БУКВА Ь НА КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ І ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

БУКВА Ь НА КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ І ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ БУКВА Ь НА КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ І ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань

Робота над текстом (спостереження над мовними одиницями у зв’язному висловлюванні)

Прочитати текст. Визначити його основну думку. Дібрати заголовок.

Київська область. Адміністративно-територіальна одиниця з центром у Києві. Утворена 27 лютого 1932 р. у складі 2 округів (охоплюючи 12 районів) і 78 районів. У 1937 р. з Київської області до новоствореної Житомирської області відійшло 28 районів, до Полтавської області — 4 райони; 1939 р. до Кіровоградської області — 5 районів, до Вінницької області — 4 райони; 1954 р. до Черкаської області відійшло 19 районів.

Тепер до складу Київської області входять (без Києва) 25районів, 7міст обласного підпорядкування, 12 міст районного підпорядкування, 32 селища міського типу, 559 сільрад… (З підручника).

Виписати виділені словосполучення і провідміняти їх. Пояснити правопис числівників.

Дібрати синоніми до слова підпорядкування.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

М’який знак пишеться

М’який знак не пишеться

1)       На кінці числівників:

а)     простих п’ять, шість, дев’ять, десять: п’ять яблук, шість книжок;

б)     складних одинадцять — двадцять, тридцять: дванадцять місяців, сімнадцять років.

2)       У непрямих відмінках:

а)     простих числівників три, чотири: чотирьох яблук, трьома учнями;

б)     усіх збірних ^крім двоє, семеро, восьмеро): п’ятьох немовлят, дев’ятьом рибам

1.  У складних числівниках у кінці першої частини: шістнадцять- шістнадцятьом.

2.  У кінці простих числівників (окрім п’ять, шість, дев’ять, десять): два сини, три стільці.

3.  У кінці простих числівників (окрім одинадцять — двадцять, тридцять): сорок учнів, сімдесят кілометрів.

4.  У непрямих відмінках перед за­кінченням у числівниках: простих (окрім три, чотири) та збірних (таких як двоє, семеро, восьмеро): двох учнів, сімом птахам

Коментар. М’який знак може вживатися в числівниках тільки після букв д, т, з, с, ц, л, н: дев’ять, сім. У кінці інших числівників м’який знак після т ставиться або не ставиться залежно від звучання: п’ять, дванадцять, сімдесят. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак ніколи не пишеться: п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятсот. При відмінюванні може з’являтися м’який знак: п’ятьмастами, шістьмастами, але не в кінці першої частини, а в середині її — відповідно до вимови.

Увага! М’який знак не пишеться у числівнику чотири в орудному відмінку перед закінченням: чотирма, але чотирьома.

М’який знак не пишеться у числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти і від двохсот до дев’ятисот, за винятком деяких непрямих відмінків, де м’який знак пишеться в середині слова: дев’ятьмастами.

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих умінь з теми

Творче конструювання словосполучень

Прочитати. Замінити іменники словосполученнями з числівниками і записати їх. Позначити й пояснити орфограму «Буква ь у числівниках». Півроку, чверть години, полудень, дюжина, півкласу, півмісяця, півстоліття.

Декілька числівників увести в речення, пов’язані між собою за змістом.

Пояснити лексичне значення слова дюжина. (Дюжина — дванадцять однакових чи однорідних предметів. Чортова дюжина — тринадцять (за забобонним уявленням — нещасливе число).

Вироблення орфографічних та орфоепічних навичок

Записати математичні вирази, використовуючи прийменники від, до. Зачитати. Простежити, чи правильно вимовляють числівники ваші однокласники.

23 + 18 = 41; 84 — 45 = 39; 34 + 12 = 46; 70 — 10 = 60.

Позначити орфограму «Буква ь у числівниках» у кінці та в середині числівників.

Поєднати числівники з іменниками. Записати утворені словосполучення в місцевому відмінку. Пояснити їх правопис.

1) 5 (книга).

2) 23 (поверх).

3) 4 (сторінка).

4) 6 (стіл).

5) 12 (учень).

6) 9 (зошит).

7) 7 (пензлик).

Скласти 2-3 речення з утвореними словосполученнями.

Коментоване письмо

Прочитати. Переписати, на місці крапок, де треба, поставити м’який знак. Аргументувати свій вибір.

1) Море буває тр.ох сортів: тихе море, хвильове море й бур’яне море.

2) Уперше зворотний бік Місяця було сфотографовано в жовтні тисяча дев’ятисот п’ят..десят дев’ятого року.

3) Написи повторювалися дванадцятьма мовами.

4) Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шіст..сот вісім..десят один кілометр на годину.

5) Чотири українські фронти рухались на захід чотир..ма залізними потоками. (За О. Довженком).

Пояснити правопис виділених слів.

Зробити синтаксичний розбір третього речення.

Ситуативне завдання на створення монологічного висловлювання

Уявити ситуацію, що ваш однокласник пропустив тему і попросив допомогти йому розібратися в ній. На основі таблиці, проаналізованої на уроці, скласти зв’язну розповідь про вживання ь у числівниках.

VII. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. За якими правилами пишеться м’який знак у числівниках? Навести приклади.

2. Назвати правила, коли м’який знак у числівниках не пишеться.

3. У яких числівниках м’який знак пишеться в середині слова?

4. Що слід пам’ятати про написання числівників від 50 до 80?

5. Що слід пам’ятати про написання числівників від 200 до 900?

IX. Домашнє завдання

1. Скласти діалог зі своїм товаришем на тему «Мій рідний край», використовуючи числівники з ь на кінці.

2. Провідміняти числівники двадцять вісім, триста шістдесят чотири. Пояснити їх правопис.

БУКВА Ь НА КІНЦІ ЧИСЛІВНИКІВ І ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ У НЕПРЯМИХ ВІДМІНКАХ. УЖИВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ЧИСЛІВНИКІВ З ІМЕННИКАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *