СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності

Експрес-опитування

1. Яка частина мови називається сполучником?

2. На які види поділяються сполучники за значенням? Навести приклади.

3. Назвати групи сурядних сполучників за значенням. По одному сполучнику кожної групи усно ввести в самостійно складені речення.

4. Які є сполучники за способом уживання? Чим відрізняються повторювані сполучники від парних?

Аналіз мовних явищ на основі тексту (розподільна робота)

Прочитати мовчки текст. З’ясувати роль сполучників у ньому. Виписати їх, розподіливши на сполучники: а) сурядності; б) підрядності.

Наші далекі прадіди називали Софійський собор «диво велике». І справді диво. Якщо порівняти з сучасними висотними будовами, собор зовсім не високий. Проте вже дев’ять століть людям здається, що його куполи, увінчані золотими хрестами, сягають неба.

Минають століття, змінюється життя та незмінна невмируща краса Софії Київської — джерела нашої культури, зокрема мистецтва Київської Русі (З журналу).

Назвати синонімічні сполучники до сполучника та.

Чи доводилося вам подорожувати Києвом, відвідувати Софійський собор? Скласти 2–3 речення про цей храм, уживаючи сполучники, різні за значенням.

ІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Самостійне опрацювання схеми

Групи сполучників підрядності за значенням

53

Вибіркова робота з елементами аналізу

Виписати прислів’я і приказки, у яких уживаються сполучники підрядності. З’ясувати їх групи за значенням.

1) Будинки зводять не язиком, а сокирою.

2) Коли діло закінчується, порадників стає більше.

3) Не так легко зробити, як сказати.

4) Не тяжко зробити, та складно придумати.

5) Слово сказав таке міцне, що на ньому хоч палац зводь.

6) Треба з усіх сторін роздивитися, щоб добре побачити.

7) Прислухайся до всіх, а вирішуй сам.

8) Якби пес робив, то в чоботях ходив (Нар. творчість).

Дослідити, у яких реченнях сполучники підрядності можна замінити синонімічними. Чи змінюється при цьому зміст речень?

З’ясувати, який сполучник підрядності може бути і з’ясувальним, і порівняльним, і умовним. Від чого це залежить? Які ще сполучники можуть належати до різних груп за значенням?

V. Осмислення здобутих знань у процесі практичної роботи

Дослідження-відновлення

Відновити речення, уставивши потрібні за змістом сполучники підрядності (відповідно до смислових зв’язків, зазначених у дужках). Визначити групу за значенням сполучників підрядності.

1) Андріївська церква названа на честь Андрія Первозванного, … (причина) апостол Андрій на місці, де тепер стоїть храм, поставив дерев’яний хрест.

2) У літописах розповідається, … (з’ясування) апостол Андрій проповідував християнство на території нинішньої України.

3) Історія Андріївської церкви почалася тоді, … (час) Київ відвідала імператриця Єлизавета Петрівна.

4) Єлизавета побувала в багатьох святих місцях, … (мета) зробити великі пожертвування різним церквам і монастирям.

5) Церква гармонійно поєднує в собі пишноту й урочистість, … (допустовість) збудована у стилі бароко (За О. Ламоновою).

З’ясувати, які однорідні члени поєднують сполучники сурядності у 4 і 5 реченнях.

Комунікативний практикум (робота в парах)

Скласти й розіграти діалог із товаришем по парті, використовуючи відновлені речення з попереднього завдання та дотримуючись правил спілкування.

Творче конструювання

Скласти речення, що відповідають поданим схемам. Назвати види і групу сполучників за значенням.

1) [ … ], (коли … ).

2) (Якщо … ), [ … ].

3) [ … ], (мов … ).

4) [ … ], (щоб … ).

Дослідити, чи завжди сполучники підрядності вживаються як засіб зв’язку між частинами складного речення.

Порівняйте: Відвідувачі Софійського парку немов потрапляють в іншу епоху.— Парк «Софіївка» прикрашений екзотичними та тропічними рослинами, мов справжній флористичний музей.

V. Самостійна робота творчого характеру

За поданим початком скласти й записати речення, використовуючи сполучники підрядності, різні за значенням. Назвати групу сполучників.

54

VІІ. Домашнє завдання

1. Увести сполучники, які можуть належати до різних груп за значенням, у самостійно складені речення.

2. Вам, мабуть, неодноразово доводилося подорожувати історичними місцями України, знайомитися з видатними пам’ятками українського зодчества. На основі власних спогадів або за допомогою фотоілюстрації підготувати невеличку розповідь з елементами опису про один з найвідоміших українських храмів, використовуючи для зв’язку слів і речень сполучники сурядності й підрядності.

СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *