ЗАМІТКА В ГАЗЕТУ (ІЗ ШКІЛЬНОГО ЖИТТЯ) ІНФОРМАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ (ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ЇЇ ХАРАКТЕРОМ І ЗМІСТОМ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом), українська мова

Хід заняття Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом), українська мова

II. Розвиток безперервної пошукової пізнавальної активності учнів

Актуалізація опорних знань

Замітка — один з основних жанрів журналістики (науки про засоби масової інформації). Які джерела інформації для сучасної людини вам відомі? Розкажіть про них.

Дати відповіді на запитання:

1) Які газети ви знаєте? Які з них читаєте?

2) Хто готує матеріал для газети?

3) Що відомо вам про оформлення газет (ілюстрації, рубрики, шрифти)?

4) Що, крім заміток, міститься в газеті?

Захист індивідуальних творчих робіт, отриманих  заздалегідь

Характер завдання: Проаналізувати зміст вашої улюбленої газети. Що в ній цікавого, корисного, пізнавального?

III. Ознайомлення з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Публіцистика — це секундна стрілка годинника…
Вона фіксує швидкоплинні миттєвості життя, намагається вплинути на його життя.
Г. Марков

IV. Колективна робота з текстом-зразком

Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Виділити мікротеми висловлювання (скласти план).

У МОЄМУ САДУ, НА МОЄМУ ГОРОДІ

Щороку у нашій школі проводиться виставка-конкурс «У моєму саду, на моєму городі», під час якої учні всіх класів виявляють свої творчі здібності.

Кожен може показати зроблене своїми руками. Це може бути фігурка з дерева чи вишивка. А можна принести плоди зі своєї дачі, прикрасивши їх. Особливо мені подобається, коли учні фантазують, роблять з овочів і фруктів різноманітні композиції. Наприклад, «Осінні дари», «Матінка-природа», «Обжинки».

Традиційно осінню виставку відвідують усі: діти, вчителі, батьки, дідусі й бабусі. З кожного класу вибираються два учні-екскурсоводи, які розповідають про вироби та цікаві експонати з овочів і фруктів. На столах можна побачити різні учнівські творіння, почути фантастичні розповіді про них.

Після виставки всі дари природи відправляють до дитячих інтернатів, лікарень.

Сподіваюсь, що і надалі ця традиція житиме в нашій школі.
Післятекстові завдання:

1) Який факт викладено в замітці?

2) Яку роль відіграє заголовок?

3) Слова якого стилю (розмовного, офіційно-ділового, наукового) переважають у тексті?

4) До якого стилю належить висловлювання?

V. Поглиблення відомостей учнів про замітку як жанр мовлення

Опрацювання теоретичного матеріалу

Замітка — коротке повідомлення про якусь подію, що може зацікавити читачів. Вона характеризується стислістю, влучністю мови, а також тим, що в ній завжди ставиться проблема, нерідко міститься заклик, звертання до читача. Характерними рисами замітки є достовірність інформації, чіткість, лаконічність, ясність, актуальність, тактовність викладу.

Замітка висвітлює якийсь новий важливий факт. Автор повідомляє, що відбулося, де, коли, з ким, чому, виділяючи при цьому основну думку.

Основу інформаційної замітки складають факти зі шкільного життя — цікава екскурсія, конкурси, успіхи в навчанні, спортивні досягнення, зустрічі з цікавими людьми, робота гуртка, підготовка до відзначення знаменних дат тощо.

На основі теоретичного матеріалу довести, чи належить текст «У моєму саду, на моєму городі» до замітки. Свою думку обґрунтувати.

VI. Творча робота над заміткою (сприймання, стилістичний аналіз і відтворення)

Прочитати замітку. Визначити тип мовлення. З’ясувати, чи актуальна тема висвітлюється автором у замітці. Яка основна думка висловлювання? Підготувати усний переказ замітки.

ЧИМ Я МОЖУ ДОПОМОГТИ БРАТАМ СВОЇМ МЕНШИМ?

Нещодавно побачила світ Червона книга України, до якої занесено вже близько 100 видів тварин. Ці дані свідчать про те, що чисельність деяких із них у нашій країні постійно зменшується.

Як позбутися цього? Як допомогти братам нашим меншим? Важливим заходом для збереження тварин є створення заповідників. В Україні існують численні заповідники, де охороняються не тільки рослини й тварини, але й ґрунти, повітря, води.

Але охорона тварин — справа не тільки заповідників. Це обов’язок кожного із нас. Так, і я намагаюсь зробити свій внесок у цю добру справу: будую шпаківні, гніздовища, годівнички для птахів.

Нині людина сильна як ніколи. А сильний завжди повинен допомагати слабшому. Пам’ятайте, допомогти природі зобов’язаний кожний!

Бесіда за змістом тексту:

1) Яка проблема висвітлюється в замітці?

2) Які факти покладено в основу замітки?

3) Чи міститься в ній заклик?

4) З якою метою автор використовує питальні речення?

Висловити власне ставлення до порушеної у висловлюванні проблеми.

VIII. Домашнє завдання

Написати невелике висловлювання з теми «Охорона тварин — обов’язок кожного», поклавши в основу достовірну інформацію й виділивши при цьому основну думку.

Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *