ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ЧИСЛІВНИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ЧИСЛІВНИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ЧИСЛІВНИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Актуалізація опорних знань учнів

Дати відповіді на запитання:

1. Яка частина мови називається числівником?

2. Які існують розряди числівників за значенням?

3. Назвати групи числівників за будовою.

4. Які постійні й змінні ознаки має числівник?

5. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?

6. З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників.

7. Чим відрізняються у відмінюванні порядкові числівники?

8. У яких випадках пишеться ь у числівниках? Навести приклади.

9. Яка різниця у поняттях «складний числівник» і «складний прикметник із числовим значенням»? Навести приклади.

10. Розказати про правопис складних і складених числівників.

11. Що з вивченого матеріалу про числівник видається вам найважчим? Відповідь аргументувати.

12. У яких стилях мовлення найчастіше вживаються числівники?

ІV. Підготовча робота

Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань (завдання 1—5 — по 1 балу, завдання 6 — 2 бали, завдання 7 — 5 балів). Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.

V. Виконання завдань тестового характеру за варіантами

Варіант 1

1. Що означають порядкові числівники?
а) Ознаку предмета;
б) порядок предметів при лічбі;
в) кількість предметів при лічбі .

2. На які питання відповідають числівники?
а) Скільки? який? котрий?;
б) чий? чия? чиє?;
в) який? яка? яке?

3. У якому рядку всі числівники — порядкові?
а) Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро;
б) одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім;
в) другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.

4. У якому рядку всі числівники прості за будовою?
а) Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто один;
б) один, два, три, чотири, десять;
в) сто три, п’ятсот вісім, п’ятдесят чотири, шістсот два, двісті п’ять.

5. У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку?
а) Двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;
б) одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох;
в) однієї, п’яти, шести, шістьох, семи.

6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Один баранець пасе тисячу овець (Нар. творчість).

7. Скласти зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи різні за будовою числівники. У розповіді зазначити: скільки школярів у вашому класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, о котрій годині ви приходите до школи, о котрій — повертаєтеся додому тощо.

Варіант 2

1. Що означають кількісні числівники?
а) Дію предмета;
б) кількість предметів;
в) порядок предметів при лічбі.

2. Який порядковий числівник відмінюється як прикметник м’якої групи?
а) Другий;
б) восьмий;
в) третій.

3. У якому рядку всі числівники — кількісні?
а) Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий;
б) сто, тисяча, мільйон, мільярд, десять;
в) двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.

4. У якому рядку не всі слова — числівники?
а) Один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять;
б) одиниця, десятка, більший, багато, кілька;
в) трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий.

5. У якому рядку всі порядкові числівники вжито в орудному відмінку?
а) Першого, другого, третього, четвертого, п’ятого;
б) першим, другим, п’ятим, третім, четвертим;
в) першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому.

6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Сімсот соколят на одній подушці сплять (Нар. творчість).

7. Скласти зв’язне висловлювання про свій робочий або вихідний день, використовуючи різні за значенням і за будовою числівники.

VIII. Домашнє завдання

Виписати з наукової літератури текст-розповідь, у якому вжито числівники. Визначити синтаксичну роль числівників. Зробити морфологічний розбір 2—3 числівників (на вибір).

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «ЧИСЛІВНИК, ЙОГО ВІДМІНЮВАННЯ Й ПРАВОПИС» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *