УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЛІНГВІСТИЧНУ ТЕМУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Усне повідомлення на лінгвістичну тему, українська мова

Хід заняття Усне повідомлення на лінгвістичну тему, українська мова

III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота з текстом

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого стилю мовлення належить цей текст? Які різновиди наукового стилю вам відомі?

Іменники в сучасній українській мові не тільки становлять великий розряд слів, а й активно поповнюються новоутвореннями. Вони являють собою об’єднану класами твірних основ мікросистем, елементи якої різняться не тільки лексичними значеннями твірних основ, а й типами словотворчих засобів і їх функціями. Іменники характеризуються найбільшою різноманітністю способів словотворення. Спосіб творення визначається за тим новим, що з’являється в структурі похідного слова порівняно з твірною базою. Іменники можуть утворюватися різними способами: афіксацією, основоскладанням, абревіацією та способами субстантивації (За Є. Черновим).

V. Підготовка до моделювання висловлювання на лінгвістичну тему

Колективне опрацювання необхідного теоретичного матеріалу з теми

Заповнити колонки таблиці відповідним матеріалом.

Основні ознаки наукового стилю

Основні види висловлюванняЗагальні особливості стилюЛексичні особливостіМовні особливості

Ознайомлення з планом повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Спільне та відмінне у творенні іменників і прикметників:

1. Вступ.

2. Схожість між частинами мови.

3. Відмінність між частинами мови.

4. Висновок.

VI. Моделювання повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Спільне та відмінне у творенні іменників і прикметників», використовуючи пам’ятку.

Як працювати над складанням повідомлення на лінгвістичну тему

1.Відновити в пам’яті матеріал, необхідний для розкриття теми висловлювання.

2. Скласти план викладу думок.

3. Дібрати матеріал та аргументи до кожного пункту плану.

4. Оголосити повідомлення на лінгвістичну тему.

Аналіз складених однокласниками повідомлень

VIII. Домашнє завдання

Скласти повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі «Прикметник, його морфологічні ознаки і синтаксична роль».

Усне повідомлення на лінгвістичну тему, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *