ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати уривок із повісті В. Нестайка. Пригадати, з якого він твору. Про що розповідається в тексті? Визначити тему й основну думку.

Шостий «Б» готувався до президентських виборів. Кандидатів було дев’ять. Але семеро з них були нещасні самови-суванці, які жодних шансів не мали. Ми їх навіть не називатимемо. Реальних претиндентів було двоє — Вовочка Таратута і Боря Бородавко. Вовочка був білявий, кирпатий, веснянкуватий з щербатим зубом. І дуже симпатичний. Усі в класі його любили. Особливо за те, що він увесь час розповідав анекдоти про Вовочку і підсміювався сам із себе, наче то він був героєм тих анекдотів. Але у Вовочки був один серйозний недолік — Вовочка був ледар. Замість того щоб виконувати домашні завдання, він дивився телевізор. А контролювати його було нікому — батьки цілий день працювали. Тому у Вовоччи-ному щоденнику раз у раз проскакували то двійки, а то й одиниці… (В. Нестайко).

Дібрати заголовок до тексту. Пояснити свій вибір.

Знайти числівники. На що вони вказують? Яку синтаксичну роль виконують у реченні?

Визначити, до якої частини мови належать виділені в тексті слова. Відповідь прокоментуйте.

Лінгвістична гра

У кожному ряді слів сховалися «зайві». Списати, підкреслюючи їх, обґрунтувати свою думку. До якої частини мови належать ці слова?

1) Чотири, один, п’ятірка, шостий.

2) Ходять, п’ять, сидять, стояти.

3) Восьмий, далекий, восьмиповерховий, давній.

4) Два, двійня, двійка, дворіччя.

5) Сорока, рушниця, мішок, сорок.

6) Бігти, червоніти, їсти, п’ятий.

7) Дев’яносто, сто, двадцять, другий.

З одним із числівників скласти речення, зробити синтаксичний розбір.

У виділених словах пояснити вживання апострофа.

Дослідження — творче спостереження

Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. До якого стилю належить текст? Аргументувати свою відповідь.

Слово сорок влилося в лави числівників і почуває себе в цьому середовищі вельми добре. Тепер уже не звертають уваги на його неподібність до інших числівників, які вишиковуються у шеренги чисел разом з ним. Числівник сорок, як і п’ять, походить від іменника. Гадаю, що походження цього числівника можна пояснити так. У давні часи в’язка білячих шкурок кількістю чотири десятки була своєрідною «ходячою монетою». Її завжди тримали в мішку, який називався сорок. Поступово назва мішка стала сприйматися як число 40. І якщо числівник сорок був раніше іменником, то він трохи зберіг іменникову властивість поєднуватися з родовим відмінком залежного іменника: Сорок хлопчиків співали пісню; Письменник написав сорок повістей…(/. Вихованець).

Назвати числівники. Визначити їх синтаксичну роль у реченнях.

Творче конструювання

Прочитати. Утворити з кожної групи слів речення, поставивши слова в потрібній формі.

1) П’ять, хлопці, іти, ліс.

2) Четвірка, гребці, почати, тренування.

3) Десять, три, остача, ділиться.

4) Четвірка, диктант, бути, засмучений.

5) Сотня, бути, підрозділ, козацький, військо.

Поміркувати, чи можна було б скласти речення, не використовуючи числівники. Що зміниться при цьому? Навести приклади.

Зробити словотворчий розбір виділеного слова. До слова засмучений дібрати синоніми.

Робота з таблицею із застосуванням ситуативного завдання

Розглянути таблицю і дати відповіді на питання:

1. Що називається числівником?

2. На які питання відповідає числівник?

3. Які має розряди за значенням?

4. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?

Що означає

На які питання відповідає

Які має розряди за значенням

Яку синтаксичну роль виконує

Число або кількістьСкільки?Кількісні (змінюються за відмінками)Підмет, іменна частина складеного присудка, додаток, означення
Порядок при лічбіКотрий?Порядкові (змінюються за числами, родами, відмінками)Означення, присудок

Уявити ситуацію, що вам доручили скласти повідомлення учням 6 класу про числівник як частину мови. Скласти зв’язне висловлювання і розказати своїм однокласникам.

Завдання на збагачення словника учнів засобами народної творчості

Прочитати вголос прислів’я та образні народні порівняння своєму однокласникові. Запитати його про зміст кожного з них і висловити власну думку.

1) Говорить так, як 3 дні хліба не їв.

2) Працює до 7 поту.

3) Грати 1 скрипку.

4) 7 1 не чекають.

5) У 3 дуги зігнути.

6) Робить 5 через 10.

7) Знаю, як свої 5 пальців.

8) 7 мішків гречаної вовни.

9) До 1 грому земля не розмерзається.

10) 7 літ мак не родив, і голоду не було.

11) Заробив у пана плату: з 4 дощок хату.

12) 1 рукою в долоні не заплещеш.

13) 7 п’ятниць на тиждень (Нар. творчість).

Списати прислів’я та образні народні порівняння, замінюючи цифри словами.

Продовжити ряд прислів’їв та образних народних порівнянь з числівниками декількома власними.

Коментар учителя. Увага! Слова десяток, сотня, половина, чверть — не числівники, вони належать до іменників: мають рід, змінюються за числами, належать до певної відміни і групи.

Дослідження-зіставлення з елементами творчого конструювання

Прочитати сполучення числівників з іншими частинами мови у двох стовпчиках. Запам’ятати вживання числівників у другому.

Культура мовлення

Як трапляється

Як потрібно

Біля 5 грамів

У двох словах

Другим разом

З однієї (другої) сторони

7 метрів у секунду

Написав три строчки (стрічки)

Пів другого

У четвертій степені

Більша половина

Близько (приблизно) 5 грамів

Двома словами

Іншим разом

З одного (іншого) боку

7 метрів за секунду

Написав три рядки

Пів на другу

У четвертому ступені

Більше половини, значна частина

Скласти з виділеними словами речення. Визначити їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Відповідь аргументувати.

V. Оформлення систематизованих знань з теми

Прослухати теоретичний матеріал і скласти усну розповідь про числівник як частину мови. Навести власні приклади. Коментар учителя. Ми ознайомилися з частиною мови, що дає кількісну характеристику предмета — числівником. Числівник — це повнозначна самостійна частина мови, що називає кількість предметів (кількісні числівники) або порядок їх при лічбі (порядкові числівники) й відповідає на питання скільки? котрий? (двадцять років, перший автомобіль).

Як і інші самостійні частини мови, числівник змінюється за родами, числами, відмінками.

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові — за числами, родами, відмінками так само, як і прикметники: перший хлопець, перша книга, перше вікно; перший-ліпший день, перша-ліпша тарілка, перше-ліпше дерево, перші-ліпші ковзани. Такі ж ознаки має й числівник один: один хлопець, одна дівчина. Усі числівники (що характерно для всіх іменних частин мови) відмінюються за відмінками. Але півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало — невідмінювані.

Зверніть увагу, що деякі числівники мають рід, але не змінюються за родами: тисяча, мільйон, мільярд.

Числівники мають два числа: однину і множину. Два числа мають усі порядкові числівники, а також власне кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон. Числівники можуть використовуватися у формі множини, коли вони пов’язані з іменником: одні ножиці, одні граблі, або іменником, що означає парний предмет: одні черевики, одні шкарпетки.

Окрім того, числівники несуть повну інформацію лише у поєднанні з іменниками. Без них утрачається конкретне значення (шість і шість хлопців).

Числівник виконує різні синтаксичні функції. Він може виступати в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення: Директор нагородив п’ятьох учнів; Троє дівчаток стоять біля класу; Ми пишаємося двома хлопчиками; Дев’ять школярів працювали у саду.

VI. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Яка частина мови називається числівником?

2. Які особливості мають числівники при визначенні роду, числа й відмінка?

3. Які числівники називаються кількісними, а які — порядковими? Навести приклади.

4. Яку синтаксичну функцію виконують числівники в реченні?

5. Назвати числівники, що не змінюються за родами, числами й відмінками.

6. До якої частини мови належать слова десяток, сотня, половина, чверть?

VII. Домашнє завдання

Скласти діалог на тему «Мій друг», використовуючи числівники. Зробити висновок про те, що нового ви дізналися про свого друга — його хобі (яке-небудь захоплення, улюблене заняття на дозвіллі), улюблені й неулюблені справи, стосунки з однокласниками, в родині тощо.

ЧИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *