ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА 8

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА 

Варіант 1

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники похідні.
А Біля, повз, поперед, назустріч, окрім;
Б кінець, із-за, через, навколо, після;
В коло, у зв’язку з, поперед, поміж, з-між;
Г З-під, серед, замість, близько, після.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом поєднання двох і більше непохідних прийменників.
А Задля, попід, із-за;
Б углиб, з-поміж, зсередини;
В поряд з, попід, попри;
Г зверху, з-за, збоку, від.

3. Визначити рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників.
А Близько, вглиб, край, посеред;
Б навколо, навкруги, уздовж, упоперек;
В напередодні, окрім, замість, проміж;
Г назустріч, протягом, кінець, наперекір.

4. Визначити, у якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.
А В, при, за;
Б з, між, на;
В через, поміж, поряд;
Г від, під, по.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.
А На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над;
Б у/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;
В за/для, по/під, відповідно/до, на/перед;
Г З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Прийти за півгодини;

Б прибирати в класі;

В приготуватися для складання твору;

Г підручник з математики.

Д розмовляти з однокласником.

1 Відношення мети;

2 об’єктні відношення;

3 просторові відношення;

4 часові відношення;

5 означальні відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А Біля;

Б протягом;

В поряд;

Г навздогін;

Д поміж.

1 Упродовж;

2 слідом за;

3 близько;

4 між;

5 поруч.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/верху над землею — перекидатися з/верху/на/верх. Гуляти з/ранку — сидіти з/ранку до ночі. Вріс у/глиб — йти в/глиб гаю. Вирушати в/друге село — сниться в/друге.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.
1 Іти, дорога.
2 Сидіти, стіл.
3 Запитати, зустріч.
4 Знаходитися, вулиця

Варіант 2

1. Назвати рядок, у якому всі прийменники похідні.
А Задля, попри, через, край, попід;
Б серед, посеред, понад, через, проміж;
В побіля, коло, з-за, заради, перед;
Г понад, з-над, кінець, близько, вздовж.

2. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом переходу іменників або прислівників у прийменники.
А Ліворуч, кінець, углиб;
Б з-поміж, навпроти, з-над;
В з-поза, збоку, поряд з;
Г поза, далеко від, з-під.

3. Указати на рядок, у якому похідні прийменники утворені від іменників.
А Коло, край, кінець, протягом;
Б углиб, уздовж, навпроти, поруч;
В наперед, навколо, крізь, назустріч;
Г опісля, близько, проміж, посеред.

4. Визначити, у якому рядку прийменники не можуть виступати в ролі префіксів.
А На, над, від;
Б по, у, з;
В після, перед, біля;
Г до, при, під.

5. Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.
А З/поміж, поруч/з, на/відміну/від, за/для;
Б з/між, з/поза, з/над, з/понад;
В згідно/з, на/чолі, з/огляду/на, у/ві;
Г з/перед, незалежно/від, із/за, з/під.

6. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

А Відійшов від бібліотеки;

Б стрибати від щастя;

В ключ від дверей;

Г дякувати за обід;

Д з’їхатися за день.

1 Об’єктні відношення;

2 означальні відношення;

3 просторові відношення;

4 часові відношення;

5 причинові відношення.

7. Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

А З-поміж;

Б незважаючи на;

В край;

Г на підставі;

Д кругом.

1 Кінець;

2 на основі;

3 серед;

4 всупереч;

5 крізь.

8. Виписати лише ті сполучення слів, до яких входять непохідні прийменники з іменниками.

З/боку біля стіни — хитатись з/боку на бік. Шлях з/гори — вказівка з/гори. Відхилити голову в/бік — глянути з вікна в/бік стадіону. Побігти по східцях на/гору — підійматися на/гору круту.

9. Відновити словосполучення, дібравши потрібний прийменник і поставивши іменник у відповідному відмінку. Визначити вид прийменників за походженням.

1) Іти, хліб.
2) Українець, походження.
3) Виглядати, тин.
4) Сидіти, відмінник.

Оцінювання тестових завдань

48

VІІ. Домашнє завдання

1. Уявити себе автором електронного варіанта підручника з української мови. Які б завдання з теми «Правопис прийменників» ви могли запропоновувати виконати своїм однокласникам? Навести їх зразки.

2. Скласти діалог з 8–10 реплік на лінгвістичну тему «Прийменник як службова частина мови». Дотримуватися теми спілкування, використати репліки для стимулювання, формули мовленнєвого етикету.

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *