НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Генералізація знань з теми (відтворення теоретичних відомостей)

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати текст. З’ясувати тему й основу думку висловлювання. Виписати слова, що вживаються з часткою не. Визначити, до яких частин мови вони належать.

Олені спускались у невелику долинку. І враз, несподівано, на них кинулась вовча зграя. Шаленим бігом мчали вовки до оленів. Горіли вовчі очі ненажерливою люттю, і страшно клацали зуби.

Щосили кинулися тікати олені. Та вовки були не далеко, а близько. Незграбні телята не встигали за старими. Самиці припиняли біг, щоб їх боронити.

Найпрудкіший і найклятіший вовк погнався за красивим струнким оленем. Це був ненажерний вовк-водій. Він водив усю вовчу зграю. Ні один олень ніколи не втікав од цього вовка. Але на цей раз його спіткала невдача. Молодий неослабний олень мчав, наче вітер (За М. Трублаїні).

Дослідити спосіб утворення вжитих у тексті прикметників.

Пригадати правила вживання частки не з іменниками. Навести приклади.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Творчий диктант

До поданих слів дібрати з довідки прикметники-синоніми, утворені префіксальним способом за допомогою частки не. Пояснити написання.

Пасивний, бідний, загрозливий, безпрецедентний, простий, грубий, навіжений, короткий, збитковий, безмежний, поблажливий, безнадійний, зрадливий, наполегливий, пам’ятний, особливий, зомлілий.

Довідка: невгамовний, неактивний, невигідний, небезпечний, невеликий, невиправний, незабутній, небагатий, нечуваний, невірний, невибагливий, неввічливий, невимірний, незвичайний, невимогливий, невтомний, непритомний.

Дібрати синоніми до прикметника неакуратний з часткою не (неохайний, недбалий).

Визначити, в яких словах частка не виконує роль префікса, а в яких є частиною кореня.

Коментоване письмо

Списати, розкриваючи дужки. Пояснити свій вибір за допомогою правила.

(Не)високі дерева; ця дівчина (не)висока; його будинок (не)високий, а низький; (не)заможні громадяни; мій брат (не)заможній; (не)гідний учинок; (не)щасний випадок; (не)гайний результат; (не)досяжна мрія; (не)мічний дідусь; рішення (не)справедливе.

Вибірково-розподільний диктант (за варіантами)

Розподілити прикметники за колонками таблиці відповідно до правил правопису.

Без частки не не вживається

Можна дібрати синонім без частки не

Є протиставлення

Варіант 1

Не/безпечний; не/бідний; не/бувалий; не/вблаганний; не/вгамований; не/вдалий; не/вдачливий; не/великий, а малий; не/врожайний; не/втішний; не/веселий, а сумний; не/гайний; не/гарячий, а холодний; не/дбалий.

Варіант 2

Не/добрий, а злий; не/доброзичливий; не/приязний; не/зугарний; не/квапний; не/істотний; не/нависний; не/поетичний; не/популярний; не/рідний, а чужий; не/сильний, а повільний.

Прочитати. З’ясувати, в яких прикметниках частка не входить до складу префікса недо-.

Недозрілий, недобросовісний, недовговічний, недоречний, недорогий, недорослий, недосконалий, недостатній, недосяжний.

Дослідження-відновлення

Відновити фразеологічні звороти, уставивши з довідки потрібні за змістом прикметники з часткою не.

1) … на розум.

2) … проби.

3) Хома … .

4) Глянути … оком.

5) … голосом.

6) Побила лиха та … година.

7) … сила поплутала.

Довідка: не/високої, не/людським, не/багатий, не/чиста, не/вірний, не/добрим, не/щаслива.

Пояснити значення відновлених фразеологізмів. Два-три звороти ввести у самостійно складені речення.

Матеріал для вчителя. Небагатий на розум — нетямущий; невисокої проби — недосконале; Хома невірний — людина, що сумнівається; глянути недобрим оком — наврочити; нелюдським голосом — дуже голосно; побила лиха та нещаслива година — кого-небудь спіткало нещастя, горе; нечиста сила поплутала — трапилось щось необдумане, помилкове.

Ігрове завдання

Розгадати кросворд. Уписати в порожні клітинки прикметники з часткою не відповідно до поданих характеристик.

m145

По горизонталі:

1. Той, якого не можна перемогти, перебороти.
2. Той, який заслуговує на осуд, викликає заперечення чого-небудь.
6. Той, який не може довго всидіти на одному місці.

По вертикалі:

3. Той, якого не можна побачити.
4. Той, без якого не можна обійтися.
5. Той, який не міняє свого положення.
7. Який не має відхилень від чого-небудь.

Ключ. 1. Нездоланний. 2. Негативний. 3. Незримий. 4. Необхідний. 5. Непорушний. 6. Непосидючий. 7. Неухильний.

V. Виконання тестових завдань для взаємоперевірки

Подумати й вибрати правильні варіанти відповідей

1. У прикметників частка не пишеться окремо, якщо:
а) без частки не слово не вживається;
б) є протиставлення;
в) прикметник виступає в ролі присудка;
г) слово можна замінити синонімом без частки не.

2. У якому реченні частка не з прикметником пишеться разом?
а) Щастя Грицькове було не/велике.
б) Аж тепер тільки почув він своє горе, і не/щаслива пригода стала ясно перед очима.
в) Коли ніч стемніла, долина наповнилась не/звичними голосами.
г) На уроках я став не/уважний.

3. У якому слові частка не входить до складу префікса недо-?
а) Недоступний;
б) недобросовісний;
в) недотепний;
г) недомовний.

4. Назвати слово, в якому частка не входить до складу кореня.
а) Нещадний;
б) неуспішний;
в) нетутешній;
г) нечемний.

5. З’ясувати, в якому слові частка не виконує роль префікса.
а) Нещасний;
б) неясний;
в) нетямний;
г) нетривкий.

6. Визначити, в якому ряді слів прикметники з часткою не пишуться окремо.
а) Не/полярний, не/постійний, не/правдивий;
б) не/порядний, не/озорий, не/однаковий;
в) не/старий, а молодий; не/радий, а сумний; вітер не/помірний;
г) не/правильний, не/обхідний, не/міцний.

Варіанти правильних відповідей: 1) б, в. 2) б, в. 3) г. 4) а. 5) б. 6) в.

VII. Домашнє завдання

1. Скласти діалог на тему «Єдність людини і природи», використовуючи прикметники з часткою не.

2. Скласти усне повідомлення в науково-популярному стилі на тему «Правопис частки не з іменниками і прикметниками».

НАПИСАННЯ НЕ З ПРИКМЕТНИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *