ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Генералізація знань (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібним на уроці)

Робота над зв’язним висловлюванням (виразне читання тексту вголос)

Прочитати. Визначити основну думку тексту. Стисло переказати його.

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО

Якщо письменники для змалювання предметів, тварин, людей та явищ дійсності використовують мовні засоби, то художники навколишній світ передають по-іншому — фарбами, різноманітними кольорами та відтінками. Окремі кольори самі собою можуть певним чином діяти на людину. Так, яскраві кольори діють активно, при цьому одні збуджують (наприклад, яскраво-червоні), інші — заспокоюють (зелений).

Наші пращури вважають, що кожен колір має своє значення: червоний символізував життя та любов, зелений — життя природи, синій — небо, жовтий — сонце, червоний — горе.

Подібно до звуків у музиці, кольори викликають у людини відповідні почуття і настрій — радісні і веселі, спокійні чи напружені (З газети).
Знайти слова, в яких уживається префікс з- (зі-, с-). Виписати їх, позначити префікси.

Пояснювальне письмо з творчим завданням

Списати, позначаючи значущі частини поданих слів. Усно з’ясувати значення кожного слова, дібравши до нього два-три спільнокореневі. Злива — слива, сварка — зварка, сіпнулася —зігнулася.
Звернути увагу на правопис слів збагнути, скривдити, збагатити, сплітати, зцементувати, схвалити. Пояснити правопис префіксів.
Скласти 3-4 речення, використовуючи слова вправи.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Коментар учителя. У префіксах з- звук [з] може вимовлятися чітко і може, особливо при швидкому темпі мовлення, наближатися: 1) перед глухими [с], [с’], [ц], [ц’],— до [с]; 2) перед [ж], [ч], [ш] — до [ж] або [ш].

Префікс з- передається переважно буквою з: зсунути, зцілити, зчистити. Тільки перед к, п, т, ф, х у цьому префіксі пишеться буква с: сколихнути, сформувати, сподобатися.

Для милозвучності та полегшення вимови між префіксом з- та іншим приголосним з’являється голосний [і]: зіграти, зігнути, зіставити.

Самостійна робота

Списати, додаючи до кожного слова префікс з- (с-, зі-). Позначити орфограми.

Сунути, чистити, ціпити, шукати, формувати, топтати, хвалити, кувати, пиляти, брати, гнути, мліти.

Який висновок можна зробити про вживання префіксів з- (зі-, с-)?

Дослідження-пошук

Виписати з орфографічного словника шість слів з префіксом з- перед коренем, що починається буквою с. Як вони вимовляються? А як пишуться?

Скласти декілька речень, пов’язаних між собою, використовуючи виписані слова.

Розподілити слова й записати у дві колонки:

а) з префіксом з-,

б) з префіксом с-.

Позначити й обґрунтувати орфограми

..полох, ..чавити, ..кидати, ..цілений, ..хвалений, ..фабрикувати, ..лити, ..садити, ..шити, ..палити, ..цідити, ..тиха.

Конструювання фонетичних моделей

Зробити звуковий запис поданих слів. Перед якими приголосними вимова префікса з- розходиться з правописом? У яких випадках зміни у вимові не відбуваються? Чому?

Зчистити, зцементувати, зсипати, зчепити, зцідити, змити, зм’якшити, здерти, зверху, збирати, зшити.
Дібрати до виділених слів антоніми. Пояснити їх правопис.

Прочитати й переписати. Дібрати заголовок

Усередині собор був оздоблений чудовими фресками і пречудовою мозаїкою. Фрески Софійського собору прикрашали цю споруду. Більшість з них присвячена релігійній тематиці. Але є й такі, що зображують свята, ігри, танки, розваги тощо. Серед численних фресок собору особливу увагу привертає груповий портрет сім’ї Ярослава Мудрого: чотири дочки і два сини князя (М. Матвійчук).

Позначити у словах префікси. Назвати правила.

IV. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Назвати особливості вживання префіксів з-, с-.

2. Що слід пам’ятати про вживання префікса зі-?

3. З якою метою використовується чергування префіксів з- (зі-)?

VI. Домашнє завдання

Прочитати. Записати спочатку слова з префіксом з-, с-, потім слова, в яких корінь починається буквами з, с.

Світ, скарб, співати, сказати, змерзлий, зріднитись, стиха, збоку, звіт, зліт, збори, сховати, збережено, зморшка, змій, зміна, злий, знадвору, злочин, змагання, стид, стілець, стикатися, стовбур, ствердно, срібло, ставити, спуск, спрощений, спроста, справа, спосіб, сміливий, смачно, сльоза, зладнати, світлий, звеліти.

ВИМОВА Й НАПИСАННЯ ПРЕФІКСІВ З- (ЗІ-, С-), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *