УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Генералізація мотиваційних резервів на основі актуалізації знань з елементами поглиблення

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати вголос текст. Знайти сполучники сурядності. Дослідити, що вони з’єднують.

У Софії Київській вражають відвідувачів не тільки мозаїки, але й чудові фрески. На стінах або арках юрмляться образи святих. Вони неначе звертаються до нас або крізь віки, або крізь сучасність і про щось розповідають. Яке ж враження справляли вони на середньовічних людей!

Експресивні малюнки, виконані художниками високого класу, мали за мету не тільки оздоблення храму, але й створення урочистої краси (З журналу).

З’ясувати значення сполучників сурядності (єднальних, протиставних і розділових), скориставшись схемою «Групи сполучників сурядності за значенням».

Групи сполучників сурядності за значенням

51

ІV. Виконання системи творчих завдань

Дослідження-зіставлення

Замінити слова і словосполучення синонімічними фразеологізмами із довідки. Виділити сполучники сурядності, указавши на групу за значенням.

Завжди, як-небудь, назавжди, віддано, несподівано, неуважно слухати, усе без винятку, скрізь, дуже бідний, слабохарактерний, виражати гнів.

Довідка: вірою і правдою; метати громи і блискавки; і вдень і вночі; то сим, то тим боком; ні риба ні м’ясо; ні думано ні гадано; уздовж і впоперек; в одне вухо впускати, а вдруге випускати; віднині й довіку; від і до; і босий і голий.

Схарактеризувати сполучники за способом уживання.

Виділені фразеологізми ввести в самостійно складені речення.

Творче конструювання (робота в парах)

За поданими початками скласти речення. З’ясувати, що з’єднують сполучники сурядності: однорідні члени чи частини складного речення.

1) Храм вражає багатством оформлення і…

2) Стіни храму були розписані чи то фресковим живописом, чи то…

3) В оздобленні інтер’єру собору брали участь як запрошені з Візантії, так і…

4) Більшість мозаїк храму легко зрозуміти і…

5) У другій половині ХVІІ ст. настав період розквіту української архітектури, проте…

6) Наша історія, можливо, деколи сумна, але…

Виділити в реченнях парні сполучники.

Пояснити наявність коми або її відсутність у реченнях зі сполучником і.

Робота з текстом (його відтворення й аналіз мовних одиниць)

Прочитати. Визначити, що виражає заголовок: тему чи основну думку. З’ясувати стиль мовлення тексту. Підготувати усний переказ.

ПАЛАЦ «ЛАСТІВ’ЯЧЕ ГНІЗДО»

Ця казкова споруда біля селища Гаспри стала символом Криму і своєрідною емблемою його Південного берега. Палац збудований за проектом онука видатного архітектора, живописця, скульптора й теоретика мистецтва Всеволода Сергійовича Шервуда. Проте «Ластів’яче гніздо» знайшло свого автора випадково. В. С. Шервуд поїхав до Криму у подорож і несподівано отримав чудове замовлення — збудувати замок на скелі над морем.
У створенні будівлі проявилися не тільки творчі симпатії автора, а й уподобання замовника. Дух захоплює сміливе розташування витонченої камерної споруди над високим урвищем Аврориної скелі. Сама думка про можливість зведення цієї будівлі в таких умовах здається безглуздою, але очевидне змушує повірити в реальність її існування.
Невелика споруда вирішена у вигляді чотирьох органічно пов’язаних об’ємів: паралелепіпеда, двох кубів і циліндра. А засобами художньої виразності палацу є і пояси, і зубці, і башти з декоративними вежками.
З трьох боків замку розташований оглядовий майданчик. З нього відкривається то краєвид на море, то берег у бік Ялти (За О. Седаком).

Виписати сполучники сурядності, дати їм характеристику: а) група за значенням; б) вид за способом уживання; в) роль у реченні (що з’єднує).

Виписати з тексту слова-синоніми до назви палацу «Ластів’яче гніздо».

Дослідження-пошук

Розглянути схеми. Виписати з тексту «Ластів’яче гніздо» речення, що відповідають поданим схемам. Визначити синтаксичну роль однорідних членів і пояснити розділові знаки.

52

Дослідження-відновлення

 Записати речення, уставляючи пропущені розділові знаки і замість крапок варіанти сполучника і (й). Свій вибір обґрунтувати.

1) До 1800 року у «Софіївці» було створено штучні скелі… гроти.

2) Міфологічні герої… сюжети мають між собою часові… територіальні зв’язки.

3) Багато умільців займалися художньою обробкою каміння, виготовляли гранітні столи… вази, лави… п’єдестали, колони… сходи.

4) Від входу в парк углиб комплексу веде головна алея, обсаджена каштанами… тополями.

5) Територія між Нижнім… Верхнім ставами наймальовничіша… має багато художньо виконаних споруд.

6) Основна композиція парку складається з водної системи — озер, водоспадів… цілої мережі каналів.

7) «Софіївку» називають храмом природи, поемою з каменю, води, землі, архітектурних споруд… скульптур (За О. Се-даком).

Матеріал для вчителя. Сполучник і вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:

1) після приголосного перед словом з початковим приголосним звуком (Інтер’єр Успенського собору просторий і світлий);

2) після паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, перед словом з початковим приголосним звуком (Собор стоїть на Почаївській горі, і видно його з далеких місць Тернополя);

3) на початку речення (І до наших днів збереглися розписи Успенського собору);

4) при зіставленні понять (дні і ночі; батьки і діти);

5) перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я (Почаївська лавра і її споруди становлять значний інтерес з технічної точки зору).

Сполучник й уживається, щоб уникнути збігу голосних:

1) між голосними (Зовнішній вигляд собору запам’ятовується чуттєвою насиченістю декору й орнаментальністю);

2) після голосного перед приголосним (Архітектура Успенського собору вражає своєю величністю й монументальністю).

З’ясувати, що поєднує сполучник і (й). Пояснити розділові знаки при однорідних членах речення.

Моделювання синтаксичних конструкцій (за варіантами)

Скласти й записати речення за варіантами, у яких сполучник і (й) поєднує: варіант 1 — однорідні члени; варіант 2 — частини складного речення.

Дослідження-трансформація (на основі синонімії)

Прочитати народні вислови. Записати, доцільно замінюючи сполучник та синонімічними (а, проте, зате, але, і, й).

1) Аби день переднювати та ніч переночувати.

2) Багато трудився, та шани не добився.

3) Багато трави, та вся пішла у висушку.

4) Високо літав, та низько сів.

5) Усе починає, та нічого не кінчає.

6) Зачепився за пень та простояв цілий день.

7) Індик думав, та у борщ попав. 8) Погнав пасти телят, та пригнав гусят (Нар. творчість).

Дослідити, які смислові відношення виражає сполучник та в кожному реченні.

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Мовознавча вікторина

1. Які граматичні ознаки властиві сполучнику як службовій частині мови?

2. Який сурядний сполучник може вживатися і як єднальний, і як протиставний? Свою відповідь проілюструвати прикладами.

3. Назвати синонімічні сполучники до сполучника а. Схарактеризувати їх за будовою.

4. Які сурядні сполучники виражають поєднання або приєднання? Чи є серед цієї групи сполучників парні?

5. За яких умов перед сполучником і вживається кома? Правила проілюструвати власними прикладами.

6. Назвати правила чергування сполучників і — й.

VІ. Домашнє завдання

Уявити ситуацію: редакція однієї з газет запропонувала вам підготувати замітку-інформацію про відому пам’ятку архітектури у вашій місцевості. Скласти висловлювання, використовуючи для зв’язку слів і речень сполучники сурядності й підрядності.

УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *