ГРЕГОР ЗАМЗА ТА ЙОГО РОДИНА. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ КАФКИ, СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ РЕАЛЬНОСТІ ТА МІФОТВОРЧОСТІ У ЙОГО ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його художньому світі, зарубіжна література

У мене немає інтересу до літератури, література — це я сам, це моя кров, і бути іншим не можу…
Ф. Кафка

Перебіг заняття Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його художньому світі, зарубіжна література

Евристична бесіда

 • Ґреґор Замза — головний герой твору Ф. Кафки «Перевтілення». Що з ним сталося?
 • Що вражає в його перевтіленні? (У душі він залишився людиною, яка мислить, страждає .)
 • Як ми дізнаємося про події у творі? (Завдяки опису думок самого героя, фіксуванню «потоку свідомості».)
 • Ким він був до перевтілення?
 • На вашу думку, якою людиною є Ґреґор? («Маленька» людина, непотрібна, сіра, непримітна.)
 • Що ви вважаєте найстрашнішим у творі? (Ніхто з близьких не співчуває нещасному.)
 • Чи мав герой шанси на спасіння? (У казці — так, у творі Кафки — ні, тому що героя оточують байдужі, бездушні, жорстокі люди.)
 • У чому полягає іронія письменника? Чи зменшує вона трагічну силу страждань Ґреґора? (Ґреґор-комаха бореться за суто людські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність; це надає комічної тональності боротьбі, але іронію поєднано з глибоким трагізмом у зображенні людського існування.)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У листі до свого друга Макса Брода Кафка писав: «Жах перед цілковитою самотністю. По суті, самотність стала моєю єдиною метою, моєю великою спокусою…» Що краще для людини: самотність чи родинне життя? Чому люди інколи віддають перевагу самотності? Чи може самотність принести полегшення? Що примушує людину залишитись віч-на-віч і шукати розраду в уявному світі? На ці запитання ми сьогодні спробуємо знайти відповіді.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Постановка та розв’язання проблемних питань (робота в малих групах)

 • За 3-4 хвилини дайте розгорнуту відповідь на поставлене питання.

Картка № 1. Чим займаються члени родини Ґреґора? Яку роль у їхньому змалюванні відіграють художні деталі?

Картка №2. Як реагують оточуючі (мати, батько, сестра, колеги) на перетворення Ґреґора? Наскільки закономірною і природньою є їхня реакція?

Картка № 3. Чи відчув Ґреґор відчуження ще до свого перевтілення? Як уплинула на його взаємини з людьми і світом жахлива пригода?

Картка № 4. Скільки фактичних біографій у Ґреґора Замзи? На які етапи можна розподілити «життя» цього образу? Схарактеризуйте ці етап.

Картка № 5. Чи по-різному сприймають світ Замза-людина і Замза-комаха? Як змінилося світовідчуття героя внаслідок перевтілення?

Картка № 6. Підтвердьте біологічну інволюцію та духовну еволюцію Ґреґора цитатами із тексту Чому ці процеси не збігаються у творі?

Картка № 7. Який момент (або кілька моментів) новели можна вважати психологічною кульмінацією? Яку роль відіграє музика у творі?

Коментар. Робота в малих групах передбачає невеликий обсяг роботи для 2-4 учнів. Учитель регламентує час, відведений на виконання завдання, однак може його продовжити, оскільки під час презентації результатів роботи групи решта груп припиняють діяльність — вони беруть участь в обговоренні проблемного питання, можуть формулювати запитання чи доповнювати відповідь однокласників

2. Бесіда-узагальнення

 • Хто, окрім Ґреґора Замзи, також зазнає трагедії відчуження в новелі? Поясніть свою думку.
 • Чому Ґреґор-комаха спочатку хотів виходити до людей, хоча й соромився свого вигляду, а потім, «як двері стояли відчинені, не користався цього, а, щоб не бачила родина, лежав собі у найтемнішому куточку кімнати»? Опишіть внутрішній стан персонажа.
 • Яке значення в новелі має переплетіння дійсного й уявного, свідомого й підсвідомого, сну й реальності?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

1. Інтерактивний прийом «Обмін думками» (див. с. 27 цього посібника)

2. Слово вчителя (узагальнення)

— Абсолютно чорно-білу оповідь не прикрашає жодна метафора, тож дозволимо собі прикрасити її надією. Франц Кафка своїм твором наче закликає: «Думайте про ближнього з любов’ю — тільки тоді можна вирватися з лабіринту перевтілень». Письменник змальовує відчуженість людей, їхню байдужість і душевну черствість, відсутність щирості у взаєминах навіть між найріднішими Геніальність Кафки полягає в тому, що він показав людям те, чого ми уникаємо,— факт людської самотності. Нерозуміння, гіркий смак життя, неможливість взаємин з родиною, сірий надокучливий дощ за вікном — таким є життя «маленької людини».

Особливості стилю австрійського письменника-модерніста Ф. Кафки

 • Поєднання реальності та міфотворчості.
 • Підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій.
 • Гротескове відтворення трагізму буття «маленької людини».

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати твір-мініатюру на одну з тем: «Над чим змусив мене замислитися Франц Кафка», «Що означає “бути самотнім”?», «Діалог з Францом Кафкою», «Художній світ Кафки», «“Перевтілення” — новела-попередження».

2. Повторити вивчене, підготуватися до контрольної роботи.

Грегор Замза та його родина. Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його художньому світі, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *