ЧЕРГУВАННЯ ПРИГОЛОСНИХ У КОРЕНЯХ ДІЄСЛІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Чергування приголосних у коренях дієслів, українська мова

Хід заняття Чергування приголосних у коренях дієслів, українська мова

Чергування приголосних у коренях дієслів

[с]-[ш]; [т]-[ч]; [к]-[ч]; [д]-[дж]; [з]-[ш]; [ф]-[фл’]; [б]-[бл’]; [п]-[пл’]; [м]-[мп’]; [в]-[вл’]; [ст]-[шч].

III. Повідомлення теми й мети уроку, усвідомлення її. Оголошення епіграфа уроку і робота з ним

Українське народне образотворче мистецтво — одна з органічних складових національної культури, в якій стійко зберігається етнічна специфіка…
М. Струнка

IV. Виконання системи завдань творчого характеру

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Дібрати заголовок.

ХУДОЖНЄ ВИШИВАННЯ

Вишивання — одне з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва слов’ян. Українська вишивка сягає своїм корінням у сиву давнину. Літописні джерела доводять, що слов’яни Придніпров’я пишно оздоблювали свій одяг вишиваними узорами. Традиція прикрашання одягу набула дальшого розвитку в Київській Русі.

Народні вишивки вражають нас досконалою композицією, різнобарвною гамою. У своїх роботах народні майстри показали одвічний потяг людини до краси. Про це повідомляють хоч би назви деяких швів: солов’їний, зерновий вивід, курячий брід, баранячі роги та ін.

Протягом багатьох віків у кожного народу певні методи виконання, колорит і характер орнаменту. Наше завдання — не розгубити це багатство, це живе мистецтво, а передати диво наступним поколінням (За Л. Гуроко).

Що нового ви дізналися з тексту? Подумайте, до якого стилю та типу мовлення він належить?

Виписати ті дієслова, в коренях яких відбувається чергування приголосних звуків, ставлячи ці дієслова у формі першої особи однини. Наприклад: носити — ношу.

Моделювання нових форм слів

Від кожного дієслова утворити форму першої особи однини. Підкреслити букви, що позначають звуки, що чергуються.

Їздити, городити, носити, казати, летіти, кликати, товкти, котити, хотіти, вертіти, дихати, просити, косити, гладити, бродити, мастити, пустити, робити, любити, терпіти, ловити.

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими

Коментар учителя. Існують такі види чергування приголосних звуків: звук [д] при вживанні дієслова у формі першої особи однини міняється на африкату [дж]. Наприклад: доводити —доводжу, городити — городжу. Звук [с] за таких самих умов змінюється на звук [ш]: гасити— гашу, носити—ношу. Звук [т] в процесі мовлення змінюється на звук [ч]. Наприклад: платити—плачу, летіти—лечу. Якщо дієслово в неозначеній формі із сполученням звуків [ст] змінити на дієслово у першій особі однини, то це звукове сполучення міняється на інше — [шч]: спустити— спущу, мостити—мощу. Звук [з] в певній мовленнєвій ситуації міняється на звук [ж]: лазити—лажу, казати—кажу.

Губні звуки [б], [п], [в], [м], [ф] у дієсловах першої особи однини постають у вигляді сполучення цих звуків із м’яким звуком [л’]: робити —роблю, терпіти—терплю, графити—графлю.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. Про що в ньому розповідається?

Майже кожна область, кожний район, а часто й окремі села, з покоління в покоління, від матері до дочки надавали перевагу тому чи іншому узору, барвам. Тому за кольором, орнаментом завжди можна визначити місце виготовлення вишивки. На Київщині розповсюджений рослинний орнамент, на Поліссі — геометричний, на Чернігівщині — широкий мережаний.

Народне вишивання показує та розказує про певний період життя наших пращурів, повідомляє про особливості їхнього світосприйняття… (З підручника).

Знайти випадки чергування в коренях дієслів. Пояснити їх.

Загадки

Відгадати загадки. Пояснити чергування приголосних у виділених словах.

1) Усі його люблять, усі його чекають, а хто на нього подивиться — кожен скривиться.

2) Один баранець пасе тисячі овець.

3) По соломі ходить, а не шелестить.

4) Мене просять і чекають, а як покажусь — утікають.

5) Сидить баба серед літа, у сто сорочок одіта.

6) Сімсот соколят на одній подушці сплять (Нар. творчість).

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Пояснити, які приголосні звуки в українській мові можуть чергуватися в коренях дієслів?

2. Від чого залежить чергування приголосних звуків?

3. Як відбувається процес чергування губних звуків? Навести приклади.

4. Як пояснити чергування звуків у словах доводити— доводжу?

VII. Домашнє завдання

Розіграти невеличку ситуацію на тему «У домі пожежа», використовуючи дієслова гасити, носити, доводити, кликати, дихати, поставивши їх у формі першої особи однини. Пояснити чергування.

Чергування приголосних у коренях дієслів, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *