ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ Й СКЛАДЕНІ. РОЗДІЛЬНЕ НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ Й СКЛАДЕНІ. РОЗДІЛЬНЕ НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ Й СКЛАДЕНІ. РОЗДІЛЬНЕ НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Відтворення теоретичних відомостей

Зіставлення нових знань з базовими на основі актуалізації мотиваційних резервів учнів з теми

Розглянути таблицю і назвати групи числівників за будовою.

Групи числівників за будовою

Прості (один корінь)

Складні (два і більше коренів)

Складені (два і більше слів)

Два, сорок, сто, тисяча, мільйон, мільярд

П’ятдесят, чотириста, стодвадцятитрьохтисячний

Двадцять чотири, сто тридцять п’ять

Уявити ситуацію, що ваш товариш пропустив тему і попросив вас допомогти йому в оволодінні нового матеріалу. Розказати йому про групи числівників за будовою.

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати вголос числівники. Визначити їх вид за значенням і за будовою.

Двадцять п’ять, три шості, дві восьмі, дев’ять, семеро, троє, дві п’яті, сімсот шістдесят один, одна друга, чотири дев’яті, семеро, сорок три, дванадцять, п’ятдесят шість, дві десяті, одинадцять, сорок сім, двісті.

Виписати дробові числівники. Поміркувати, чому чисельник у них має форму жіночого роду? У якій формі (називного чи родового відмінка множини) має стояти знаменник після чисельників дві, три, чотири в називному відмінку?

Розібрати за будовою числівник двісті.

Поставити наголос у виділеному числівнику. З’ясувати, до якої групи за будовою він належить. Відповідь аргументувати. Коментар учителя. За будовою числівники поділяються: на прості (два, три, сто, тисяча), складні (тринадцять, шістдесят, сімсот) складені (сорок три, двісті вісімнадцять).

Запам’ятайте! Складені порядкові й кількісні числівники пишуться окремо.

IV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Робота з деформованим текстом

Прочитати. Чи можна прочитане назвати текстом? Яке слово повторюється дуже часто і як можна уникнути тавтології? Перебудувати речення так, щоб утворився зв’язний текст.

1) В Україні змішані сім’ї становили лише дві цілих і сім десятих відсотка.

2) Складні сім’ї могли нараховувати до двадцяти — двадцяти п’яти осіб.

3) Селянські та заробітчанські сім’ї вирізнялися високою народжуваністю — у середньому по п’ять-сім дітей, хоча траплялося й де-сять-дванадцять.

4) Важлива роль жінки в сім’ї відображена в приказці: «Чоловік за один кут хату тримає, а жінка — за три».

5) Першим у сім’ї до столу завжди сідав батько. 6) У сім’ї з восьми років учили молотити ціпом, а з дванадцяти — косити… (З кн. «Українське народознавство»).

Розкрити зміст приказки, використаної в четвертому реченні.

Виписати числівники. Визначити їх розряди за значенням і будовою.

До виділеного іменника дібрати синонім.

Навчальне аудіювання

Прослухати. Стисло переказати текст. Виписати словосполучення «числівник + іменник». Числівники підкреслити, визначити їх будову. Погляньте на карту України. Територію її надвоє розділяє своїми водами могутній Дніпро — третя після Волги і Дунаю річка Європи. На територію нашої країни він уступає вже повноводною рікою, подолавши чималі простори братніх земель Росії та Білорусі. Великий і повноводний наш Дніпро. Серед його 847 приток є такі великі річки, як Березіна і Прип’ять, Сож і Десна та інші.

Віками мріяли люди підкорити буйну силу Дніпра. Практичне використання могутніх вод Дніпра почалося в 1932 році, коли на його берегах стала до ладу Дніпровська гідроелектростанція. (З кн. «Цікава географія»).

Назвати власні назви, ужиті в тексті. Пояснити їх правопис.

VI. Домашнє завдання

1. Прочитати. Визначити будову числівників. Записати словосполучення, замінивши цифри словами.

67 зошитів, 243, 56 копійок, 64, 37, 575 мільйонів, 25 мільярдів. Скласти 3—4 речення, використовуючи подані словосполучення.

2. Уявити ситуацію, що ви отримали домашнє завдання з географії розказати про річку, яка протікає у вашій місцевості. Скласти зв’язну розповідь, уживаючи числівники, різні за будовою.

ЧИСЛІВНИКИ ПРОСТІ, СКЛАДНІ Й СКЛАДЕНІ. РОЗДІЛЬНЕ НАПИСАННЯ СКЛАДЕНИХ ЧИСЛІВНИКІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *