НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати мовчки текст. Виділити речення, що розкриває основну думку висловлювання. Назвати вжиті в тексті прислівникові сполучення, що пишуться окремо. Виписати їх за алфавітом.

Люди, знайомі з творами Альберта Швейцера, здогадувалися: учений, до останку одержимий ідеєю добра, вибрав найгуманнішу у світі професію лікаря. Одні схвалювали це рішення, інші на диво вважали його надмірним. Адже професор без ліку був ладний зарадити біді товариша, не шкодував грошей для бідних. «Чого ж ще треба», — питали вони.

«Я хотів спробувати зробити таким чином, щоб моє життя, моя праця говорили про те, у що я вірю», — розповідав він. І він це зробив: сім років день у день вивчав медицину, п’ятдесят два — на совість працював лікарем в африканському селищі, тут створив лікувальний центр. Подвиг Швейцера полонив у цілому багатьох чесних людей Землі. Його боротьбу за мир без сумніву було відзначено Нобелівською премією (За М. Бріманом).

Порівняти наголошування і правопис слів на весну і навесні. Пояснити розбіжність у написанні. Скласти з ними речення.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі виконання практичної роботи

Колективне опрацювання схеми

38

Творче моделювання мовних одиниць

Дібрати до слів спільнокореневі прислівники, утворивши їх за допомогою вказаних префіксів. Сформулювати правило написання прислівникових сполучень. Свої висновки зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

39

З’ясувати, чи однаковим способом творяться прислівники типу на совість і по можливості. Зробити словотворчий аналіз цих слів.

Пояснювальне письмо

Списати прислівники, розкриваючи дужки. Назвати орфограми. Які слова викликають у вас сумнів при наголошенні? Перевірити себе за словником.

(Без)відома, (без)перестанку, (без)сумніву, (без)кінця(краю), (в)до(світа), (в)заперті, (в)затишку, (від)тепер, (від)усюди, (во)віки, (в)решті(решт), вряди(годи), (все)одно, всього(на)всього, (в)три(дорога), (в)цілому, (в)шосте, ген(ген), давним(давно), (де)далі, день(за)днем, день(у)день, десь(то), (до)відома, (до)завтра, (до)ладу, (до)не(схочу), (до)нині, (до)ранку, (з)боку, (з)боку(на)бік, звіку(зроду), (зо)зла, (з)середини.

Поміркувати, чому прислівники, що пишуться окремо, називають прислівниковими сполученнями.

Виділити прислівники, до складу яких входять два префікси. Розібрати ці слова за будовою й визначити спосіб їх творення.

Дослідження-зіставлення

Переписати речення, розкриваючи дужки. З’ясувати розбіжність у написанні однозвучних слів. Назвати частини мови, до яких вони належать.

1) Кімната замкнута (з)середини — читай (з)середини розділу.
2) Видніється (в)далечині — (у)далечині моря.
3) Глянути (в) бік — ударити (в)бік.
4) Попередити (в)останнє — налити води (в)останнє відро.
5) Увести прислівник (у)перше речення — (у)перше почути.
6) Подарувати (на)пам’ять книгу — продекламувати вірш Шевченка (на)пам’ять.
7) (У)середині все тремтіло від щастя — знайти (в)середині альбому потрібне фото.

Від прикметника давній утворити всі можливі форми прислівників. Пояснити їх правопис.

Творче конструювання

Доповнити речення. Визначити їх вид за будовою. Пояснити правопис прислівників.

1) Я вважаю, що людина повинна думати перед/усім про…

2) Коли я бачу поруч добру людину, то…

3) Справжня людина ні/коли не дозволить собі…

4) Людина з великої букви — це перш/за/все…

5) Найкращими рисами людини є, по/перше, …, по/друге, …, по/третє, …

На основі складених речень довести, що людиною не народжуються, а стають..

Відновлення деформованого висловлювання (робота в парах)

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Визначити межі речень. Списати, розставивши потрібні розділові знаки й поділивши висловлювання на абзаци.

Мабуть найбільш яскравим прикладом того чого може досягнути людина є Демосфен його перша промова по/суті провалилася та інакше й бути не могло природа на/жаль наділила його якостями що були несумісні з ораторською діяльністю маленький зріст слабкий голос погана дикція тощо здавалося що дорога на трибуну для нього закрита на/завжди інший би примирився та зайнявся чимось іншим але тільки не Демосфен він розпочав щоденну працю через/силу приходячи на берег моря він по/перше набирав у рот каміння й по/довгу відпрацьовував дикцію при кожному неправильному положенні язика каміння впиналося прямо/таки в піднебіння по/друге він почав говорити голосно на/стільки щоб заглушити шум морського прибою не/ймовірно але завдяки таким тренуванням Демосфен на/щастя позбувся своїх недоліків і став одним із найблискучих ораторів отже немає нічого недосяжного (За Л. Зубенко).

Пояснити написання прислівників, згрупувавши їх за правилами правопису. Зробити морфологічний розбір по одному прислівнику кожної групи.

V. Узагальнення й систематизація з теми

Розподілити прислівники за написанням: до першого кросворду записати ті, що пишуться разом, до другого — ті, що пишуться окремо. У виділених рядках прочитати у словах, що вказують на особливість їх написання.

По/заду, в/ранці, на/зло, по/двоє, поза/вчора, до/речі, без/краю, з/на/двору, по/малу, на/мить, з/переляку.

40

VІІ. Домашнє завдання

Скласти діалог, розкривши зміст вислову В. Сухомлинського «Людина — господар свого покликання». Використати прислівники і прислівникові сполучення.

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *