НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань творчого характеру

Творче дослідження

 Прочитати текст. Визначити його основну думку. З’ясувати стилістичну належність висловлювання.

Оскільки назви населених пунктів (особливо сіл) повторюються, а до того ж мають по кілька близьких варіантів найменування, установити точно, від назви якого саме населеного пункту утворене прізвище, буває важко, а то й неможливо: Заболотний — село Заболоть у Волинській і Житомирській областях, Заболото у Волинській і Львівській, За-болоття у Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернігівській областях.

Завадський — від Завада, Завадів, Завадівка. Цих назв населених пунктів є в Україні — 23, у Польщі, Словаччині (походять від слова завада — перешкода на дорозі).

Прізвище Коцюбинський могло походити від назв сіл Коцюбин-ці й Коцюбинчики; Вербицький — від назв сіл Верба, Верби, Вербичі. Отже, установити щось точно без додаткових відомостей про конкретну родину важко, навіть якщо це прізвище Варшавський або Білостоцький, бо, крім загальновідомих міст з такими назвами, існують ще села й хутори в Польщі та в Україні (А. Коваль).

Дослідити походження вашого прізвища. Воно походить: а) від імені; б) від географічної назви; в) від роду діяльності (назви професії); г) від назви предмета, ознаки, явища та ін.

Провідміняти власне прізвище.

Розподільна робота

Розподілити прізвища учнів вашого класу на дві групи:

1) прізвища іменникового типу;

2) прізвища прикметникового типу. Окремо виписати прізвища іншомовного походження.

Коментар учителя. Українські прізвища відзначаються великою різноманітністю як щодо джерел виникнення, так і щодо граматичної будови. Прізвища належать до розряду іменників, але за походженням, будовою та особливостями відмінювання їх ділять на дві групи: прізвища прикметникового типу та прізвища іменникового типу.

З’ясувати, які прізвища із виписаних не змінюються за відмінками. Пояснити чому.

Вибірково-розподільний диктант

Заповнити таблицю, уписавши подані українські прізвища до відповідної колонки.

Прізвища, що мають форму

якісних прикметників

відносних прикметників

присвійних прикметників

Збанацький, Ільїн, Бідний, Швидкий, Білоцерківський, Сиволозь-кий, Лесів, Яцків, Нижній, Молод, Іванишин, Дячишин, Кузьмин, Добровольський, Бєлий, Крайній, Грицьків, Куций, Чорнявий, Римський.

Утворити від поданих чоловічих прізвищ жіночі. Дослідити, в яких варіантах форми чоловічого й жіночого прізвищ збігаються.

Дослідження-порівняння

Порівняти відмінювання прізвищ прикметникового типу з відмінюванням прикметників. Зробити висновок.

m148

Провідміняти словосполучення цікава хімія і Марія Швидка. Виділити закінчення.

Вибірковий диктант

Виписати прізвища прикметникового типу відомих українських письменників. Доповнити ряд прізвищ відомих вам людей.

Іван Нечуй-Левицький, Тарас Шевченко, Костянтина Галицька, Павло Тичина, Микола Вінграновський, Григір Тютюнник, Богдан-Ігор Анто-нич, Євген Гуцало, Антін Лотоцький, Олена Пчілка, Оксана Сенатович, Василь Симоненко, Леонід Глібов, Михайло Коцюбинський, Олександр Олесь, Панас Мирний.

До виділених прізвищ додати імена по батькові. Поставити ці сполучення в родовому, давальному й місцевому відмінках.

Яка відмінність між такими поняттями, як прізвисько й псевдонім?(Прізвисько — найменування людини, яке вказує на яку-небудь рису її характеру, зовнішності, звичок; псевдонім — вигадане ім’я, прізвище, яким користується письменник, журналіст, актор замість власного прізвища.) Які прізвища серед зазначених у завданні є псевдонімами?

Аналіз мовних явищ на основі тексту

Прочитати вголос текст. Усно переказати висловлювання, давши відповідь на питання Яка причина появи подвійних прізвищ?

У часи Катерини ІІ за великі заслуги перед державою до основного прізвища такої людини додавали найменування, яке нагадувало про ці заслуги (найчастіше це були воєнні заслуги). Так, Суворову за перемогу під Римником було присвоєно звання Римникського, в офіційних паперах писалося Суворов-Римникський. У ХУЛІ ст. таким способом були утворені такі подвійні найменування: Рум’янцев-Задунайський, Долго-рукий-Кримський, Потьомкін-Таврійськ«й, Муравйов-Амурський та ін. У Кутузова виявилося аж три прізвища: Голенищев (предок — Василь Голенище), Кутузов (давній засновник роду — Кутуза), Смоленський (за боротьбу з Наполеоном він дістав почесний титул князя Смоленського) (А. Коваль).

Виписати подвійні прізвища, ужиті в тексті. Пояснити походження першої і другої частин цих прізвищ.

Навести власні приклади подвійних прізвищ відомих вам людей.

Виділене прізвище провідміняти. Виділити закінчення.

Творче конструювання

Від поданих слів утворити прізвища прикметникового типу. За допомогою суфіксів -ов(-ев, -єв), -ськ-(-цьк-).

1) Агафон, Андрій, Роман, Володимир, Гурій, Дмитро, Ярмолай, Ігна-тій, Карпо, Клим, Корній, Лавро, Леон, Назар.

2) Острів, доля, чайка, Китайгород, Завада, Новгород, коваль, Миргород, груша, шанс, глина, качур.

3) Білий,чорнявий,рудий.

До трьох-чотирьох прізвищ додати чоловічі й жіночі імена. Провідміняти їх. Наприклад: Сергій Доляновський — Надія Доляновська.

V. Домашнє завдання

1. Виписати п’ять чоловічих і п’ять жіночих прізвищ прикметникового типу. По одному з кожної групи провідміняти. Виділити закінчення.

2. Скласти 12 запитань з теми «Правопис прикметників» для взаємоперевірки.

НАПИСАННЯ ПРІЗВИЩ ПРИКМЕТНИКОВОЇ ФОРМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *