НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів

Навчальне аудіювання з елементами аналізу мовних одиниць

Прослухати висловлювання. З’ясувати його стильову належність. Виписати сприйняті на слух сполучення слів, до складу яких входять прийменники. Визначити, які смислові відношення вони виражають та з якими відмінками вживаються.

Сьогодні ім’я — це юридично зафіксоване слово, з допомогою якого (разом із формою по батькові та прізвищем) здійснюється індивідуалізація, чи, за юридичною термінологією, легалізація особи.

За існуючими в нашій країні законами батьки зобов’язані зареєструвати дитину протягом місяця після її народження. Зафіксована в актовій книзі й у свідоцтві про народження тричленна формула найменування має бути точно відтворена в усіх подальших документах цієї людини (А. Коваль).

Пояснити лексичне значення слова легалізація (легалізація — надання законної сили; узаконення).

Дослідити, чи з усіма відмінками вживаються прийменники.

Творче конструювання (робота в групах)

Працюючи в групах, доповнити Правила сімейного життя власними положеннями, використовуючи при цьому непохідні й похідні прийменники.

10 ПРАВИЛ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

1. Частіше дякуйте рідним за те, що вони роблять для вас.

2. Приділяйте близьким більше уваги й не забувайте час од часу робити для них щось приємне.

3. Під час розмови добирайте слова, які не ображають ваших близьких.

Порівняти результати роботи вашої групи з результатами роботи інших груп.

Визначити, які прийменники є непохідними, а які — похідними. З’ясувати, на які відмінки вказують ужиті прийменники.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

«Ти — редактор»

Ø Записати сполучення слів, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменник у потрібному відмінку.

1) Не з’явився (із-за, через, по) хвороба.
2) Пропустити заняття (з, по, із-за) поважна причина.
3) Підйом тривав (біля, протягом, близько) три години.
4) Призначили чергового (відповідно до, у відповідності з, за) правила внутрішнього розпорядку.
5) Працювати (по, за) контракт.
6) Залучити (в, до, для) роботи.

Виписати похідні прийменники. За допомогою схеми пояснити їх правопис.

Визначити, якому стилеві властиві подані сполучення слів. Скласти з ними речення.

46

V. Виконання системи завдань на вдосконалення орфографічних умінь і навичок

Вибірково-розподільний диктант

Записати прийменники у три колонки: а) разом; б) через дефіс; в) окремо.

По/між, із/за, з/заду, на/в/круги, на/зустріч, з/по/серед, подібно/до, близько/від, на/чолі, із/за, по/серед, з/по/між, у/супереч, відповідно/до, за/винятком, з/під, по/близу, на/в/коло, за/для, із/над, на/перед, незалежно/від, з/поза, згідно/з.

Визначити спосіб творення виділених прийменників. Скласти з ними речення.

Орфографічний практикум

Списати, розкриваючи дужки. Прокоментувати орфограму «Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс».

(За)для нас; (з)поміж нас; (по)між людьми; (на)чолі(з) учителем; (з)під опіки батьків; (на)зустріч щастю; (у)напрямку(до) площі; (на)передодні свята; (по)над деревами; (у)ві сні; (з)(по)над гір; (з)над вершин дерев.

Замінити, де це можливо, похідні прийменники синонімічними непохідними. З’ясувати, чи змінюється при цьому відмінок іменника чи займенника.

Дослідження-зіставлення

Пояснити правопис однозвучних слів. Визначити, до яких частин мови вони належать.

Зібратися (в)гори — котитися (з)гори — котитися (з)гори високої; говорити (в)третє — заглянути (в)третє вікно; приїхати (в)двох — (у)двох кімнатах; йти (на)зустріч — (на)зустріч з братом.

Дібрати власні варіанти однозвучних слів. Пояснити їх правопис.

VІ. Морфологічний розбір прийменника з метою структурування теоретичного матеріалу

Робота з текстом

Прочитати. Визначити тему й основну думку. Зробити морфологічний розбір прийменників, ужитих у тексті (див. алгоритм розбору).

Імена християнського календаря, запозичені разом із уведенням християнства на Русі у Х столітті, давалися під час хрещення дитини. Вони охоплювали давньоримські, а також незначну частину імен тих народів, з якими греки візантійської епохи підтримували торговельні і культурні зв’язки. До візантійських імен належать, наприклад, популярні в Україні імена Іван, Олексій, Михайло, Григорій, Петро, Федір, Ганна, Олена, Катерина. На українському мовному ґрунті вони набули специфічного звукового оформлення, обросли різноманітними варіантами і вже давно не сприймаються як запозичені (Л. Скрипник).

АЛГОРИТМ
морфологічного розбору прийменника

47

VІІІ. Домашнє завдання

1. Що ви знаєте про своє ім’я? Скласти розповідь, використовуючи непохідні й похідні прийменники, про те, як виникло ваше ім’я, чому вас так назвали батьки, що воно означає, чи зустрічається це ім’я в творах художньої літератури тощо. Зробити морфологічний розбір двох-трьох прийменників, ужитих у тексті-розповіді.

2. Чи згодні ви з висловом Дейла Карнегі: «Дайте людині добре ім’я задля того, щоб вона жила відповідно до нього»? Скласти невеликий твір-роздум на тему «Чи впливає ім’я людини на її життя?»

НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *