НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань з теми

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати. Визначити, що виражає заголовок: тему чи основну думку. Довести, що текст належить до художнього стилю.

НА ПІВНОЧІ

Височе..ий місяць блищав, наче золотий диск. Зорі блідли од місячного сяйва. Унизу, як величезне біле покривало, простяглася північ..а пустиня — нескінче..а тундра.

Б’ючи перед..ім копитом об землю, олень розгрібав сніг. Потім товстими, наче гумовими, губами тулився до землі. Так олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

Стадо північ..их оленів повільно йшло тундрою. Тут були старі олені, що мали великі гіллясті роги, були самиці з красивими телятами, хутро яких виблискувало в місяч..ому сяйві, наче оксамит; були рухливі молоді олені — уже не телята, але ще й не дорослі.

Попереду йшов старий олень. Молодий олень випередив його. Щоб зігрітися, він то біг підтюпцем, то бив ногами об сніг, добуваючи мох. Тишу ра..ьої тундри порушував лише рух оленів. Стадо було спокій..е. Тільки старий олень-водій час од часу обережно оглядався. Та нічого, крім синіх іскор місяч..ого сяйва на снігу, він не бачив (За М.Трублаїні).

На матеріалі прикметників із пропущеними літерами (-н- або -нн-) скласти словниковий диктант. Пояснити вживання -н- і -нн- у прикметниках. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом підручника.

Написання -н- і -нн- у прикметниках

-нн-

1) У прикметниках, утворених від іменників з основою на н: стіна ^ стінний;

2) у наголошених суфіксах прикметників, що позначають збільшену міру якості: страшенний, здоровенний;

3) у прикметниках священний, огненний, благословенний, блаженний

-н-

У прикметниках із суфіксами -ин-, -ін-, -ан- (-ян-), -ен-: буквений, дерев’яний

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Творче конструювання

Від поданих слів утворити прикметники. Виділити суфікси. Пояснити правопис.

Сезон, камінь, глина, пружина, вина, малина, картина, дерево, буква, вогонь, ранок, зміна, письмо, страх, лимон, вікно.

Три-чотири прикметники ввести у словосполучення. Виділити головне і залежне слова.

Від іменниково-прийменникових форм утворити за зразком прикметники. Пояснити їх правопис.

Зразок. Без закону — беззаконний.

Без імені, без сну, без жалю, без кінця, без сліду, без упину.

Розібрати за будовою утворені прикметники.

Дослідження-зіставлення

До прикметників дібрати синоніми з довідки. Пояснити вживання подвоєних приголосних (або його відсутність).

Справедливий, невинуватий, великий, потухлий, безмежний, цілий, надзвичайний, яровий, невимовний, молодий, наспівний, інтенсивний, легковажний.

Довідка: зако(н, нн)ий, безви(н, нн)ий, здорове(н, нн)ий, нескін-че(н, нн)ий, незрівня(н, нн)ий, несказа(н, нн)ий, пісе(н, нн)ий, нап-руже(н, нн)ий, тьмя(н, нн)ий, неподіль(н, нн)ий, весня(н, нн)ий, віт-ря(н, нн)ий, ю(н, нн)ий.

З’ясувати, в якому значенні (прямому чи переносному) ужито прикметники у словосполученнях вітряний день і вітряний характер.

Словниковий розподільний диктант

Записати прикметники під диктовку у дві колонки:

1) ті, в яких подвоєння не відбувається;

2) ті, в яких подвоєння відбувається. Полотняний, розумний, глиняний, непримиренний, лляний, голубиний, здоровений, невблаганний, священний, денний, лебединий, шалений, телефонний, старовинний, блаженний, окаянний, вогняний, огненний, рахманний, недоторканний.

Ігрове завдання «Сонячні промінчики»

Розгадати сонячні промені: знайти прикметники з -н- або -нн-, що починаються буквами о, д, т, ч, п, н, с, в і складаються лише із 6 літер.

m146

Ключ. Осиний, денний, тісний, чинний, пінний, шинний, сонний, ванний.

V. Визначення рівня сформованості орфографічних умінь і навичок з теми

Навчальний диктант

Записати текст під диктовку. Виділити слова з орфограмою «Правопис -н- і -нн- у прикметниках», пояснити їх правопис.

Уже давно люди на острові відчували голод. Довгої полярної ночі їм не вистачало харчів.

З великою радістю ждали вони сонця. Хто тільки міг, вийшов на високий горб над берегом моря зустрічати вогняну кулю.

Уже зовсім розвиднілось. Навколо туманного острова лежало скуте кригою море. Далеко на південному обрії чорніла смужка великого суходолу.

Ніхто з тих ескімосів ніколи не був на великому суходолі. Серединою протоки між островом і великим берегом постійна течія літом і взимку з шаленою швидкістю проносила кригу. Жоден сміливець не наважувався перейти той крижаний потік (За М. Трублаїні, 86 сл.).

Пояснити лексичне значення слів ескімос, суходіл. (Ескімоси — народність, що живе в Гренландії, на полярному узбережжі Північної Америки і в північно-східній частині Азії. Суходіл — материк, суша, земля).

Зробити синтаксичний розбір першого речення.

VII. Домашнє завдання

1. Скласти словниковий диктант із 15—20 прикметників на вивчену орфограму.

2. Підготувати усне висловлювання на тему «Використання прикметників для опису предметів, явищ і подій», використовуючи прикметники з -н- і -нн-.

НАПИСАННЯ -Н- І -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *