СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу

Виразно прочитати текст. Визначити основну думку. До якого стилю мовлення належить висловлювання? Свою думку довести.

Нестримно спливають століття. У вогні пожежі й запеклих воєн гинули твори митців і будівничих. На місці старих виростали нові міста і храми. Чим дальша від нас епоха, тим менше ми знаємо про неї, тим важче нам зрозуміти життя й інтереси людей тих часів. Але кожна епоха залишає за собою свідків — пам’ятки архітектури.

Серед цих пам’яток чи не найцікавішими є церкви, собори й монастирі. Храми України… Великі собори і маленькі церквички. Скільки їх спалено і знищено! Але історія знає безліч прикладів, коли на місці зруйнованих храмів зводилися нові, ще кращі й міцніші. Бо нашому народу ніколи не бракувало здорового глузду, щедрості душі й віри (Л. Шошина).

Назвати сполучники. Дослідити, яку роль вони відіграють у тексті:

а) поєднують однорідні члени;

б) поєднують частини складного речення; в) служать для зв’язку речень у висловлюванні.

Які службові слова, крім сполучників, ужито в тексті? Назвати їх.

Колективне опрацювання схем

Розглянути схему. Визначити, які ознаки властиві сполучнику.

49

За допомогою схеми сформулювати визначення сполучника як службової частини мови. З’ясувати, що спільного й відмінного у сполучника і прийменника. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом підручника.

Схарактеризувати види сполучників за значенням.

Види сполучників за значенням

50

V. Виконання практичних завдань пізнавального характеру

Творче реконструювання

Подані пари речень поєднати в одне за допомогою сполучників, поданих у довідці. Записати, визначити вид речень за будовою. Виділити головні члени речення.

1) Маріїнський палац розташований у мальовничому куточку Києва. Його оточує чудовий парк.

2) Авторство Царського палацу приписують Растреллі. Проект споруди розробив архітектор Іван Мічурін.

3) Архітектура палацу вражає багатством орнаментів, картушів, ваз на балюстраді, сандриків вікон. Ще більшої виразності надає йому колірна композиція.

4) У ХVІІІ ст. палац складався з головного двоповерхового корпусу. Був прикрашений чудовим ліпленням.

5) Другий поверх, виконаний із дерева, призначався для житлових кімнат. Перший кам’яний поверх належав челяді.

6) У 80-х рр. ХХ ст. було проведено великі реставраційні роботи. У палаці проводяться урядові прийоми (За О. Ламоновою).

Довідка: проте, бо, а, оскільки, і, хоча.

За допомогою тлумачного словника з’ясувати лексичне значення слів картуш, балюстрада, сандрик.

Матеріал для вчителя:

1. Картуш — ліпна або графічна прикраса у вигляді облямованого завитками щита або сувою з загорнутими краями, на якій роблять написи, емблеми тощо.

2) Балюстрада — поручні балконів, галерей і т. ін., утворені з ряду фігурних стовпчиків або колонок, з’єднаних зверху перекладиною.

3) Сандрик — архітектурна прикраса, карниз над вікнами на фасаді будинку.

Лінгвостилістичний аналіз поетичного твору

Виразно прочитати вірш. Визначити основну думку висловлювання. Проекспериментувати: замінити сполучники синонімічними. Дослідити, чи доцільно здійснювати синонімічну заміну сполучників у поетичних творах. На що це впливає?

ЧУЮ

Чую, земле, твоє дихання,
Розумію твій тихий сум,
Як на тебе холодні світання
Ронять пригорщами росу.
Знаю — зливи, та буйні грози,
І роса в шумовинні віт –
То сирітські, вдовині сльози,
То замучених предків піт.
Назбирала ти їх без ліку
На роздоллі полів, дібров,
Щоб живили тебе довіку
Людські сльози і людська любов.
В. Симоненко

VІ. Підсумок

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Яка частина мови називається сполучником? У чому полягає його службова функція?

2. Що спільного й відмінного у сполучника і прийменника?

3. На які види поділяються сполучники за значенням? Навести приклади.

VІІ. Домашнє завдання

Чи доводилося вам бути в Києві на Хрещатику? Написати свої враження від подорожі цією вулицею, використовуючи сполучники сурядності й підрядності.

СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *