ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. УЖИВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. УЖИВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. УЖИВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Учитель. Нашому всюдиходу необхідне пальне. Пропоную інтелектуальну розминку. Я звертаюся до вас із запитаннями, на які ви повинні дати стислу відповідь.

1) Які ви знаєте розділи науки про мову і що вони вивчають?

2) Що, на вашу думку, є спільним у словах лексикологія, лексика, лексичне значення слова?

3) На які дві групи поділяються слова за кількістю значень?

4) На які групи за характером значень поділяються слова української мови?

Робота над текстом

Прочитати мовчки текст.

Весна цього року повелась спочатку суворо, усе чогось хмурилась, сльозилась, а потім пом’якшала. По густій блакиті вийшло золоте сонце. Воно не гріло по-літньому, але вкривало землю молодою травичкою (За Ю. Збанацьким).

Дати відповіді на запитання:

1. Чи є у тексті багатозначні слова, ужиті в переносному значенні?

2. Якими частинами мови виражаються вони? Тепер ми можемо рухатися далі.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Пошуково-вибіркова робота

Подані сполучення слів записати у дві колонки.

Слова з прямим значенням

Слова з переносним значенням

Пташині крила, сумна дівчина, гострий ніж, горів ліс, летить птах, золоті сережки, солодкий подарунок, холодна водаКрила літака, сумна погода, гостре слово, золоте серце, слово вилетить, солодке життя, холодна зустріч

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими групи слів у лексиці за значенням

За кількістю значеньОднозначніМемуари, мірошник
БагатозначніЛовити, команда
За характером значеньЗ прямим значеннямКрила птаха, говорять люди
З переносним значеннямЧас іде, хвіст потягу

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Вибірково-пошукова робота

Прочитати виразно вірш. Знайти і виписати у дві колонки слова однозначні й багатозначні. Обґрунтувати свій вибір.

НАША МОВА

Мова, наша мова —
Мова кольорова,
У ній гроза травнева
Й тиша вечорова.
Мова, наша мова —
Літ минучих повість,
Вічно юна мудрість,
Сива наша совість.
Мова, наша мова
Мрійнику — жар-птиця,
Грішнику — спокута,
Спраглому — криниця,
А для мене, слово,
Ти мов синє море,
У якому тоне
І печаль, і горе.

Мова, наша мова —
Пісня стоголоса,
Нею мріють весни,
Нею плаче осінь.
Нею мріють зими,
Нею кличе лоно.
В ній криваві рими
Й сльози Заповіту.
Я без тебе, мово,
Без зерна полова,
Соняшник без сонця,
Без птахів діброва.
Як вогонь у серці,
Я несу в майбутнє
Невгасиму мову,
Слово незабутнє. (Ю. Рибчинський)

Творче завдання

Подані слова ввести у прості речення, ускладнені однорідними членами, вставними словами. Надписати над кожним словом назву групи, до якої його можна віднести. Свій вибір аргументувати за допомогою правила. Значення незрозумілих слів з’ясувати за тлумачним словником.

Духовність, відвага, гідність, упряж, кошовий, оброк, клейноди, ноша, гачок, кліщі, інтернет, сайт, бойлер.

Пошукова робота

Прочитати речення. Знайти і виписати багатозначні слова. З’ясувати, що вони можуть означати.

1) Князь Ігор мав створити дружину заново. Людей і коней міг набрати у своїй землі (З підручника).

2) Полечу, каже, вдовицею, тією чайкою-зигзицею та понад Доном полечу.. («Слово о полку Ігоревім»).

3) О земле рідна, земле солов’їна, роздолля очі радує твоє (С. Жуковський).

4) Дикі коні, було, часто вибігають на Туркову могилу, а потім подадуться або на Гайчур, або на Янчул пастись (Нар. творчість).

Упізнай багатозначне слово!

Четверта частина року; кімната в школі; частина архітектурної споруди; загальний вигляд якоїсь місцевості, краєвид; творча уява; свійський птах з червоним гребенем.

Довідка: квартал, клас, колона, пейзаж, півень.

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

1. З якими «мешканцями» країни Лексикології ви сьогодні зустрічалися?

2. Як розрізнити багатозначні слова від однозначних?

3. Що ж є предметом вивчення лексикології?

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення на основі вивченого теоретичного матеріалу з теми «Лексикологія».

2. За допомогою тлумачного словника знайти три багатозначних слова, які починалися б на літери в, к, ф.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. ОДНОЗНАЧНІ Й БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА. УЖИВАННЯ БАГАТОЗНАЧНИХ СЛІВ У ПРЯМОМУ Й ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *