ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою й завданнями. Оголошення епіграфа уроку

Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті.
М. Бакай

ІV. Сприйняття й усвідомлення теоретичного матеріалу

Творче спостереження з елементами аналізу

Виразно прочитати вірш. Визначити, у яких поетичних рядках міститься основна думка висловлювання. Виписати прийменники зі словами, до яких вони належать.

Є багато країн на землі, Є багато пташок голосних,
В них озера, річки і долини, Любі, милі нам співи пташині,
Є країни великі й малі, Та завжди наймилішими з них
Та найкраща завжди — Батьківщина! Будуть ті, що у рідній країні.
Є багато квіток запашних, І тому найдорожчою нам
Кожна квітка красу свою має, Є і буде у кожну хвилину
Та гарніші завжди поміж них Серед інших країн лиш одна
Ті, що квітнуть у рідному краї. Дорога нам усім Україна!
П. Воронько

Дослідити, з якими самостійними частинами мови можуть уживатися прийменники. З’ясувати, чому ця службова частина мови має саме таку назву.

Указати на відмінки самостійних частин мови, які вживаються з прийменниками.

Колективне опрацювання схеми

Розглянути схему. Визначити, які ознаки властиві прийменнику.

41

За допомогою схеми сформулювати визначення прийменника як службової частини мови. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

Аналіз мовних явищ на основі тексту

Прочитати мовчки текст. Дібрати до нього заголовок, який виражав би тему висловлювання. Виписати словосполучення з прийменниками, указуючи на смислові відношення, виражені за допомогою прийменників.

Привабливого вигляду набирають вулиці й площі наших міст і сіл, подвір’я та присадибні ділянки. Мешканці традиційно вийшли на велику весняну толоку, звільняючи від накопиченого за зиму сміття алеї і парки, сади, узбіччя доріг, розчищаючи канави, обрізуючи сухе гілля дерев, висаджуючи саджанці й кущі. Оновлюються малі архітектурні форми у міських скверах, на автобусних зупинках.

У ході Всеукраїнської акції «Благоустрій України» знаходять свій найкращий вияв притаманні нашому суспільству милосердя і взаємодопомога. Школярі, учні училищ і технікумів, студенти зараз бажані гості соціальних установ, інвалідів, одиноких: перед Великоднем прибирають у їхніх оселях, миють вікна, допомагають полагодити паркани тощо (З газети).

Смислові відношення:

· просторові (місце або напрям дії) — йти до школи, прибирати на подвір’ї;

· часові — після уроків, днів за п’ять;

· причинові — від радості, з журби;

· мети — підготувати для читання;

· допустові — незважаючи на погоду;

· означальні — зошит для малювання;

· об’єктні — спілкування з другом.

Пояснити лексичне значення слова толока (толока — безкоштовна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи, на яку скликають сусідів, родичів, друзів).

З’ясувати, чи можуть прийменники виражати певне значення само­стійно, без повнозначних частин мови.

Дослідження-зіставлення

Прочитати фразеологічні звороти. Пояснити їх значення (за потреби скористатися фразеологічним словником). Записати, утворюючи пари антонімічних фразеологізмів. Виділити в них прийменники.

Народитися під щасливою зіркою; пійматися у лабети; пливти за течією; привертати до себе; прийти на розум; під самісіньким носом; поза очима; без царя в голові.

Відвертати від себе; мати голову на плечах; народитися без сорочки; вилетіти з голови; за тридев’ять земель; пливти проти течії; у вічі; вирватися з лап.

З’ясувати, на які відмінки вказують прийменники.

Дослідити, у яких фразеологізмах прийменники виступають як антонімічні. Увести ці звороти до самостійно складених речень.

Розподільний диктант

Розподілити подані прийменники спочатку на синонімічні, потім — на антонімічні, таким чином утворивши синонімічні й антонімічні ряди прийменників.

Біля, між, над, для, уві, коло, під, від, задля, через, з метою, перед, проміж, із, близько, до, у, край, за, в, з, поміж, крізь, зі, серед, повз.

Скласти з прийменниками одного синонімічного й антонімічного рядів словосполучення. Пояснити службову роль прийменників у них.

VІ. Підсумок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Які частини мови належать до службових?

2. Яка частина мови називається прийменником? У чому полягає його службова функція?

3. З якими самостійними частинами мови вживаються прийменники?

4. Які смислові відношення виражаються за допомогою прийменників? Навести власні приклади.

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти й записати діалог із 8–10 реплік на тему «Видатні українські імена», додержуючись правил пунктуації. Виділити в тексті прийменники, визначити, з якими відмінками вони вживаються.

2. Скласти невеликий твір-роздум у публіцистичному стилі на тему «Як бути корисним суспільству?»

ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *