НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Усвідомлення і сприйняття теоретичного матеріалу

Коментар. За способом творення (або походженням) усі прийменники поділяються на непохідні й похідні.

До непохідних належать прийменники в, на, від, до, при, під, з, за, над, через та ін., походження яких визначити неможливо. Похідні прийменники утворені шляхом складання кількох непохідних прийменників (посеред → по + серед; з-за → з + за) або переходу самостійних частин мови в прийменники (край, близько, відповідно до).

Колективне опрацювання схеми

Способи творення похідних прийменників

44

Аналіз мовних явищ на основі тексту

Прочитати текст. Що нового ви дізналися про Пересопницьке Євангеліє? Підготувати усний переказ прочитаного.

Чи знаєте ви, яка стародавня книга лежить перед Президентом під час складання ним присяги на вірність України? Книга ця, без перебільшення, національна святиня — Пересопницьке Євангеліє. Народилася вона в середині ХVІ ст. і є першим перекладом Святого Письма українською мовою. Копітка праця перекладача й переписувача тривала впродовж 1556–1561 років. Історія зберегла імена творців Пересопницького Євангелія. Обидва вони, Григорій і Михайло, були ченцями пересопницького Пречистенського монастиря. Про їхнє надзвичайне обдаровання свідчить сама книга: протягом чотирьох з половиною століть вона не перестає дивувати справді нетлінною красою (За В. Власовим).

Виписати прийменники. З’ясувати, до якої групи за походженням (непохідних чи похідних) належать виділені прийменники. Свої міркування зіставити з теоретичним матеріалом підручника.

У сполученні під час складання замінити прийменник синонімічним похідним, а у сполученні впродовж 1556–1561 років — синонімічним непохідним.

ІV. Виконання системи завдань творчого характеру

Вибіркова робота з елементами аналізу

Виписати прислів’я, у яких уживаються похідні прийменники. Визначити спосіб їх творення.

1) Не всяка дорога проходить коло села.
2) Коли не таланить, то й серед битого шляху обламаєшся.
3) І найсолодший хліб на чужині бажаного смаку не має.
4) З чужим і посеред села розставайся.
5) Для проханого гостя багато треба.
6) Далеко, як від землі до неба.
7) Треба все робити задля того, щоб заможно жити.
8) У процесі роботи час швидко минає (Нар. творчість).

З’ясувати, у якому відмінку стоять слова, ужиті з похідними й непохідними прийменниками.

До похідних прийменників дібрати синонімічні непохідні.

Дослідження-зіставлення

Порівняти виділені в реченнях співзвучні слова. Пояснити, які з них належать до самостійних частин мови, а які — до похідних прийменників.

1) Тихо навколо. — Навколо школи учні висадили квітник.
2) Кінець — ділу вінець (Нар. творчість). — Сидить батько кінець стола, на руки схилився (Т. Шевченко).
3) Пісня лунала десь зовсім близько. — Василько стояв близько вікна.
4) Зошит покреслено впоперек. — Рибалки пливли на човні впоперек річки.

З’ясувати, як можна відрізнити похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників.

Коментар. Слід відрізняти похідні прийменники від омонімічних іменників і прислівників. Наприклад: коло (іменник) і коло (прийменник), навкруги (прислівник) і навкруги (прийменник).

Похідні прийменники, на відміну від однозвучних іменників і прислівників, не виражають самостійного лексичного значення, а лише вказують на певні смислові відношення у сполученні з іменниками, числівниками або займенниками. Наприклад, у реченні Верба товста, та всередині пуста (Нар. творчість) прислівник усередині характеризує дію за місцем, де виконується процес. А в реченні Усі процеси були сховані всередині приладів (Ю. Шовкуненко) похідний прийменник усередині вказує на просторові відношення лише в поєднанні з іменником.

Коментоване письмо

Записати сполучення слів. Виділити в них похідні прийменники. Запам’ятати їх правопис.

Незважаючи на зауваження, згідно з розпорядженням, відповідно до графіка, протягом тижня, у зв’язку з хворобою, з метою відновлення, під час засідання, у процесі обговорення, на чолі з керівником, за винятком спортсменів, незалежно від умов.

Поміркувати, якому стилю властиве вживання подібних мовних зворотів, до складу яких входять похідні прийменники.

Пошуково-вибірковий диктант

Прочитати речення. З’ясувати їх стильову належність. Свою думку довести. Виписати похідні прийменники, згрупувавши їх за способом творення.

1) У нашій Галактиці зорі розташовані нерівномірно, їх найбільше навколо її центра, де сила тяжіння максимальна.
2) Неозброєним оком на нічному небозводі можна побачити близько 2000 зірок.
3) Окремі сузір’я можна спостерігати на нічному небі протягом усього року, їх називають навколополярними.
4) Зорі в сузір’ях ніяк не пов’язані поміж собою ні в просторі, ні в часі.
5) Комета складається з «голови» і «хвоста», який стає яскравим та довгим у період наближення її до Сонця.
6) Минають тисячі років, і голова комети зменшується за рахунок танення льоду.
7) Унаслідок досліджень учені дійшли висновку, що у Всесвіті, крім видимих небесних тіл, є космічні промені, що заповнюють міжзоряний простір (З підручника географії).

Назвати непохідні прийменники. Визначити, з якими відмінками іменників вони вживаються.

Творче конструювання

З поданими словами скласти й записати речення. З’ясувати синтаксичну роль цих омонімічних слів. Указати на відмінки іменників або займенників, з якими вжито похідні прийменники.

Край (іменник) — край (прийменник); коло (іменник) — коло (прийменник); протягом (іменник у формі орудного відмінка) — протягом (прийменник); назустріч (прислівник) — назустріч (прийменник); навколо (прислівник) — навколо (прийменник).

V. Узагальнення й систематизація вивченого з теми

Ігрове завдання «Розв’яжи кросворд»

Уписати по горизонталі похідні прийменники відповідно до поданих характеристик і прочитати у виділеному вертикальному рядку назву однієї із службових частин мови.

1. Омонімічний іменник час із непохідним прийменником, антонімічним прийменнику над.
2. Поєднання омонімічного іменника привід у формі родового відмінка однини і прийменника з.
3. Поєднання омонімічного іменника випадок у формі знахідного відмінка однини й прийменника на.
4. Прийменник, що вказує на місцезнаходження предмета поблизу іншого, синонімічний прийменникам біля, коло.
5. Омонімічний іменник мета у формі орудного відмінка однини із прийменником з.
6. Прийменник, що вживається для позначення предметів, явищ, понять, які не беруться до уваги під час розгортання дій.
7. Омонімічний прислівник відповідно з прийменником до.
8. Прийменник, що вживається для позначення предметів, явищ, понять, усупереч яким відбувається дія.
9. Омонімічний іменник вигляд у формі давального відмінка однини із прийменником у.
10. Поєднання омонімічного іменника зв’язок у формі давального відмінка однини з прийменниками у і з.

45

Ключ. 1. Під час. 2. З приводу. 3. На випадок. 4. Край. 5. З метою. 6. Незважаючи на. 7. Відповідно до. 8. Незалежно від. 9. У вигляді. 10. У зв’язку з. Ключове слово — прийменник

Запам’ятати правопис похідних прийменників. Із 2–3 прийменниками скласти речення.

Дослідити, який похідний прийменник за способом творення є «зайвим». Пояснити чому.

VІІ. Домашнє завдання

1. Скласти заяву (або пояснювальну записку), використовуючи похідні прийменники незважаючи на, згідно з, відповідно до, у зв’язку з, у процесі, незалежно від.

2. Виписати з підручника історії або географії 4–5 речень із похідними прийменниками, утвореними різними способами.

3. Скласти розповідь про історію становлення свого регіону (області, міста, села) у науково-популярному стилі, використовуючи непохідні й похідні прийменники.

НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *