ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ (НА ПОЗНАЧЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ) І ПОРЯДКОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ (НА ПОЗНАЧЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ) І ПОРЯДКОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ (НА ПОЗНАЧЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ) І ПОРЯДКОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Спостереження над мовним матеріалом

Прослухати текст. Визначити тему й основну думку. Подумати, чому автор так назвав цей текст. Що відбиває заголовок?

СІМ ПОКОЛІНЬ

Колись в українців було звичаєве правило, що зобов’язувало кожного знати свій рід до сьомого коліна. Перше коліно — я; друге — батько й мати; в третьому — два дідусі і дві бабусі; в четвертому — чотири прадіди й чотири бабусі; в п’ятому — вісім прапрадідів і вісім прапра-бабусь; у шостому — шістнадцять пращурів, шістнадцять пращурок; у сьомому коліні ми нараховуємо тридцять два прапращури і стільки ж прапращурок. Отже, на дереві твого роду тридцять дві гілки материнських і тридцять дві — бітьківських. Разом — шістдесят чотири (З календаря).

Виписати числівники. Що вони означають? Поставивши до них запитання, з’ясувати, на що вони вказують. Які, на вашу думку, числівники можна віднести до простих, до складних, а які — до складених? Відповідь аргументувати.

Зробити синтаксичний розбір останнього речення.

Дослідження-пошук

Прочитати групи слів. Виписати числівники. Пояснити свій вибір. Яким принципом ви керувалися?

Один, одинак, одинокий, однолітній, одиниця, перший, першість, первісний; два, двоякий, подвійний, подвоїти, двоє, двоїтися, другий, другорядний, двійка, двочлен, двійник; три, потрійний, третій, третьокласник, трійка, трикутник, потроїти, троє; чотири, чотиризначний, четвірка, чверть, четверо, почетверити, четвертий, четвертувати; п’ять, п’ятихвилинний, п’ятий, п’ятірка, п’ятизначний, п’ятеро.

 З’ясувати лексичне значення виділених слів. До якої частини мови вони належать?

Утворити словосполучення з виписаними числівниками. Визначити їх синтаксичну функцію.

Указати на розряд числівників за значенням.

Коментар. За своїм значенням числівники поділяються на кількісні та порядкові.

Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на питання скільки? Вони можуть означати цілі числа (числівники на означення цілих чисел): п’ять, сімсот; дробові числа (дробові числівники): три четвертих; кількість предметів як одне ціле (збірні числівники): восьмеро. У давніх літописах наших єсть одно оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування (М. Вороний).

Серед кількісних числівників виділяють: власне кількісні числівники, що називають кількість предметів у цілих числах: п’ять, десять, чотирнадцять, один; збірні числівники, що називають кількість предметів як сукупність: двоє, троє, двадцятеро; дробові числівники, що означають кількість частин від цілого: одна друга, чотири десятих. У дробових числівниках чисельник має форму жіночого роду, бо тут домислюється іменник саме жіночого роду — частина: одна третя частина. Знаменник після чисельників два, три, чотири повинен стояти у називному відмінку множини, що відповідає загальній тенденції після числівників два, три, чотири вживати означення у формі називного відмінка.

Неозначено-кількісні числівники означають точно не визначену або приблизну кількість: багато, чимало, кілька.

Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі й відповідають на питання котрий?: восьмий, тридцять другий.

Однину і множину мають числівники один, тисяча, мільйон, мільярд і всі порядкові. У кількісних числівників два, три та інших визначати число не можна, бо вони завжди вказують лише на множину предметів.

Увага! У мові числівники найчастіше поєднуються з іменниками: три книги, двоє дверей, п’ятеро каченят.

Дослідження-аналіз

Прочитати. Визначити розряди числівників за значенням. Зробити висновок про рід, число та відмінок кількісних і порядкових числівників.

1) У двох матерів по п’ятеро синів.

2) Тисяча тисяч бондарів роблять хати без дворів.

3) Живе один батько і тисячі синів має, всім шапки справляє, а собі не має.

4) Один баранець пасе тисячу овець.

5) Сидить баба серед літа, в мільйон сорочок одіта.

6) Плету хлівець на четверо овець, а на п’яте — окремо.

7) Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків.

8) Хто вранці ходить на чотирьох ногах, удень — на двох, а ввечері — на трьох?

9) Один біжить, другий лежить, третій кланяється (Нар. творчість).

Схарактеризувати речення за будовою: назвати спочатку прості речення, потім — складні.

Відгадати загадки. У словах-відповідях визначити кількість букв і звуків.

Матеріал: руки і пальці; мурашки; дуб, жолуді; місяць і зорі; капуста; рукавичка; грім; людина; вода, берег, очерет.

Вибірково-пошукова робота

В якій колонці записані прислів’я та приказки, а в якій — фразеологізми? Пояснити значення фразеологізмів, із двома з них скласти речення.

1. Сім раз відміряй, а один — відріж1. Дерти сім шкур
2. Семеро одного не ждуть2. До сьомого поту
3. У семи няньок дитина не доглянута3. Сім п’ятниць на тиждень
4. За кусок кишки сім літ пішки4. Сьома вода на киселі

Продовжити ряди обох колонок власними прикладами.

Усно визначити морфологічні ознаки кожного числівника.

Робота з текстом

Прочитати текст. Визначити стиль мовлення, з’ясувати тему й основну думку. Про що нове ви дізналися? Чи народився хтось із вас у високосному році?

Земля проходить свій шлях по орбіті за 365 днів і 6 годин. Час обертання Землі навколо Сонця називається роком. Для зручності в році лічать 365 днів, а через чотири роки, коли по 6 годин збереться 24 години, у році вже буде не 365, а 366 діб. Цей рік називають високосним, і якщо завжди в лютому 28 днів, то у високосному році 29. Той, у кого день народження 29 лютого, відзначає його тільки один раз в чотири роки. Високосними були 1992, 1996, 2000, 2004 роки… (З підручника).

Виписати складені числівники разом з іменниками. Пояснити їх правопис.

Скласти речення про дати свого народження та членів вашої родини. Які числівники за будовою ви використаєте?

До виділеного слова дібрати синонім та омонім, пояснити їх лексичне значення.

ІV. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Назвати розряди числівників за значенням.

2. Які ви знаєте групи кількісних числівників? Навести приклади.

3. Назвати особливості дробових числівників.

4. Що означають порядкові числівники?

5. Які бувають числівники за будовою? Як вони пишуться? Наведіть при -клади.

6. Про що необхідно пам’ятати, визначаючи рід і число числівників?

7. З якою частиною мови поєднуються числівники? Відповідь підтвердити прикладами.

VI. Домашнє завдання

1. Числа 1671, 2385, 3496, 4218, 5587, 6677, 7764, 8951, 9782,10344 записати словами й пояснити їх правопис. П’ять числівників увести в самостійно складені речення.

2. Уявити ситуацію, що ви готуєтеся до олімпіади. Підготувати зв’язну розповідь про свій родовід. Використати числівники кількісні й порядкові, прості, складні та складені.

ЧИСЛІВНИКИ КІЛЬКІСНІ (НА ПОЗНАЧЕННЯ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ, ДРОБОВІ, ЗБІРНІ) І ПОРЯДКОВІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *