

Творче конструювання (за варіантами)

Варіант1

Записати прикметники, утворені від поданих іменників за допомогою суфіксів -ов-, -ев-, -єв-. Пояснити правопис.

Вага, міст, дощ, метал, кришталь, тінь, поле, вишня, акація, гай, край.

Визначити розряд прикметників за значенням. Скласти з 2—3 словами словосполучення.

Варіант 2

Від іменників утворити присвійні прикметники. Записати їх у формах чоловічого, жіночого і середнього роду, поєднавши їх з опорними словами пояснити правопис.

Батько, Василь, Тарас, Андрій, сторож, Лукаш, сусід, коваль, Ігор, Гордій.

Навчальне редагування

Зредагувати подані словосполучення. Пояснити суть допущених орфографічних помилок.

Дощевий черв’як, вишньовий джем, життьовий досвід, ключевий момент, кварцева лампа, плюшовий ведмідь, помаранчовий колір.

Лінгвістична гра «Веселі східці»

Утворити від іменників прикметники за допомогою суфіксів -ичн-(-ічн-, -їчн-). Записати їх у відповідні клітинки. Фізіологія, катастрофа, епос, математика, проза, класика, академія, фізика.

усі уроки української мови 6 клас-291

З’ясувати походження іменників іншомовного походження і, відповідно, утворених від них прикметників. Скористатись при потребі словником іншомовних слів.

Відповіді. 1. Епічний (грец.). 2. Фізичний (грец.). 3. Класичний (лат.). 4. Прозаїчний (лат.). 5. Академічний (лат.). 6. Математичний (грец.). 7. Фізіологічний (грец.). 8. Катастрофічний (грец.).

V. Самостійна робота на основі тексту

Записати текст. Уставити пропущені літери в прикметниках і потрібні розділові знаки. Пояснити вживання прикметникових суфіксів. «Ті гуцул..с..кі гори, барвінк..вий край». Такі несподівані й поетично-барв..сті слова Юрія Федьковича. Благословенним і чарівним ува-жається той край де барвінок росте. А росте він у Карпатах Лісостепу Західному Поліссі, переважно у дуб..вих та дубово-граб..вих лісах. Та якщо до уваги взяти те що майже на всіх наших сіл..с..ких, й не тільки сіл..с..ких, квітниках стелиться цей вічнозелений чагарничок, то й цілу Україну можна назвати в буквальному розумінні — барвінк..вим краєм (З часопису).

Визначити тип мовлення тексту. Дібрати заголовок.

Назвати прикметники, які в тексті виконують роль епітетів.

VII. Домашнє завдання

1. Скласти словосполучення із прикметниками музичний і музикальний, використовуючи іменники вечір, голос, інструмент, слух, пальці. Пояснити лексичне значення цих прикметників.

2. Скласти 12 тестових завдань із вибірковими відповідями з теми «Правопис прикметникових суфіксів» для взаємоперевірки.

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *