ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО, УКРАЇНСЬКА МОВА

ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Бесіда за питаннями:

1) Що вам відомо про букви ї, я, ю, є?

2) Яка буква українського алфавіту не позначається звуком?

3) Чи можуть букви ї, я, ю, є якимсь чином впливати на попередні приголосні? Як саме? Навести приклади.

За записаними на дошці словами сформулювати правила вживання ьо, йо.

Йорж, район, курйозний, сльота, дзьоб.

Дослідження-зіставлення

З’ясувати, чим різняться слова рис — рись, ліз — лізь.

Робота з опорною таблицею

Коментар учителя. У сучасній українській мові (залежно від ступеня наближення стінки язика до твердого піднебіння) виділяють приголосні м’які і пом’якшені. При вимові м’яких приголосних середня частина спинки язика зближується з твердим піднебінням, а при вимові пом’якшених — підноситься до твердого піднебіння. Пом’якшені виразного протиставлення м’яким не мають: кіт — кит, білий — болить, вітер — ворота, гірко — горох. М’які приголосні, як окремі фонеми, здатні розрізняти лексичне і граматичне значення.

Уживання ьо

Уживання йо

Лише після м’яких приголосних у кінці та в середині складу: кольоровий, сьомий, крайньою, чотирьох1.  На початку слова: йому.

2.  Після голосних: майор.

3.  Іноді після приголосних: Соловйов

V. Повторення й усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку. Виписати в одну колонку слова, у яких м’якість приголосного позначається буквами ь, я, ю, є, а в другу — з напівпом’якшеними. Підкреслити букви, що позначають м’якість приголосних.

Такий символ, як тризуб, з’явився ще за часів трипільської культури, тобто чотири тисячі років тому, і спочатку він виконував роль оберега-символа, який захищав від усіляких бід. Життя тоді було суворе: навколо розкинулися дрімучі ліси, людину підстерігали хижі звірі, загрожували громи, блискавки, великі повені, і все це таїло в собі небезпеку. Одним з оберегів була Берегиня — богиня захисту домашнього вогнища, родини — богиня, що символізувала материнство у древніх слов’ян. Символічне зображення Берегині-матері, яка підняла руки, захищаючи свій дім, уселилось у тризуб, серцевина тризуба — тулуб матері, а ліва й права частина — це руки, підняті для захисту.

Пізніше тризуб стає не лише оберегом кожної людини, а всієї когорти людей, яка направлялась на нове місце поселення. Восени через кожні три роки розігрувалися жеребки, кому йти на нові землі, а навесні люди вирушали в путь; йшли з тризубами, які оберігали їхню когорту, їхній рід (З часопису).

Визначити лексичне значення виділеного слова.

Лексико-орфографічна робота

Прочитати речення. Записати, уставляючи пропущені літери. Пояснити свій вибір. З’ясувати походження, жанр і значення висловлювань.

1) Ден.. сьогоднішній — молодший учорашн..ого.

2) ..ого в ложці не спіймаєш.

3) Між молотом і ковадлом витанц..вує.

4) ..ого ремесло хмелем поросло.

5) Поки ..ому зм..л..ться, то тобі скрутиться.

Творча робота

За допомогою орфографічного словника дібрати до поданих слів спільнокореневі. З’ясувати значення тих слів, які вам зустрілися вперше. Увести деякі з них у речення на тему «Національні символи України».

Майоліка, майоран, дьоготь; стьожка, сльоза.

VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Чим різняться м’які приголосні звуки і пом’якшені?

2. Що нового ви дізналися про вживання сполучень ьо, йо?

3. З якими новими словами познайомилися?

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язне висловлювання в науковому стилі на тему «Прапор України». Підкреслити вивчені орфограми. Виписати слова, в яких м’якість приголосних позначається буквами ь, я, ю, є, ї.

2. Скласти словниковий диктант з 15—20 слів на вивчену орфограму. Пояснити правила правопису.

ПОЗНАЧЕННЯ М’ЯКОСТІ ПРИГОЛОСНИХ НА ПИСЬМІ БУКВАМИ Ь, І, Є, Ю, Я. СПОЛУЧЕННЯ ЬО, ЙО, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *