НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація знань з теми (відтворення теоретичних відомостей)

Творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати мовчки текст. Визначити, що означає заголовок: тему чи основну думку. З’ясувати стилістичну належність висловлювання.

НАВІЩО ПОТРІБНІ ЗНАННЯ ПРО РЕЧОВИНИ?

Складна газоподібна речовина метан є основною речовиною природного газу, що використовується у газових плитах. Унаслідок його згоряння утворюються вода і вуглекислий газ та виділяється велика кількість тепла. Варто пам’ятати, що метан утворює з повітрям вибухонебезпечні суміші. Тому треба добре закривати газові крани, стежити, щоб не згасало полум’я раніше, ніж буде закритий кран, тримати кватирку на кухні відчиненою.

У побуті ми використовуємо пакети, кришки, посуд, виготовлені з пластмас. Вони легкі й міцні, дешеві й довговічні. Проте мають небажану властивість — деформуються під час нагрівання. Знаючи це, можна запобігти псуванню таких виробів.

Наведені приклади свідчать про те, наскільки важливо знати властивості речовин, щоб успішно користуватися ними (З підручника).

Визначити морфемну будову виділених прикметників. Чи можна вважати їх складними? Свою думку довести.

Лінгвістична діагностика

Пригадати правила правопису складних іменників. Виписати складні прикметники.

Гала-концерт, газетно-журнальний, листоноша, лінгвіст-практик, плодово-ягідний, пішохід, художник-скульптор, хліборізка, тепло-чорний, театр-студія, тележурнал, світло-коричневий, чорногуз, самохід, Лисичка-Сестричка, автомотогурток, легкоатлетичний.

Сформулювати правила вживання дефіса в прикметниках. Свої висновки звірити з поданим теоретичним матеріалом.

Написання складних прикметників

Складні прикметники пишуться

разомчерез дефіс
1)  Якщо утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий (лісостеп);2) якщо утворені від сполучення іменника з прикметником: народнопоетичний (народна поезія);

3) якщо першою частиною є числівник, написаний літерами (семиразовий, дев’ятиповерховий)

1) Якщо утворені від складних іменників, що пишуться через дефіс: генерал-губернаторський (генерал-губернатор);2) якщо утворені від двох, не підпорядкованих одне одному прикметників: мовно-літературний (мовний і літературний);

3) якщо першою частиною є військово-, воєнно-: військово-морський, воєнно-патріотичний;

4) якщо означають відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блакитно-синій, темно-зелений;

5) якщо позначають назви проміжних сторін світу: південно-східний;

6) якщо першою частиною є числівник, написаний цифрами (7-разовий, 9-поверховий)

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Лінгвістична розминка

Клас ділиться на кілька команд, кожна з яких протягом однієї хвилини має скласти й записати складні прикметники з першою частиною науково- (або художньо-). Кожне правильно назване слово оцінюється 1 балом. Перемагає та команда, яка набере найбільшу кількість балів. Матеріал для вчителя

1. Науково-допоміжний, науково-дослідний, науково-експериментальний, науково-інформаційний, науково-історичний, науково-критичний, науково-методичний, науково-організаційний, науково-освітній, науково-педагогічний, науково-пізнавальний, науково-політичний, науково-популярний, науково-практичний, науково-публіцистичний, науково-теоретичний, науково-фантастичний, науково-художній.

2. Художньо-декоративний, художньо-документальний, художньо-естетичний, художньо-історичний, художньо-композиційний, художньо-літературний, художньо-поетичний, художньо-практичний, художньо-публіцистичний, художньо-театральний.

Дослідження-конструювання

Утворити складні прикметники, записавши їх у дві колонки:

1) ті, що пишуться разом;

2) через дефіс. Пояснити правопис. Народний і визвольний, народне господарство, народний і державний, народна розмова, народний обряд, народний і масовий, народознавство, народний і міфологічний.

Визначити спосіб творення складних прикметників.

Робота з деформованим висловлюванням (за варіантами)

Відновити деформоване висловлювання. Записати, визначивши межі речень і розставивши потрібні розділові знаки. Пояснити правопис складних слів.

Варіант 1.

На Запорозькій Січі збиралося багато культурно/освічених людей, серед яких були вихованці (К, к)єво/(М, м)огилянської академії випускники братських шкіл там були свої літо/писці бандуристи поети художники лікарі інженери архітектори запорожці будували на Січі церкви…

Варіант 2.

Славно/звісною є історія козацького флоту, який інколи нараховував до сотні морських чайок це плоско/донне одно/щоглове дерев’яне судно, зроблене з вербової чи липової колоди до якого кріпилося 20—40 весел (За Р. Мовчан).

Навести приклади складних прикметників, що складаються з трьох і більше коренів. Пояснити їх правопис. Наприклад: червоно-зелено-білий, округлояйцеподібний.

Творчий диктант

Записати слова за алфавітом, знявши риску. Пояснити правопис. Виділити прикметники, що пишуться окремо. Свій вибір обґрунтувати.

Абстрактно/конкретний, абсолютно/чистий, багато/віковий, багряно/ синій, березово/сосновий, вершково/шоколадний, взаємно/корисний, вибухо/небезпечний, десяти/поверховий, економіко/правовий, естрадно/цирковий, загально/відомий, книго/друкарський, криво/ногий, курортно/санаторний, лісо/степний, широко/листий, художньо/поетичний, соціально/активний, світло/брунатний.

Матерал для вчителя. Абсолютно чистий, взаємно корисний, соціально активний.

Виділити прикметники, утворені від словосполучення «іменник + прикметник». Зробити їх словотворчий аналіз за зразком.

Зразок.

m147

Творче конструювання

Утворити словосполучення «прикметник + іменник». Пояснити правопис складних прикметників.

(Багряний цвіт) листок, (гострий бік) каміння, (срібна вода) Дніпро, (Давня Русь) література, (приємний, святковий) подія, (шість пелюсток) квітка, (брунатний, сизий) вода, (легка атлетика) крос, (яскраве, синє) небо, (рожевий, бузковий) дим.

Навчальне аудіювання

Виписати складні прикметники з речень, сприйнятих на слух. Пояснити їх правопис.

1) У густому-прегустому лісі, де майже ніколи не появлялися люди, жило поміж корінням дерев плем’я дерев’яних чоловічків (А. Дімаров).

2) Собака Шарко весь чорний, ноги ж унизу білі, ніби взуті у фетрові сап’янці, а над очима — сніжно-білі великі кружальця, що нагадують скельця окулярів (М. Магера).

3) Я закінчив церковно-парафіальну школу (Б. Антоненко-Давидович).

4) Навесні, коли з купин витикаються світло-зелені гривки молоденької осоки, сторож мисливської бази Мартин Скряга бере корзину й чимчикує до болота (І. Шпиталь).

5) Панував тоді в нашому славному золотоверхому Києві князь Володимир (А. Лотоцький).

6) Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж чорноліссям було там чимало й сосон, а вони завжди веселять око тим вічнозеленим убранням! (Олена Пчілка).

Дослідження-відновлення

Відновити складні прикметники, що означають проміжні сторони світу, а також інші географічні назви. Пояснити їх правопис.

Південь, схід; південь, захід; Західна Європа; північ, захід; Середня Азія; Східна Україна; південь, схід; Західна Україна.

Дослідити, чому складний прикметник південно-східний пишеться через дефіс, а південноукраїнський — разом. Свою думку обґрунтувати за допомогою правила.

Пояснити вживання великої і малої літери у словосполученнях Південно-Східна Азія і північно-східний вітер. Навести власні приклади.

Навчальне редагування

Прочитати подані прикметники. З’ясувати суть допущених орфографічних помилок. Записати зредаговані слова.

Українопольський, суспільнокорисний, гірко-кислосолодкий, синю-ваточервоний, сліпо-глухонімий, хитро-мудрий, індивідуальнобригад-ний, фельд-єгельський, транс-атлантичний, пруськоавстрійський.

VI. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію, що вам довелося переїхати до іншого міста і продовжувати навчання в новому класному колективі. Скласти розповідь на тему «Традиції мого класу», використовуючи складні прикметники.

2. Виписати з підручника історії (географії, біології) опис предмета, події чи явища, у якому використовуються складні прикметники. Пояснити їх правопис.

НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *