Є. ПЛУЖНИК. «ВЧИСЬ У ПРИРОДИ ТВОРЧОГО СПОКОЮ…», «НІЧ… А ЧОВЕН — ЯК СРІБНИЙ ПТАХ!», «РІЧНИЙ ПІСОК…». УРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДУШЕВНОГО СТАНУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, МИТЬ І ВІЧНІСТЬ У ЧУТТЄВОМУ ВИРАЖЕННІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Є. ПЛУЖНИК. «ВЧИСЬ У ПРИРОДИ ТВОРЧОГО СПОКОЮ…», «НІЧ… А ЧОВЕН — ЯК СРІБНИЙ ПТАХ!», «РІЧНИЙ ПІСОК…». УРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДУШЕВНОГО СТАНУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, МИТЬ І ВІЧНІСТЬ У ЧУТТЄВОМУ ВИРАЖЕННІ, українська література

Хід заняття Є. ПЛУЖНИК. «ВЧИСЬ У ПРИРОДИ ТВОРЧОГО СПОКОЮ…», «НІЧ… А ЧОВЕН — ЯК СРІБНИЙ ПТАХ!», «РІЧНИЙ ПІСОК…». УРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДУШЕВНОГО СТАНУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, МИТЬ І ВІЧНІСТЬ У ЧУТТЄВОМУ ВИРАЖЕННІ, українська література

ІІІ. Перевірка, оцінка й корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь

1. «Міні-інтерв’ю». Робота в парах («журналіст» — « письменник»)
У діалозі повинно бути 4–5 питань. Кожна наступна пара учнів питання, що вже прозвучали, повторювати не може.
Наприклад:
— Євгене Павловичу, де й коли ви народилися?
— Я народився 26 грудня 1898 року в слобідці Кантемирівка Богучарського повіту Воронезької губернії в сім’ї дрібного торгівця.
— Скажіть, будь ласка, у яких навчальних закладах Ви навчалися?
— Учився в сільській школі, потім у кількох гімназіях — у Богучарі, Ростові, Боброві, у Київському ветеринарно-зоотехнічному інституті, пізніше — у Київському музично-драматичному інституті ім. М. Лисенка.

— У діяльності яких організацій Ви брали участь?
— В Асоціації письменників (Аспис), що об’єднувала тоді всю «непролетарську» літературу Києва, пізніше став членом письменницької групи «Ланка», яка 1926 р. перетворилася на «Марс» (Майстерня революційного слова).
— Де й коли були опубліковані Ваші перші українські вірші?
— Перші українські вірші були опубліковані 1923 р. в київському журналі «Глобус» під псевдонімом Кантемирянин (від назви рідного села).

2. Письмова робота за картками. Заповнити анкету письменника

3. Повідомлення про річища модерних стильових течій, у яких розвивався талант поета

1-й учень. Плужник — митець-експресіоніст. Для нього світ позначений людськими стражданнями, болями, невинними смертями. Про громадянську війну в Україні він пише як про вселюдське лихо, всесвітні суспільні катаклізми. У центрі його ліричних мініатюр — картини розстрілів, безжально обірваного молодого життя, трагічна доля людини, безглуздя ситуації, коли брат убиває брата. З глибоким психологізмом змальовує епізоди розстрілів, спричинених «тотальною», «звичною жорстокістю», дією антигуманних сил.
У річищі поетики експресіонізму Є. Плужник нехтує конкретним на користь узагальнення, майже алегорії. Експресіоністська поезія Плужника будувалась, за словами М. Рильського, на поетиці «короткого удару», щоб такими емоційно разючими образами передати жахливу руїну України. Цим він нагадує Василя Стефаника.

2-й учень. Євген Плужник мав могутній талант лірика, щоб замикатися лише в експресіонізмі. Придивлявся він до поетики імпресіоністів та неокласиків. Тому його творчій манері притаманні, за словами Миколи Бажана, філігранна витонченість образів, досконалість побудови поезій, інтелектуальна гра нюансами емоційної та звукової сфери.

Збірки поета відбивають його тяжіння до філософії екзистенціалізму, що почала формуватися в Європі. У його творах категорії самотності, страху та страждання покликані висвітлити антигуманність світу, пояснити, чому життя гірке й знецінене, яке місце людини в історії, підказати духовні орієнтири. Сила Плужника-екзистенціаліста — в гуманізмі, стоїцизмі, увазі до інтенсивного духовного життя людини, у порушенні важливих і хвилюючих проблем буття людини XX ст.

3-й учень. Фахова критика не без підстав назвала Є. Плужника «найвидатнішим майстром імпресіоністичної поезії ХХ сторіччя». Справді, деякі риси імпресіонізму, як, наприклад, інтелектуальна гра на нюансах емоцій, уникання дієслів, пуантилізм тощо, зразу помітні в поезії Плужника. Проте, є в нього й нетипові для імпресіонізму риси, як-от прагнення до мужнього ясного погляду на явища, конкретність образу, нахил до звичайної розмовної прози, рівновага ритмічних і смислових елементів. Та всі ті засоби Є. Плужник не запозичив як цілісні системи, а взяв їх, як окремі прийоми для власної оригінальної системи. Плужників поетичний лаконізм родиться із прагнення вилущити ядро, суть речі, дійти до найістотнішого, вирвати голу правду із лахміття масок і фальшу, здобути артистичну природність і підняти весь дійсний вантаж свого дня й своєї доби. Євген Плужник — поет, який, не впадаючи в пафос, зумів в екстремальних умовах зберегти природний тон.
А там, де був ризик зриву, навчився мовчати між рядками так, як це уміють тільки майстри першої руки.

4. Повідомлення про цікаві факти біографії письменника
Плужник усе життя повторював наче заклинання слова спокій, щирість і їх похідні. Обов’язковими у його аутотренінгу стали витримка, розважливість, той недемонстративний стоїцизм, що не зрадив йому і в останні хвилини життя.
Є. Плужник помер у соловецькій тюремній лікарні. Перед смертю розпорядився, щоб його верхній одяг і пальто передали тим, до кого він прихилявся, хоч знав, що його побажання не буде виконано. Передбачив наближення смерті. Попросив у санітара води: «…вмиюся, пригадаю Дніпро і вмру».
Зі спогадів того санітара: «Плужник повільно вмочив праву руку, підніс її до чола і так тримав її якийсь час, закривши очі — як людина, що пригадує; потім знову вмочив пальці обох рук у воду і слабо потер їх одну об одну.
Потім обтерся рушником, що його я подав, — так само повільно, мляво.
Я поміг йому лягти і закритися коцами до підборіддя; взяв миску і відійшов з нею. По якійсь хвилині-двох я знову був коло ліжка. Письменник уже не дихав…» (Євген Плужник. Три збірки. — Мюнхен, Інститут літератури ім. Михайла Ореста, 1979)

IV. Сприйняття й засвоєння школярами нового матеріалу

1. Слово вчителя
Наступна книга «Рання осінь» відрізняється від «Днів» своєю тональністю, у ній менше трагізму й мотивів жертовності. Здебільшого це коротенькі віршіроздуми, мета яких — знайти позицію й певний спокій у житті. Часто це була позиція самітника та відлюдника, людини хворої, яка має багато часу на міркування й мало практично діє. Звичайно, наш сучасник не поділятиме цієї позиції. Але в «Ранній осені» ми знаходимо іскри справжньої поезії, які можуть вдовольнити найтонших поціновувачів.
Є. Плужник ніколи не був ворожий новому ладові, а його інтелігентські побоювання нівеляції індивідуальності були безпідставними. У кращих віршах він розуміє це:
Шлях до останньої межі,
Свій коротенький перейшовши,
Не нарікатиму, — я жив!
До цієї збірки входить поезія «Вчись у природи творчого спокою».

2. Виразне читання поезії

3. Бесіда за прочитаним

4. Коментар учителя

5. Розповідь про останню збірку поезій Є. Плужника «Рівновага»
Не побачила світу і третя книга віршів Є. Плужника «Рівновага» (1933).
Рукопис її зберігся завдяки дружині письменника та був вивезений за кордон і надрукований там 12 років після смерті поета, а тепер основні вірші з неї надруковані у «Вибраних поезіях». Остання збірка поезій Є. Плужника «Рівновага» — це є документ перемоги «духової людини», що серед бурхливої доби знайшла собі «тишу», душевну рівновагу, певність своєї правди, красу «світу єдиного», серед загального розпаду — «міцний зв’язок між днем біжучим і простором часу». Так, Є. Плужник — син свого часу. Він, попри всі
перешкоди, ішов до осягнення мудрості віку. Шкода, що передчасна смерть спинила його «на повороті до мети». Вірш, що ввійшов до збірки «Рівновага» — «Ніч.., а човен — як срібний птах!..» — це мариністично-символічна поетична мініатюра, сповнена неоромантичного світовідчування. Вона нагадує симфонію, у якій почуття ліричного героя й морські краєвиди зливаються в один візерунок, характеризують макрокосмос і мікрокосмос душі ліричного героя, його бунтівливу вдачу. Водночас морська стихія є втіленням вічності,
що підносить душу людини до космічних вершин, до абсолюту світла: «Злітай, душе! І, мов нове світило, // Осяй глибини й простори ці!».

6. Виразне читання поезії напам’ять одним із підготовлених учнів

7. Бесіда з елементами дискусії
• Чим саме поезія Є. Плужника споріднюється із поезіями романтиків? (Пафосом пошуку, неспокою, захопленням гармонією космічної сфери й морської стихії)
• Доведіть, що ще в романтиків образ човна набув символічності й позначав долю людини в бурхливому морі життя. (Такий образ наявний в «Абідоській нареченій» Джорджа Байрона, «Парусі» Михайла Лермонтова, «Човнику» Віктора Забіли, «Човні» Євгена Гребінки, у поезії «Вітер з гаєм розмовляє» Тараса Шевченка, в яких він є символом свободи самотньої людини)
• Яким новим змістом наповнює митець образ човна? (Човен уподібнюється до срібного птаха, стає другим «я» митця)
• Доведіть, що у вірші Є. Плужника конкретна картина ночі на човні поєднується з алегоричною.
• Перечитайте поезію, зверніть увагу на розділові знаки. Яку роль відіграє кількаразове вживання трьох крапок? (За допомогою трьох крапок автор передає глибоке внутрішнє хвилювання ліричного героя)
• Порівняйте поезію Є. Плужника «Ніч.., а човен — як срібний птах!..» з віршем П. Тичини «Не Зевс, не Пан…». (Як і Тичина, Плужник у своєму обожненні Всесвіту й природи доходить до пантеїзму, до космічного виміру нової людини. Таким же радісним світосприйманням, захопленням красою)

8. Індивідуальне письмове завдання за поезію Є. Плужника «Ніч.., а човен — як срібний птах!..»

9. Слово вчителя
Глибокий світ почуттів відображає любовна лірика Є. Плужника. Для поета кохання — дарунок долі, одне з життєстверджуючих начал буття, яке вимагає від людини самовдосконалення, творчості й внутрішньої свободи. Справжня любов наснажується високими духовними цінностями, адже потребує «живої душі», «гарячого серця», самовідданості, готовності до дії й самозречення, тривоги й піклування. Особиста драматична доля письменника наклала відбиток на його лірику, тому поезії Плужника відтінюють гіркі, позбавлені романтики реалії тяжко хворої людини, сірі лікарняні будні, боротьбу за життя.
Однак його вірші не стали інтимним щоденником спаленої болем і коханням людини, її розпачу, страху за спливаючим щастям, ревнощів, безнадії.
Навпаки, інтимна лірика поета складна за своєю внутрішньою структурою, адже в ній відтворено боротьбу різних начал, різних «голосів» у душі ліричного героя. У цих поезіях Є. Плужника сильним є елегійне начало душевних дисонансів, сум’яття, спогадів, але перемагає в них глибока щирість ліричного героя, відчуття щастя й гармонії, довіри й добра.

10. Ідейно-художній аналіз поезії «Річний пісок слідок ноги твоєї» (із збірки «Рання осінь»)
• Визначте жанр поезії. (За жанром ця поезія нагадує класичну любовну елегію)
• Яку роль відіграє опис природи в поезії? (Ліричний сюжет розгортається на тлі мальовничої природи, яка відтінює душевні почуття й сум’яття героя)
• На основі чого побудовано елегію? (Елегія будується як спогад-рефлексія)
• Який образ обожнюється ліричним героєм, стає особливо дорогим і рідним. (Образ коханої)
• Які перетинаються два часові пласти буття героя й протилежні душевні стани? (Недавні щасливі дні й піднесені почуття, які він пережив тоді, коли поряд із ним була кохана, й жаль, душевний біль за неповоротно втраченим відчуттям краси, гармонії у світі та душі)
• Проаналізуйте почуття й настрій ліричного героя. (Ліричний герой Є. Плужника занурюється у світ душевних переживань, у психологічні переливи, в уяві звертаючись до коханої, ведучи з нею розмову, мов сповідаючись їй)
• Зачитайте рядки, які є філософськими роздумами над плинністю і вічністю буття («Бо я дивлюсь і бачу: все навіки // На цій осінній лагідній землі, // І твій слідок малий — такий великий, // Що я тобі й сказати б не зумів!»)
• Доведіть, що конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу. (В уяві ліричного героя конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу, бо стає «великим», тобто дорогим, неповторним, як слід богині, самого життя. Це символ вічної краси й кохання, який бентежитиме душу завжди)

11. Творче завдання

V. Осмислення, узагальнення й систематизація нових знань

1. Слово вчителя

Лірика Є. Плужника наповнена внутрішнім горінням і відзначається філігранною витонченістю думки й почуття, образів і жанрових форм. Його поетичний словник і тропи, на перший погляд, «прості», уживаються звичайні поняття, але за цією звичайністю постає конденсована сила образів, експресія почуттів. Мистецька довершеність досягається своїм баченням світу й людини у ньому, внутрішньою цілісністю переживань та напруженістю думок, що, немов вулкан, виштовхують хвилями спресовану енергію, вольовий порив, які концентричними колами розгортаються в художньому світі митця. Не випадково Микола Бажан поетичну творчість цього поета відніс до найбільших і найдорожчих духовних цінностей української літератури XX століття.

2. Евристична бесіда

3. Самостійна робота
1. Знайдіть відповідність між назвами збірок Є Плужника та роками їх написання.
1926 р. «Рання осінь»
1933 р. «Рівновага»
1927 р. «Дні»
2. Поясніть символіку назв поетичних збірок Є. Плужника.
3. Назвіть, у яких жанрах працював письменник.

VII. Домашнє завдання
1. Вивчити напам’ять одну з поезій Є. Плужника (на вибір).
2. Порівняти пейзажну лірику Є. Плужника та поезії П. Тичини «З кримського циклу».
3. Написати есе на тему: «Євген Плужник — найвидатніший митець національного відродження».

Є. ПЛУЖНИК. «ВЧИСЬ У ПРИРОДИ ТВОРЧОГО СПОКОЮ…», «НІЧ… А ЧОВЕН — ЯК СРІБНИЙ ПТАХ!», «РІЧНИЙ ПІСОК…». УРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДУШЕВНОГО СТАНУ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, МИТЬ І ВІЧНІСТЬ У ЧУТТЄВОМУ ВИРАЖЕННІ, українська література

Повернутися на сторінку Українська література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *